Zdravotné poisťovne vracajú doplatky za lieky

Penzistov, ale aj ťažko zdravotne postihnutých občanov sa týkajú limity preplatkov za lieky. Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa penzista spolupodieľa na úhrade liekov, ktoré užíva a na ktoré dopláca aj zdravotná poisťovňa. Znamená to, že ak celková výška úhrad za doplatky za lieky prekročí v štvrťroku takzvaný ochranný limit 45 eur, zdravotná poisťovňa pacientovi vráti sumu, o ktorú bol tento limit prekročený.

18.11.2013 08:26
lekáreň, lieky, chrípka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zákon presne definuje podmienky, za akých tak urobí. Limit vo výške 45 eur sa vzťahuje na starobných dôchodcov, poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok.

Netýka sa však tých penzistov, ktorí majú príjmy podliehajúce dani z príjmov, okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, alebo ak výška ich dôchodku je viac ako 50 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (na tieto účely sa vždy posudzuje priemerná mesačná mzda za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa limit spoluúčasti posudzuje – na rok 2013 je to hranica 393 eur).

Za druhý štvrťrok tohto roku vrátili zdravotné poisťovne doplatky za lieky v sume viac ako 460-tisíc eur. Najviac vrátila svojim klientom Všeobecná zdravotná poisťovňa. Nárok na úhradu preplatku za lieky vznikol 18 885 jej poistencom. „Do tohto počtu a sumy sme nezarátali tých poistencov, u ktorých je výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 eurá. V zmysle legislatívy zdravotná poisťovňa tieto nižšie sumy nebude uhrádzať, avšak táto suma sa pripočíta k úhrnnej výške úhrad poistenca za ďalší kalendárny štvrťrok,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Petra Balážová. Najvyšší preplatok bol v sume 330,53 eura.

Zdravotná poisťovňa Dôvera vyplatila, podľa slov jej PR špecialistky Moniky Šimunovej, najvyšší vrátený preplatok 25-ročnej poistenke vo výške 474,19 eura.

Union eviduje najvyšší preplatok vo výške 252,82 eura. „Poistenci, na ktorých sa vzťahuje ochranný limit doplatkov za lieky, nemusia do zdravotnej poisťovne nahlasovať žiadne údaje ani predkladať žiadne doklady, doplatky za lieky dostanú automaticky na účet alebo poštovou poukážkou,“ uviedla hovorkyňa Unionu Judita Smatanová.

Poisťovňa v lehote 90 dní od skončenia daného štvrťroka zašle príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec nahlásenú v informačnom systéme.

Ak je v danom štvrťroku výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 eurá, poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší štvrťrok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotné poisťovne