O koľko znížia nové odvody čisté platy

Plánovanú zmenu najviac pocítia ľudia a firmy, ktoré využívajú príjmy oslobodené od dane na výplatu podstatnej časti platu zamestnanca. Ostatní zamestnanci dostanú menej peňazí keď stratia prácu a pri odchode na dôchodok.

11.08.2010 06:30
euro, peniaze, bankovky, 500 eur Foto:
Ilustračné foto
debata

Príklad 1

Firma vypláca zamestnancovi za použitie vlastného auta 0,35 eura za kilometer. Zákon pritom určuje sumu 0,183 eura za kilometer. To znamená, že prvých 18,3 centa zamestnanec dostane bez akýchkoľvek zrážok a zo zvyšných 16,7 centa zaplatí 19–percentnú daň. Od nového roku by mal z týchto 16,7 centa platiť odvody tak on, ako aj zamestnávateľ. Zamestnanec mesačne prejde tisíc kilometrov.

Dnes:

Firma platí za 1 000 km: 350 €
Daň: 31,73 €
Odvody zamestnanca: 0 €
Odvody zamestnávateľa: 0 €
Firma celkovo zaplatí: 350 €
Čistý príjem zamestnanca: 318,27 €

Po novom:

Firma platí za 1 000 km: 350 €
Daň: 28,74 €
Odvody zamestnanca: 15,69 €
Odvody zamestnávateľa: 42,08 €
Firma celkovo zaplatí: 392,08 €
Čistý príjem zamestnanca: 305,57 €

Rozdiel v čistom príjem zamestnanca: – 12,70 €

Zamestnancovi sa zníži čistý príjem za používanie vlastného auta o 12,70 eura napriek tomu, že firmu to bude stáť o 42,08 eura viac. Ak by firma nebola ochotná platiť zamestnancovi túto zvýšenú sumu, ale stále by chcela, aby ju to nestálo viac ako 350 eur za tisíc kilometrov, teda rovnako, ako platí v súčasnosti, musela by zamestnancovi vyplácať namiesto 0,35 eura len 0,31 eura za kilometer. Zamestnanec by vďaka tomu dostal v čistom 276,21 eura, čo je o 42,06 eura menej ako dnes.

Príklad 2

Novinár, ktorý pracuje na základe autorskej zmluvy, dostáva od vydavateľa mesačne 1 500 €. Vydavateľ mu automaticky strhne príspevok do literárneho fondu vo výške dvoch percent, následne uplatní 40–percentné paušálne výdavky a zo zvyšku strhne daň. Novinár si pri podaní daňového priznania uplatní nezdaniteľné minimum, čím sa mu časť zaplatenej dane vráti. Musí povinne platiť odvody do zdravotnej poisťovne na základe skutočného príjmu. Po zmene by mal platiť aj odvody do Sociálnej poisťovne.

Dnes:

Hrubý príjem: 1 500 €
Literárny fond: 30 €
Daň: 96,07 €
Zdravotné poistenie: 58,87 €
Sociálne poistenie: 0 €
Čistý príjem: 1 315,05 €

Po novom:

Hrubý príjem: 1 500 €
Literárny fond: 30 €
Daň: 57,56 €
Zdravotné poistenie: 58,87 €
Sociálne poistenie: 202,66 €
Čistý príjem: 1 150,89 €

Rozdiel v čistom príjme: – 164,16 €

Ak by vydavateľ chcel, aby autor v čistom aj po zmene odvodov zarábal rovnako ako dnes, musel by mu zvýšiť vyplácaný honorár o takmer 250 €. Napriek poklesu čistého príjmu sa autorovi neoplatí začať pracovať ako zamestnanec. V prípade, že by bol zamestnancom a firma by bolo ochotná na neho vynaložiť maximálne 1 500 €, jeho čistý plat by bol 842 €.

Príklad 3

Zamestnanec s mesačným platom 800 eur odpracoval vo firme sedem rokov. Jeho zamestnávateľ robí reorganizáciu a na jej základe dal zamestnancovi výpoveď. Podľa zákona mu musí vyplatiť odstupné vo výške trojnásobku jeho platu. Celkovo tak zamestnanec za posledný mesiac dostane štyri mesačné platy.

Dnes:

Hrubá mzda s odstupným: 3 200 €
Daň: 523,90 €
Zdravotné poistenie zamestnanca: 32 €
Sociálne odvody zamestnanca: 75,20 €
Zdravotné poistenie zamestnávateľa: 80 €
Sociálne odvody zamestnávateľa: 202 €
Firma zaplatí: 3 482 €
Čistý príjem zamestnanca: 2 568,90 €

Po novom:

Hrubá mzda s odstupným: 3 200 €
Daň: 491,33 €
Zdravotné poistenie zamestnanca: 32 €
Sociálne odvody zamestnanca: 246,55 €
Zdravotné poistenie zamestnanca: 80 €
Sociálne odvody zamestnávateľa: 701 €
Zamestnávateľ zaplatí: 3 981 €
Čistý príjem zamestnanca: 2 430,12 €

Rozdiel v čistom príjme: – 138,78 €

Zamestnanec by mal po zmene odvodov dostať vyplatených o 138 eur menej ako v súčasnosti. Zamestnávateľ však bude musieť celkovo zaplatiť o takmer 500 eur viac. Keďže firma je povinná vyplatiť odstupné vo výške trojnásobku mzdy, nemôže ušetriť tým, že by zamestnancovi zaplatila menej.

Príklad 4

Zamestnanec po 20 odpracovaných rokoch odchádza do dôchodku. Firma mu vyplatí odchodné vo výške jedného mesačného platu, ktorý dosahuje 900 eur. Celkovo mu tak zaplatí 1 800 eur.

Dnes:

Hrubá mzda s odchodným: 1 800 €
Daň: 255,34 €
Zdravotné poistenie zamestnanca: 36 €
Sociálne odvody zamestnanca: 84,60 €
Zdravotné poistenie zamestnávateľa: 90 €
Sociálne odvody zamestnávateľa: 227 €
Firma zaplatí: 2 117 €
Čistý príjem zamestnanca: 1 424,06 €

Po novom:

Hrubá mzda: 1 800 €
Daň: 241,17 €
Zdravotné poistenie zamestnanca: 36 €
Sociálne odvody zamestnanca: 159,18 €
Zdravotné poistenie zamestnávateľa: 90 €
Sociálne odvody zamestnávateľa: 442 €
Firma zaplatí: 2 332 €
Čistý príjem zamestnanca: 1 363,65 €

Rozdiel v čistom príjme: – 60,41 €

Dnes zamestnanec, ako aj zamestnávateľ zaplatí sociálne aj zdravotné odvody len z 900 eur. Z ďalších 900 eur, ktoré vyplatí ako odchodné, tieto odvody neplatí. Po novom by obaja mali zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne z platu aj z odstupného, vďaka čomu čistý príjem zamestnanca poklesne o 60 eur a výdavky zamestnávateľa vzrastú o 215 eur. Firma nebude môcť ušetriť tým, že by zamestnancovi vyplatila nižšie odchodné, pretože už teraz vypláca najnižšie možné odchodné.

Príklad 5

Firma zamestnáva človeka, ktorý okrem bežnej práce vykonáva aj pracovnú pohotovosť na pracovisku. Zamestnávateľ mu okrem mesačnej mzdy vo výške 800 eur pripláca za každú hodinu pohotovosti dve eurá. Zamestnanec za mesiac strávi pracovnou pohotovosťou 40 hodín.

Dnes:

Hrubá mzda vrátene pohotovosti: 880 €
Daň: 83,10 €
Zdravotné poistenie zamestnanca: 32 €
Sociálne odvody zamestnanca: 75,20 €
Zdravotné poistenie zamestnávateľa: 80 €
Sociálne odvody zamestnávateľa: 202 €
Firma zaplatí: 1 162 €
Čistý príjem zamestnanca: 689,70 €

Po novom:

Hrubá mzda vrátene pohotovosti: 880 €
Daň: 81,66 €
Zdravotné poistenie zamestnanca: 32 €
Sociálne odvody zamestnanca: 82,72 €
Zdravotné poistenie zamestnávateľa: 80 €
Sociálne odvody zamestnávateľa: 222 €
Firma zaplatí: 1 182 €
Čistý príjem zamestnanca: 683,62 €

Rozdiel v čistom príjme: – 6,08 €

Čím vyššiu odmenu by zamestnanec dostával za pracovnú pohotovosť, tým negatívnejšie by sa to odrazilo na jeho čistom príjme, ako aj na nákladoch firmy. Postihnúť to môže najmä tie firmy, ktoré sa vďaka pracovnej pohotovosti snažia ušetriť a takýmto spôsobom vyplácajú podstatnú časť mzdy.

Príklad 6

Firma vyplatí zamestnancovi, ktorý oslavuje päťdesiatku, 3–tisíc eur. Jeho bežný plat je pritom 850 eur.

Dnes:

Hrubá mzda: 3 850 €
Daň: 646,11 €
Zdravotné poistenie zamestnanca: 34 €
Sociálne odvody zamestnanca: 79,90 €
Zdravotné poistenie zamestnávateľa: 85 €
Sociálne odvody zamestnávateľa: 214 €
Firma zaplatí: 4 149 €
Čistý príjem zamestnanca: 3 089,99 €

Po novom:

Hrubá mzda: 3 850 €
Daň: 614,45 €
Zdravotné poistenie zamestnanca: 34 €
Sociálne odvody zamestnanca: 246,55 €
Zdravotné poistenie zamestnávateľa: 85 €
Sociálne odvody zamestnávateľa: 707 €
Firma zaplatí: 4 642 €
Čistý príjem zamestnanca: 2 955 €

Rozdiel v čistom príjme: – 134,99 €

Ak firma zachová aj po zmene odvodov súčasný systém, bude ju táto odmena stáť v porovnaní s dnešným stavom o 493 eur viac. Napriek tomu zamestnanec v čistom dostane o 135 eur menej. Zamestnanec, ako aj firma však ušetria na tom, že odmena prekročila maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenia. A tak zo sumy prevyšujúcej 1 116,75 eura už neplatia nemocenské a garančné poistenie a zo sumy prevyšujúcej 2 978 eur ani ostatné sociálne poistenia.

Príklad 7

Firma chce ušetriť na odvodoch, preto zamestnancovi vypláca len minimálnu mzdu (307,70 eura) a zvyšok vo forme cestovných náhrad za použitie súkromného automobilu. Zamestnanec mesačne prejazdí 2–tisíc kilometrov. Za každý kilometer dostane od firmy 0,70 eura, čo je o 0,517 eura viac, ako určuje zákon.

Dnes:

Hrubá mzda s cestov. náhradami: 1 707,70 €
Daň: 183,35 €
Zdravotné poistenie zamestnanca: 12,30 €
Sociálne odvody zamestnanca: 28,92 €
Zdravotné poistenie zamestnávateľa: 31 €
Sociálne odvody zamestnávateľa: 78 €
Firma zaplatí: 1 816,70 €
Čistý príjem zamestnanca: 1 483,13 €

Po novom:

Hrubá mzda s cestov. náhradami: 1 707,70 €
Daň: 165,56 €
Zdravotné poistenie zamestnanca: 12,30 €
Sociálne odvody zamestnanca: 122,51 €
Zdravotné poistenie zamestnávateľa: 31 €
Sociálne odvody zamestnávateľa: 334 €
Firma zaplatí: 2 072,70 €
Čistý príjem zamestnanca: 1 407,33 €

Rozdiel v čistom príjme: – 75,80 €

Firmu, ktorá takto doteraz šetrila, po zmene bude zamestnanec stáť mesačne o 256 eur viac. Stále však ušetrí v porovnaní s tým, keby mu všetky peniaze vyplácala vo forme platu. V takom prípade by musela ona, ako aj zamestnanec z celej sumy platiť okrem sociálnych odvodov aj odvody do zdravotnej poisťovne.

debata chyba