Ak budete platiť menej, hrozí vám pokuta

06.10.2013 06:30
peniaze, euro, eurá, bankovky, mince, úver,...
Ilustračné foto. Autor:

Mnohým živnostníkom sa od januára zmení výška odvodov. Ak by si niekto zabudol zmeniť trvalý príkaz v banke a platil by odvody v nižšej výške, ako v skutočnosti má, hrozí mu za to pokuta.

„Fyzickým osobám povinným odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré neodviedli poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac včas alebo ich odviedli v nižšej sume, Sociálna poisťovňa predpíše podľa zákona penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly,“ vraví riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

„Ak samostatne zárobkovo činným osobám vznikne povinnosť platiť od 1. januára 2014 poistné v novej výške a do 8. februára 2014 za január 2014 zaplatia v nižšej sume, odporúčame rozdiel do správnej sumy doplatiť čo najskôr a platbu správne identifikovať variabilným a špecifickým symbolom (012014). Ak im správna suma nebude známa, odporúčame im kontaktovať príslušnú pobočku,“ dodal Višváder.

Rovnako zdravotné poisťovne odporúčajú, aby ľudia čím skôr doplatili dlžné poistné. „Ak platiteľ poistného zaplatí preddavok na poistné za január 2014 v nesprávnej výške, je potrebné, aby tento rozdiel doplatil do 8. februára. Vyhne sa tým prípadným výzvam na úhradu nedoplatku, resp. úrokom z omeškania,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová.

Ak niekto dlhuje zdravotnej poisťovni peniaze, tá od neho môže pýtať úrok z omeškania za každý deň, kým dlžnú sumu nezaplatí. Tento úrok predstavuje štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, ktorý platí ku dňu splatnosti preddavku na poistné alebo nedoplatku. „Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 percent, použije sa ročná úroková sadzba 15 percent,“ vraví hovorkyňa zdravotnej poisťovne Dôvera Monika Šimunová. V prípade, že zdravotná poisťovňa musí peniaze vymáhať, dlh sa zvýši o exekučné trovy.

„V prípade, ak rozdiel medzi predpísanými a zaplatenými preddavkami presiahne sumu 10 eur, zašleme platiteľom upomienku s výzvou na úhradu. Kto nezaplatí preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku alebo má dlh viac ako 10 eur, bude podľa zákona zverejnený v zozname dlžníkov na webe zdravotnej poisťovne,“ hovorí Šimunová.

Živnostníkom, ktorí dlhujú peniaze Sociálnej poisťovni, zároveň hrozí, že im poisťovňa odmietne vyplatiť niektoré dávky. Ak niekto dlhuje viac ako 5 eur, nedostane napríklad nemocenskú dávku, ošetrovné či materské. V prípade dlhu v zdravotnej poisťovni zase klientom hrozí, že si budú musieť sami platiť za plánovanú zdravotnú starostlivosť, napríklad za kúpele či plánovanú operáciu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#sociálne poistenie #zdravotné poistenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku