'Bezplatné' zdravotníctvo stálo priemerne zarábajúceho 1 961 eur

Každý pracujúci Slovák zaplatil v minulom roku na „bezplatné“ zdravotníctvo priemerne 1 961 eur.

18.07.2013 11:00
euro, peniaze, sporenie, úver, splátka Foto:
Ilustračné foto
debata (8)

Vyplýva to z údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na ktoré upozornilo Združenie zdravotných poisťovní SR (ZZP). Pri vlaňajšej 805-eurovej priemernej mzde tak priemerný Slovák pracoval 2,5 mesiaca len na zaplatenie „bezplatného“ zdravotníctva. Spomínaná suma zahŕňa zaplatené zdravotné odvody, priame platby pacientov v

lekárni či na pohotovosti a dane na poistné za poistencov štátu. Ako uvádza ZZP, vďaka systému solidarity získala Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá má chorľavejší kmeň poistencov, v roku 2012 takmer 120 miliónov eur navyše, na čo sa jej poskladali obe súkromné zdravotné poisťovne.

Problémom podľa prezidentky ZZP Kataríny Kafkovej nie je samotné financovanie, ale efektivita vo vynakladaní finančných prostriedkov a ich prísnejšia kontrola, z čoho by profitoval práve pacient. "Za dverami poisťovní sa kontrola finančných tokov končí, a preto sme svedkami napríklad neštandardných obstarávaní v nemocniciach,“ dodáva K. Kafková. Pre obstarávanie v nemocniciach je podľa ZZP typické, že sa do súťaže prihlási len jeden uchádzač, čo zvyšuje konečnú cenu nákupu. Práve tu je podľa ZZP priestor na hľadanie úspor a efektívnejšie hospodárenie.

Politici by sa mali podľa ZZP venovať systémovej reforme zdravotníctva, ktorá by smerovala k naplneniu práva pacienta na kvalitnú starostlivosť. "Pacient by mal vedieť, ktorí poskytovatelia sú kvalitní. Zdravotné poisťovne vyhodnocujú kvalitatívne indikátory jednotlivých zariadení, ale nadstavbou by bolo, ak by mal k dispozícii podrobnejšie informácie, napríklad o vzdelaní a praxi lekárov, vybavení ambulancií a nemocníc, či výsledkoch liečby v danom zariadení,“ dodáva K. Kafková.

Podľa ZZP by mal byť pacient tiež priamo zapojený do rozhodovacieho procesu a mal by vedieť, čo za peniaze, ktoré odvádza, dostane. Má právo byť informovaný o pravidlách a nárokoch, ktoré sa jeho ochorenia týkajú. "Prevencia, a najmä uvedomovanie si významu prevencie, na Slovensku ešte stále zaostáva za inými krajinami. Istou formou je napríklad aj rozvoj individuálneho poistenia, v rámci ktorého si poistenec vyberá presne podľa svojich potrieb a zdravotných problémov aj poistku,“ dodáva K. Kafková.

8 debata chyba