Odvody porastú ešte dva roky

07.10.2013 06:30
živnosť, živnostník, živnostníčka, manažérka,...
Ilustračné foto. Autor:

Odvody sa v januári zvýšia nielen pre zmenu minimálneho vymeriavacieho základu, ale aj preto, že klesne koeficient, ktorým sa počíta výška vymeriavacieho základu. Čím bude koeficient nižší, tým viac podnikatelia zaplatia na odvodoch.

Ešte vlani sa vymeriavací základ pre zdravotné poistenie počítal tak, že sa zisk vydelil koeficientom 2,14. Pre sociálne poistenie sa zase používal koeficient 2. To znamená, že zdravotné odvody platili živnostníci ani nie z polovice svojho zisku a sociálne odvody presne z jednej polovice.

V tomto roku sa už používa jednotný koeficient 1,9. Navyše živnostníci musia pri výpočte odvodov najprv k svojmu zisku pripočítať zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Ak napríklad niekto dosiahol zisk 7 000 eur a na odvodoch zaplatil 2 000 eur, bude si počítať vymeriavací základ z príjmu 9-tisíc eur.

Od januára budúceho roku sa koeficient znovu zníži na 1,6. Toto číslo sa ihneď premietne do výšky preddavkov na zdravotné poistenie. V prípade sociálneho poistenia sa novým koeficientom vypočítajú až odvody, ktoré budú živnostníci platiť od júla budúceho roku. Dovtedy budú platiť poistné na základe príjmu za rok 2012.

V roku 2015 by mal koeficient pre výpočet odvodov znovu klesnúť na hodnotu 1,486. V tejto výške by mal zostať aj v ďalších rokoch.

Živnostník, ktorý vlani dosiahol zisk po pripočítaní odvodov 10-tisíc eur, platí v tomto roku odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 145,37 eura. Ak by rovnakú sumu zarobil aj v tomto roku, bude od júla budúceho roku posielať do Sociálnej poisťovne 172,62 eura. Od júla 2015 by pri rovnakom príjme mal platiť sociálne odvody vo výške 185,88 eura. Zvyšovať sa bude aj výška odvodov do zdravotnej poisťovne.

V ďalších rokoch by sa už vzorec pre výpočet odvodov nemal meniť. Rásť bude už len minimálny a maximálny vymeriavací základ, ktorý sa odvíja od priemernej mzdy. Minimálny vymeriavací základ sa počíta ako polovica priemernej mzdy spred dvoch rokov. Keďže vlani dosiahol priemerný plat na Slovensku 805 eur, minimálny vymeriavací základ bude 402,50 eura. Maximálna suma, z ktorej sa platia odvody, dosahuje 5-násobok priemerného platu, takže najvyššie možné odvody sa budú platiť zo sumy 4 025 eur.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#odvody #sociálne poistenie #zdravotné poistenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku