Aké povinnosti majú pozemkové spoločenstvá

Všetky pozemkové spoločenstvá budú musieť mať právnu subjektivitu.

10.10.2013 06:30
pole, pozemok, roľa, traktor, družstvo Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • zákon o pozemkových spoločenstvách platiaci pred 1. májom 2013 pripúšťal existenciu dvoch typov spoločenstiev. Vlastníci mohli založiť spoločenstvo s právnou subjektivitou a spoločenstvo bez právnej subjektivity
  • podľa novej právnej úpravy, platnej od 1. mája 2013, už môže vzniknúť len spoločenstvo s právnou subjektivitou
  • spoločenstvá založené podľa do mája platných predpisov sú povinné prispôsobiť svoje právne pomery ustanoveniam nového zákona do 28. februára 2014 a podať návrh na zápis do registra (ak nie sú zapísané v registri), alebo návrh na zápis zmeny údajov (ak sú zapísané v registri)
  • spoločenstvá bez právnej subjektivity založené podľa do mája platných predpisov sú povinné do 28. februára 2014 podať návrh na zápis do registra. Pri nesplnení tejto povinnosti budú zo zákona zrušené
  • novým zákonom sa ustanovila sankčná právomoc obvodného lesného úradu v oblasti dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona
  • obvodný lesný úrad uloží pozemkovému spoločenstvu pokutu od 100 do 3 000 eur, ak nepredloží návrh na zápis zmeny údajov v registri a návrh na zápis zrušenia spoločenstva v zákonom stanovenej lehote
  • Obvodný lesný úrad uloží spoločenstvu pokutu od 100 do 3 000 eur, ak spoločenstvo v stanovenej lehote: nezačne viesť zoznam; nezašle obvodnému lesnému úradu zoznam; nezvolí nové orgány spoločenstva, ak uplynulo ich volebné obdobie, alebo neuskutoční zasadnutie zhromaždenia
  • samotný zákon začal platiť 1. mája 2013, ustanovenia pojednávajúce o pokutách až 1. októbra.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemkové spoločenstvá