Ako dedia deti zo závetu a zo zákona

V závete môže poručiteľ určiť za dedičov svojho majetku kohokoľvek, nemusí ísť len o najbližších príbuzných.

23.05.2014 06:30
sporenie, vklad, peniaze, termínovaný Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

So svojím majetkom môže naložiť tak, ako uzná za vhodné, a ostatní musia rešpektovať jeho vôľu. Koho však vynechať zo závetu podľa zákona nemôže, sú jeho potomkovia (pokiaľ ich nevydedil).

Zákon hovorí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona a potomkom plnoletým aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona, pričom pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný.

Prvú skupinu dedičov zo zákona predstavujú rovnakým dielom deti poručiteľa a manžel, manželka poručiteľa. Zákon nerozlišuje, či ide o deti pochádzajúce z manželstva alebo, nie, ani o to, z koľkého poručiteľovho manželstva pochádzajú. Zákon dokonca priznáva právo na dedičstvo aj počatým deťom, ktoré v čase poručiteľovej smrti ešte neboli narodené. Dediť majú právo aj deti osvojené.

V prípade, že niektoré z poručiteľových detí nededí (dieťa zomrelo, jeho pobyt nie je známy; nemá dedičskú spôsobilosť; je vydedené; odmietlo dedičstvo), ako dedičia nastupujú jeho potomkovia, teda vnuci a vnučky poručiteľa, ale len do tej časti dedičstva, ktorá by pripadala na nedediace dieťa. Ak by nededil ani vnuk či vnučka poručiteľa, jeho podiel môžu rovnakým dielom zdediť jeho deti (pravnuk alebo pravnučka poručiteľa).

Príklad č. 1

Zomrel poručiteľ a zanechal po sebe finančnú hotovosť v hodnote 80–tisíc eur. Po poručiteľovi zostala manželka, dve maloleté a jedno plnoleté dieťa.

Ak by sa dedilo zo zákona, každý z nich by zdedil jednu štvrtinu z uvedenej sumy, pretože všetci štyria dedičia patria do prvej dedičskej skupiny, v ktorej každý z nich dedí rovným dielom. Neplnoleté deti by teda dostali každé 20–tisíc eur, teda jednu štvrtinu z uvedenej sumy rovnako ako dieťa plnoleté a manželka.

Ak by však poručiteľ nechal závet, tak môže so sumou naložiť inak. Zo závetu by museli neplnoleté deti dostať 20–tisíc eur, teda podiel, ktorý by dostali aj zo zákona. Plnoletý súrodenec musí dostať sumu minimálne 10–tisíc eur, teda polovicu svojho zákonného podielu. Manželka nemusí zo závetu dostať nič, zvyšné peniaze môže poručiteľ odkázať komukoľvek, manželka medzi neopomenuteľných dedičov nepatrí, a preto zo závetu nemusí dostať žiaden majetok.

Aby sa poručiteľ vyhol čiastočnej neplatnosti závetu, musí teda potomkom odkázať spolu sumu 50–tisíc eur. Ak však poručiteľ tak neurobí a jedného z neopomenuteľných dedičov, teda niektoré z detí, opomenie, závet sa nestáva automatický neplatným. Závet bude platný dovtedy, kým sa jeden z dotknutých dedičov nezačne dovolávať neplatnosti právneho úkonu, teda neplatnosti závetu.

Príklad č. 2

Poručiteľ má manželku a dve dcéry. Každý z nich by zdedil zo zákona jednu tretinu majetku v hodnote 270–tisíc eur, teda každému by pripadol majetok v hodnote 90–tisíc eur. Ak by staršia dcéra dedičský podiel odmietla, dedičské práva by prešli na jej dvoch synov, každému z nich by pripadla polovica jej dedičského podielu 90–tisíc eur, teda každý by dostal 45–tisíc eur. Druhej dcére by pripadlo 90–tisíc eur rovnako ako manželke.

Ak by manželka už nežila, zdedili by obe dcéry polovicu majetku, teda každá 135–tisíc eur. Ak by napríklad nežila staršia dcéra, dedili by vyššie uvedeným spôsobom obaja jej synovia. Ak by dcéra žila, nežil by jeden z jej synov a ona by dedičstvo odmietla, synovia by získali celý jej dedičský podiel, teda 90–tisíc eur. Ak by nežila ani dcéra, ani obaja synovia, dedili by vnuci, každý rovným dielom zo zdedeného majetku.

Ak by dcéra nežila a jeden z jej synov žil, dedili by syn a potomkovia mŕtveho syna. Polovica zo zákonného podielu, teda 45–tisíc eur, by pripadla žijúcemu synovi, druhá polovica rovným dielom potomkom mŕtveho syna. Traja pravnuci poručiteľa by teda získali každý jednu tretinu zo 45–tisíc eur, teda každý 15–tisíc eur. Úlohu by nezohrávalo, že jeden zo synov staršej dcéry nepochádza z manželstva, ani to že mladšia dcéra pochádza z druhého manželstva a manželka by svoj diel dostala tiež, do úvahy by sa nebralo, že ide o poručiteľovo druhé manželstvo.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #vydedenie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy