Ako štát podporuje zamestnávanie zdravotne postihnutých

Invalidní a hendikepovaní občania môžu dostať príspevok na podporu zamestnávania.

11.03.2014 06:30
euro, bankovky, peniaze, mzda Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Chránená dielňa (CHD) a chránené pracovisko (CHP)

 • sú pracoviská, na ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so ZP, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa zaškoľujú alebo pripravujú na prácu. Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj jednotlivé pracovné miesto, ktoré môže byť zriadené aj v domácnosti občana so ZP.

Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP

 • môže dostať zamestnávateľ, ktorý na zriadené pracovné miesto v CHD alebo na CHP prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak oň písomne požiada
 • výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce (CCP) – (4 342,56 eura), v okresoch s priemernou mierou nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4,8-násobok CCP (5 211,072 eura), v okresoch s priemernou nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer najviac 5,2-násobok CCP (5 645,328 eura)

Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní

 • môže ho dostať zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so ZP z priemerného počtu zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie CHD alebo CHP
 • na občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 % najviac 140,66 eura, na občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 40 do 70 % najviac 145,47 eura

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

 • na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky.
 • výška príspevku je v Bratislavskom kraji najviac 3,2-násobok CCP (3 474,048 eura), v okresoch s priemernou mierou nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer najviac 4-násobok CCP (4 342,56 eura), v okresoch s priemernou mierou nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce (5 211,072 eura)

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

 • poskytne úrad na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP, ak z druhu ZP a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo živnostníka vyplýva potreba pracovného asistenta
 • príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % (445,1124 eura) a najviac vo výške 70 % celkovej ceny práce (759,948 eura)

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

 • sa poskytuje právnickej alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada
 • ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP (2 714,10 eura) ak je jeho zdravotné postihnutie do 70 %, 5-násobok CCP (5 428,20 eura) na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času

Zdroj: zákon o službách zamestnanosti

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotne postihnutí #invalidi #podpora zamestnávania
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy