Dobrovoľné nemocenské poistenie bude len v balíku

Od 1. februára sa už nebude možné dobrovoľne poistiť len na nemocenské poistenie. Väčšine dobrovoľne poisteným automaticky ku koncu januára nemocenské poistenie zanikne. Ľudia, ktorí ho budú chcieť mať aj naďalej, si budú musieť platiť celý balík poistenia.

30.01.2012 00:17
sociálna poisťovňa, odvody, vdova, dôchodok,... Foto:
Ilustračné foto
debata

1. V prípade dobrovoľne nemocensky poistených osôb, ktorým zanikne zo zákona dobrovoľné nemocenské poistenie k 31. januáru 2012 a od 1. februára 2012 využijú kombináciu dobrovoľného sociálneho poistenia, sa toto poistenie bude posudzovať ako nepretržité (bez prerušenia sa nadviaže na pôvodné dobrovoľné nemocenské poistenie). V oblasti nemocenských dávok to bude znamenať, že im nevznikne nové rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu a podmienka 26 týždňov sa sleduje od začiatku pôvodného dobrovoľného nemocenského poistenia.

2. Dobrovoľne nemocensky poisteným osobám, ktorým zanikne zo zákona dobrovoľné nemocenské poistenie k 31. januáru 2012 a od 1. februára 2012 nevyužijú kombináciu dobrovoľného sociálneho poistenia, bude od 1. februára 2012 plynúť ochranná lehota. Táto ochranná lehota bude 7–dňová. Výnimku budú tvoriť prípady, ak dobrovoľné nemocenské poistenie zanikne poistenke v období tehotenstva. Takejto poistenke bude plynúť 8–mesačná ochranná lehota. Ochranná lehota zanikne, ak v priebehu jej plynutia vznikne nové nemocenské poistenia (dobrovoľné alebo povinné).

3. V prípade dobrovoľne nemocensky poistených osôb, ktorým zo zákona nezanikne dobrovoľné nemocenské poistenie k 31. januáru 2012, ale až po dosiahnutí 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia (prípadne skôr, ak podajú odhlášku) a opätovne sa nasledujúcim dňom po jeho zániku prihlásia na kombináciu dobrovoľného sociálneho poistenia, dobrovoľné nemocenské poistenie nebude nepretržité (nenadväzuje na pôvodné dobrovoľné nemocenské poistenie).

Z uvedeného dôvodu im od vzniku nového dobrovoľného nemocenského poistenia vzniká nové rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu a podmienka 26 týždňov sa sleduje od začiatku nového dobrovoľného nemocenského poistenia.

4. Dobrovoľne nemocensky poisteným osobám, ktorým zo zákona nezanikne dobrovoľné nemocenské poistenie k 31. januáru 2012, ale až po dosiahnutí 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia (prípadne skôr, ak podajú odhlášku) a opätovne sa bezprostredne po jeho zániku neprihlásia na kombináciu dobrovoľného sociálneho poistenia, bude od zániku dobrovoľného nemocenského poistenia plynúť ochranná lehota. Táto ochranná lehota bude 7–dňová.

Výnimku budú tvoriť prípady, ak dobrovoľné nemocenské poistenie zanikne poistenke v období tehotenstva. Takejto poistenke bude plynúť 8–mesačná ochranná lehota. Ochranná lehota zanikne, ak v priebehu jej plynutia vzniknú nové nemocenské poistenia (dobrovoľné alebo povinné).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy