Od júla platí zákon o striedavej starostlivosti

Presne o týždeň vstúpi do platnosti novela zákona o rodine, ktorá aj na Slovensku zavedie do praxe striedavú osobnú starostlivosť.

24.06.2010 09:34
Zákon, súd, paragraf Foto:
Ilustračné foto
debata

Inštitút striedavej starostlivosti umožní súdom zveriť dieťa obom rodičom. „Máme podnety od rodičov, že by sa taká zákonná úprava mala zaviesť, ale treba zvážiť aj jej negatíva. Navyše zatiaľ vôbec nevieme, ako sa bude v tomto prípade riešiť otázka výživného,“ hovorí verejný ochranca práv Pavol Kandráč.

Na otázku, ako sa v prípade striedavej starostlivosti bude určovať výživné, nevedelo odpovedať ani ministerstvo sociálnych vecí, podľa ktorého je to v kompetencii ministerstva spravodlivosti. Odpoveď hovorcu Michala Jurčiho znela, že ministerstvo spravodlivosti nerobí výklad zákonov. „Nie sme predkladateľom tohto návrhu, obráťte sa napríklad na Ligu otcov. Návrh plne rešpektujeme.“ Kto a ako bude rozhodovať o tom, kedy a ktorý rodič bude akou sumou prispievať na dieťa, sme sa nedozvedeli.

Striedavá starostlivosť zabezpečí dieťaťu primeraný kontakt s obidvoma rodičmi, redukuje porozvodovú traumatizáciu detí, prispieva k citovej vyrovnanosti a zdravému psychickému vývoju detí. Na základe skúseností viacerých krajín ako USA, NSR, Nórsko a Česká republika sa ukazuje ako najlepšia a najefektívnejšia forma porozvodovej starostlivosti o deti. V Spojených štátoch funguje už 25 rokov, v Nemecku od roku 1998, podobne ako v Českej republike.

Čo sa mení v zákone
Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, súd môže dieťa zveriť do striedavej starostlivosti, ak je to v jeho záujme.
Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a na schopnosť rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovania pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvoma rodičmi.
Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, sa môže práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.
debata chyba