Na dávky je odkázaných čoraz viac ľudí

Dôchodky, pomoc v núdzi, príspevky pre rodiny s deťmi a iné dávky, na ktoré má nárok každý, kto platí alebo v minulosti platil odvody. Mnohé sú však také, ktoré zo svojho rozpočtu vypláca štát. Vyplácajú ich úrady práce, ale aj Sociálna poisťovňa. Mnohí z nás síce tieto dve inštitúcie nerozlišujú, musia ich však navštíviť pri vybavovaní.

13.04.2013 06:30
Rodičia, dieťa, rodičovské dávky Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Úrady práce vyplácajú okrem iných dávok príspevky v hmotnej núdzi. Na Slovensku je dnes nezamestnaných takmer 16 percent všetkých aktívnych ľudí. Viac je teda aj ľudí, ktorí sa ocitnú na hranici chudoby. Na dávky v hmotnej núdzi tak bolo vo februári odkázaných viac ako 180-tisíc Slovákov. Po zohľadnení ostatných členov rodiny to však je až takmer 355-tisíc ľudí. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom najviac ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bolo už tradične v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava.

Ďalšími dávkami, ktoré dostanete z tejto inštitúcie, sú rodičovské, teda príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k nemu, rodičovský príspevok, ale aj prídavok na dieťa. Ten dostáva viac ako 1,1 milióna detí. Nezaopatreným dieťaťom je pritom dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak študuje alebo pre chorobu alebo úraz nemôže študovať alebo vykonávať zárobkovú činnosť. V súčasnosti jeho výška dosahuje 23,10 eura.

PIANO

Užitočné informácie nájdete aj v článku Čo dostanú penzisti.

Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

„Nárok na dávky a príspevky si uplatňuje jeden z rodičov písomnou žiadosťou na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska,“ povedal hovorca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Zeman. „Príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k nemu, prídavok na dieťa a rodičovský príspevok si môže rodič uplatniť najskôr od narodenia dieťaťa, ak spĺňa všetky podmienky nároku. Pri opakovaných dávkach, ako je prídavok na dieťa, rodičovský príspevok je možné spätne doplatiť 6 mesiacov,“ upozornil. Pri jednorazových dávkach nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa. Každá dávka alebo príspevok je účelovo viazaná a má rozdielne podmienky nároku, ktoré sa nedajú zovšeobecniť.

I keď sú podmienky na priznanie príspevku na kompenzáciu veľmi prísne, úrad ich vypláca takmer 169-tisíc ťažko zdravotne postihnutým ľuďom, viac ako 59-tisíc ľudí dostáva príspevok na opatrovanie.

Viaceré dávky vypláca aj Sociálna poisťovňa. Ich výška a nárok na ne sa odvíja od toho, či a aké vysoké odvody ste platili. Najčastejšie vyplácanou dávkou sú dôchodky. Tie dostáva viac ako 1,3 milióna ľudí. „Po dôchodkových dávkach sú to potom nemocenské dávky a dávky v nezamestnanosti,“ konštatoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Poskytovanie dávok je podmienené splnením podmienok zákona o sociálnom poistení, ku ktorým patrí predovšetkým existencia sociálneho poistenia, prípadne plynutie ochrannej lehoty a trvanie poistenia v dĺžke stanovenej zákonom. Dôležitá je, samozrejme, aj úhrada poistného včas a v správnej výške,“ vysvetlil. Po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok, pričom každý druh dávok ich má iné, môže poistencovi vzniknúť nárok na dôchodkové, nemocenské dávky, dávky poistenia v nezamestnanosti, garančného a úrazového poistenia.

Ošetrovné vypláca Sociálna poisťovňa najdlhšie 10 dní, materské 34 týždňov, 37 týždňov ak je matka osamelá a 43 týždňov matke, ktorá porodila dve a viac detí, nemocenské 52 týždňov. Najčastejšími ochoreniami vlani, a teda aj príčinou péeniek, boli choroby dýchacej sústavy, svalovej a kostrovej sústavy a poranenia, otravy a iné následky príčin mimo výkonu zamestnania, pričom v januári bolo na péenke denne takmer 107-tisíc ľudí. „Dĺžku poberania tejto dávky ovplyvňujú viaceré faktory, medicínske aj nemedicínske,“ konštatovala doktorka Veronika Majtánová, riaditeľka odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne. „K tým medicínskym patrí napríklad zvýšený počet závažných ochorení s dlhou dobou liečenia až následnou invalidizáciou, viac duševných chorôb a porúch správania a chorôb obehovej sústavy, ale aj nárast počtu onkologických ochorení a podobne. Z tých nemedicínskych zas úsporné opatrenia v zdravotníctve, dlhé čakacie lehoty na odborné vyšetrenia, operácie a rehabilitácie, ale aj benevolencia ošetrujúcich lekárov,“ dodala. Opomenúť nemožno ani nepriaznivé životné prostredie, nesprávny životný štýl, neuspokojivý zdravotný stav a nezamestnanosť.

Úrazové poistenie slúži pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného či služobného úrazu alebo choroby z povolania. Ide o povinné poistenie zamestnávateľa. Po splnení podmienok sa z neho vypláca 13 úrazových dávok prevažne peňažného charakteru. „Najčastejšia dávka vyplácaná z úrazového poistenia je úrazová renta,“ konštatoval Višváder.

Poistenie v nezamestnanosti je zas poistenie pre prípad straty príjmu zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti. Kým v decembri minulého roku vyplatila Sociálna poisťovňa 41 770 dávok v nezamestnanosti, v januári to už bolo 42 247 a vo februári už 46 680.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba