Je závet neplatný, ak na ňom nie je vlastnoručne napísaný dátum?

Pred 13 rokmi moja babička napísala závet vlastnou rukou a pred notárom ho podpísala. Babička zomrela a na dedičskom konaní jedna príbuzná závet neuznala za právoplatný, lebo nie je dátum napísaný vlastnou rukou a potvrdil to aj jej prítomný právnik. Dedičské konanie prebehlo teda na základe zákona. Je závet bez vlastnoručne napísaného dátumu neplatný? Môže byť aj závet premlčaný? Michal Verba

02.07.2013 11:42
dedičstvo, závet, testament Foto:
Ilustračné foto.
debata

Podľa ust. § 476a Občianskeho zákonníka musí byť vlastnoručný závet napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. Zákon zároveň vyžaduje, aby v každom závete bol uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Pre platnosť závetu sa tak vyžaduje, aby celý jeho text bol napísaný poručiteľom vlastnou rukou a závet bol vlastnoručne podpísaný (bez mechanického prostriedku (faksimile) či dokonca vedenia alebo pridržania ruky poručiteľa inou osobou).

Keďže dátum je nerozdielnou obsahovou súčasťou aj pri vlastnoručnom závete, vyžaduje sa, aby bol napísaný vlastnou rukou bez použitia mechanických prostriedkov, ako je počítač, písací stroj či dátumová pečiatka. Rovnako, ak by dátum podpísania závetu nebol na závete uvedený poručiteľom, ale inou osobou (napríklad notárom, ako je uvedené vyššie v otázke), tiež nie sú splnené podmienky, ktoré kladie zákon na holografný závet. Sankciou je neplatnosť závetu.

Dedenie zo závetu má prednosť pred dedením zo zákona. Ak však poručiteľ zanechal závet, ktorý nie je platný, nastupuje dedenie zo zákona a dedičstvo poručiteľa bude rozdelené podľa dedičských skupín.

Zdroj: Advokátska kancelária JUDr. Veronika Lacková, www.akmv.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba