Kto má právo na veci po zomrelom otcovi?

Svokor zomrel 21. januára tohto roku, nezanechal závet a tak podľa zákona budú dediť jeho deti. Má dve deti dcéru a syna.

08.04.2013 14:43
dedičstvo, dedič, smútok, dedičia, dedenie Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Dcéra žila v jednej dedine spolu s ním a my žijeme zase v druhej. Švagriná mala a ešte má kľúče od toho domu a nechce pustiť môjho muža dnu, že nemá na to nijaké právo. Boli sme tam len jeden deň po satelit a nejaké sklenené poháre a manžel si zobral aj vodoinštalatérske náradie po otcovi. Ona si pobrala skoro všetko: 2 cirkulárne píly, nábytky, chladničku, spálňu po rodičoch, postele, novú obývačku, šrotovník, motorovú kosačku. A stále hovorí že tie ostatné veci sú jej. Neviem, akým právom, ale keď ešte žil svokor tvrdil, že tam prídeme bývať, my sme aj boli dohodnutí, že ideme, ale ona sa bola poradiť niekde, že to máme predať. Tak sme s tým súhlasili. Takže teraz, keď by sme to aj predali, tak aj môj manžel má právo na nejaké tie veci. Ako máme postupovať? Čitateľka

Odpoveď:

V prípade, ak by boli jedinými dedičmi poručiteľa jeho dve deti a poručiteľ by nezanechal platný závet, nastupuje dedenie zo zákona a po poručiteľovi by dedili jeho deti rovnakým dielom.

V zmysle Občianskeho súdneho poriadku spisuje notár ako súdny komisár zápisnicu o predbežnom vyšetrení, ktorá zachytáva okrem iného aj majetkové pomery poručiteľa. Túto zápisnicu spisuje súdny komisár s osobami, u ktorých sú predpoklady, že disponujú požadovanými informáciami (napr. predpokladaní dedičia, známi atď.). Z tohto dôvodu je vhodné, aby bol aj hmotný majetok poručiteľa oznámený súdnemu komisárovi, prípadne, aby súdny komisár vykonal aj vyšetrenie na mieste samom, kde by sa mali veci, ktoré budú predmetom dedičstva, nachádzať.

Spôsobom zabezpečenia dedičstva pred jeho stratou či poškodením je inštitút neodkladného opatrenia. Toto zabezpečenie je možné vykonať uložením vecí na súde, prípadne u uschovávateľa alebo zapečatením v poručiteľovom byte alebo na inom vhodnom mieste. Za týmto účelom má súdny komisár právo vyzvať na zloženie vecí do úschovy či na vydanie kľúča od nehnuteľnosti poručiteľa.

Súdny komisár môže nehnuteľnosť poručiteľa aj zapečatiť za účelom zabránenia neoprávneného vstupu. V prípade, ak je výzva súdneho komisára neúspešná, je možné obrátiť sa za týmto účelom na súd. Za účelom zachovania hodnôt dedičstva je možné aj ustanovenie správcu dedičstva, ktorý po dobu konania o dedičstve robí úkony nevyhnutné na uchovanie majetkových hodnôt patriacich do dedičstva, a to v rozsahu vymedzenom súdom.

Advokátska kancelária JUDr. Veronika Lacková, www.akmv.sk

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba