Ako mám vyplniť daňové priznanie?

Celý minulý rok som pracoval pracoval pre jedného zamestnávateľa za 500 eur mesačne. Z platu mi firma stŕhala mesačne 67 eur na odvodoch a 25,91 eura na dani. Mám dve deti, na ktoré si chcem uplatniť daňový bonus. Moja manželka bola celý minulý rok na rodičovskej dovolenke a jej jediným príjmom bol rodičovský príspevok. Ako mám vyplniť daňové priznanie?

26.01.2012 11:57
dane, odvody, daňové priznanie, starosti, faktúry Foto:
Ilustračné foto
debata

Tento zamestnanec bude vypĺňať daňové priznanie typu A, ktoré ju určené ľuďom s príjmami len zo závislej činnosti.

Do riadka číslo 1 zapíše svoje rodné číslo. To uvedie na každej ďalšej strane. Vedľa vyznačí, že ide o daňové priznanie a že ho podáva za rok 2011.

Ďalej vyplní riadky 3 až 11 – uvedie meno, adresu a číslo telefónu. Nasledujúce riadky vynechá a vyplní až tretí oddiel. Do riadka 30 napíše meno a priezvisko manželky a jej rodné číslo. Do kolónky s vlastnými príjmami manželky uvedie číslo 0. Do posledného stĺpca zapíše číslo 12, keďže s manželkou žil v jednej domácnosti celý minulý rok.

Do štvrtého oddielu zapíše mená svojich dvoch detí, ich rodné čísla a zaškrtne, že si daňový bonus na ne uplatňuje za všetky mesiace.

Do riadka 32 uvedie celkový ročný hrubý príjem zo zamestnania vo výške 6 000 eur (12 × 500). Do riadka 33 zaznačí celkové odvody, ktoré mu zamestnávateľ z platu strhol vo výške 804 eur (12 × 67).

V riadkoch 33a a 33b rozpíše, koľko zo zaplatených odvodov bolo poistné na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie. Do riadka 33a tak zapíše číslo 564 (12 × 47) a do riadka 33b číslo 240 (12 × 20).

Do riadka 34 uvedie rozdiel celkového príjmu a zaplateného poistného, teda sumu 5 196 eur. Rovnaké číslo zapíše aj do riadka 36.

Do riadka 37 napíše nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá vlani bola vo výške 3 559,30 eura.

Rovnakú sumu si môže uplatniť aj na manželku, preto ju uvedie aj do riadka 38. V riadku 39 tieto dve sumy spočíta a napíše výslednú sumu 7 118,60 eura.

Keďže celková nezdaniteľná časť v riadku 39 je vyššia ako jeho daňový základ, do riadka 40 napíšu nulu. Tú uvedie aj v riadku 41, čo znamená, že mu za minulý rok nemusí platiť žiadnu daň.

Riadky 42 až 44 nemusí vypĺňať, pretože jeho príjem bol privysoký na to, aby mohol dostať zamestnaneckú prémiu.

Vyplní až riadok 54, kde znovu uvedie nulu. Pretože si uplatňuje nárok na daňový bonus za dve deti, do riadka 55 uvedie číslo 486,36 (2 × 243,18 eura). Rovnaké číslo napíše aj do riadka 58 a 59, kde sa uvádza výška bonusu, ktorý má daňový úrad poslať daňovníkovi.

Do riadka 61 zamestnanec napíše, koľko mu zamestnávateľ za celý rok strhol na dani z príjmu. V jeho prípade to bolo 310,92 eura (12 × 25,91).

Pretože nemal platiť žiadnu daň, táto suma je jeho daňovým preplatkom, ktorý uvedie do riadka 64. Znovu sem preto napíše číslo 310,92.

Následne vypĺňa až riadok 77. Uvedie sem číslo 3, čo znamená, že k daňovému priznaniu prikladá tri prílohy – potvrdenie od zamestnávateľa o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch a rodné listy oboch detí. Vedľa sa podpíše a napíše aktuálny dátum.

Vyplniť musí aj jedenásty a dvanásty oddiel. V jedenástom oddiele krížikom vyznačí, že žiada o vyplatenie daňového bonusu a vyberie si, či chce peniaze poslať poštou alebo na účet. Ak si zvolí účet, musí sem napísať aj jeho číslo a kód banky. Aj tento oddiel treba podpísať a napísať aktuálny dátum.

V dvanástom oddiele zase vyznačí, že žiada o vrátenie daňového preplatku. Takisto si vyberie, akým spôsobom chce peniaze dostať, podpíše sa a uvedie dátum.

Daňový úrad by mu mal následne poslať daňový preplatok vo výške 310,92 eura a bonus na deti v sume 486,36 eura. Spolu tak dostane 797,28 eura.

Všetko o daniach a o podávaní daňových priznaní za rok 2011 nájdete na tejto stránke.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba