Komu klesnú príjmy po zmene odvodov

Chudobnejšia výplata čaká od januára každého, koho dnešné príjmy sú dnes oslobodené od platenia odvodov. Nový minister práce Jozef Mihál presadzuje, aby každý platil odvody do Sociálnej poisťovne zo všetkých svojich príjmov. Dnes odvody neplatia napríklad ľudia, ktorí pracujú na dohodu. Odvody sa neplatia ani z odstupného, z odmien pri životných jubileách či nadmerných cestovných náhrad.

11.08.2010 06:30
sociálna poisťovňa, rad, odvody Foto:
Rezort práce presadzuje, aby každý platil odvody do Sociálnej poisťovne zo všetkých svojich príjmov. Dnes odvody neplatia napríklad ľudia, ktorí pracujú na dohodu.
debata

Výsledkom navrhovaných zmien bude, že hoci sa hrubá mzda zamestnancov s týmito príjmami nezmení, ich čistý plat klesne. V praxi to znamená, že z každej zarobenej stovky, ktorá je dnes oslobodená od odvodov, si štát po novom zoberie navyše 9,40 eura.

Po skúsenostiach so zverejnením plánovaných zmien v rodičovských príspevkoch, ministerstvo práce nechce vopred konkretizovať, čo s odvodmi zamýšľa urobiť. „Keďže uvedené zmeny sú v súčasnosti vo fáze príprav, je predbežné sa vyjadrovať ku konkrétnym veciam,“ povedala Andrea Devánová z mediálneho odboru ministerstva práce. Cieľom ministerstva však podľa nej je, aby sa „okruh platiteľov na sociálne poistenie priblížil rozsahom okruhu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb podľa zákona o dani z príjmov“. To znamená, že zo všetkých príjmov, z ktorých sa platia dane, by sa mali platiť aj odvody do Sociálnej poisťovne.

Mihál tvrdí, že väčšiny zamestnancov sa zmeny nedotknú a ich príjem sa preto nezmení. Nové pravidlá sa budú týkať najmä príležitostných príjmov, ktoré zamestnanci dostávajú len občas. Pocítia to však firmy, ktoré účelovo využívajú príjmy oslobodené od odvodov na vyplácanie podstatnej časti platu zamestnanca. Napríklad firmy, ktoré svojim zamestnancom namiesto časti platu dávajú nadmerné cestovné náhrady. Alebo také, ktoré namiesto odmien vyplácajú príspevky k životnému či pracovnému jubileu. Menej peňazí vďaka odvodom príde na účet aj lekárom či iným zamestnancom, ktorí okrem platu dostávajú aj náhradu mzdy pri pracovnej pohotovosti. Aj tento príjem je v súčasnosti oslobodený od platenia odvodov. Štát si z neho zoberie len 19–percentnú daň a zvyšok dostane zamestnanec.

Rovnako po novom menej peňazí zostane každému, kto pracuje na dohodu. Keďže podľa Mihála sa dohody zneužívajú ako náhrada riadneho pracovného pomeru, plánuje zaviesť odvodovú povinnosť aj pre dohodárov. Daňová poradkyňa Iveta Jobová predpokladá, že zúženie legálnych možností na zníženie odvodov povedie k nárastu záujmu o tie nelegálne: „Podľa môjho názoru zmeny v odvodoch, ich širší záber, bude určite viesť k prehĺbeniu čiernej práce.“

Viaceré firmy sa podľa nej budú snažiť vyplácať zamestnancov na ruku, pričom na papieri budú vykazovať nižšie sumy. Ušetria tak nielen na odvodoch, ale aj na daniach.

Rozšírenie okruhu príjmov, z ktorých sa budú platiť odvody, pocítia nielen zamestnanci, ale aj ich zamestnávatelia. Ak platia zamestnancom príjmy, z ktorých sa doteraz neplatili odvody, automaticky ich náklady na výplatu týchto príjmov vzrastú o viac ako štvrtinu. Ak napríklad firma mesačne zamestnancovi vo forme nadmerných cestovných náhrad vypláca sto eur, po novom bude k tejto sume musieť prihodiť aj 25,20 eura, ktoré pošle do Sociálnej poisťovne.

Okrem nižších čistých príjmov však Mihál zdôrazňuje aj výhody z rozšírenia platenia odvodov. Keďže sociálne poistenie je zásluhové, vyššie odvody by mali automaticky znamenať v budúcnosti aj vyššie dôchodky, nemocenské či zvýšený príspevok v nezamestnanosti. Rozšírenie platenia odvodov na všetky príjmy by malo byť prvým krokom odvodovej reformy. Nasledovať by malo ich zníženie. Kedy k tomu príde, ministerstvo práce zatiaľ nehovorí.

Z akých príjmov sa po novom budú platiť odvody

 • autorské honoráre
  • podiel na zisku vyplácaný konateľom spoločností s ručením obmedzeným
  • odmeny štatutárov obchodných spoločností alebo členov dozornej rady
  • odstupné, ktoré dostávajú zamestnanci, ak dostanú výpoveď z organizačných dôvodov
  • odchodné, ktoré zamestnávateľ vypláca, keď ide zamestnanec do dôchodku
  • cestovné náhrady vyplácané nad rámec zákona (ak napríklad zamestnávateľ vypláca vyššie diéty, ako predpisuje zákon alebo ak za použitie súkromného vozidla na služobné účely zamestnanec dostáva vyššiu sumu, ako určuje zákon)
  • odmeny vyplácané pri príležitosti životného alebo pracovného jubilea
  • náhrada mzdy za pracovnú pohotovosť
  • príjmy z dohody o vykonaní práce

Ktoré príjmy zostanú oslobodené od odvodov

 • odmeny vyplácané zo sociálneho fondu
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
debata chyba