Ako sa delí dedičstvo

Poručiteľ zanechal manželku a dve plnoleté deti a tri vnúčatá. Rodičia vlastnili rodinný dom, chalupu a úspory v sume 60–tisíc eur, poručiteľ pred časom zdedil dom po svojich rodičoch. Závet nenechal. Akým spôsobom sa rozdelí poručiteľov majetok?

03.10.2014 12:34
mince, sporenie, vklad, dedičstvo, dane, odvody Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pozostalému manželovi (v tomto prípade manželke) z bezpodielového vlastníctva patrí polovica spoločných úspor, teda 30 000 eur. Dedí sa druhá polovica úspor, teda deliť medzi dedičov sa bude 30 000 eur.

Každý z pozostalých dedí tretinu majetku, nakoľko dedia manželka a dve deti. Vnúčatá v tomto prípade nededia, dedili by, ak by ich rodičia neboli dedičsky spôsobilí (napr. v prípade smrti) alebo boli vydedení. Každý z dedičov – manželka aj obe deti – dostanú preto z úspor jednu tretinu – sumu 10 000 eur.

Rodinný dom vlastnili manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM). V prípade smrti manžela je potrebné vyporiadať BSM.

V rámci toho manželka dostane polovicu domu, dedí sa teda len ďalšia polovica nehnuteľnosti, a to rovnakým dielom medzi manželku a deti. To znamená, že z domu by manželka dostala polovicu a jednu tretinu z druhej polovice, čiže plus 1/6 domu.

Deti by každé dostali po jednej tretine z polovice domu, teda každé 1/6 domu.

Zdedený dom sa bude v dedičstve deliť na tretiny, každý dedič dostane 1/3.

Zdedený majetok nepatrí do BSM, dom bol preto vo výlučnom vlastníctve poručiteľa.

V prípade, ak by manžel po sebe zanechal okrem manželky a dvoch detí a vnúčat aj nemanželského potomka, tak by sa dedilo takto: nemanželský potomok by zdedil štvrtinu majetku určeného na dedenie, pretože by sa dedičstvo delilo medzi manželku a tri deti. Každý z dedičov by získal štvrtinu dedičstva.

Pri výpočte sa postupuje podľa týchto princípov: Treba rozlišovať medzi hodnotou majetku a hodnotou dedičstva. V prípade úmrtia jedného z manželov sa predmetom dedičstva stáva len časť ich spoločného majetku.

Majetok, ktorý manželia nadobudli počas manželstva, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Keď jeden z manželov zomrie, musí sa na začiatku dedičského konania urobiť vyporiadanie BSM. Dedičia sa dohodnú s pozostalým z manželov, čo patrí do dedičstva po poručiteľovi a čo pozostalému manželovi. Keď sa stanoví, že obaja manželia sa rovnakým dielom pričinili o nadobudnutie majetku patriaceho do BSM, tak vyporiadanie bude takéto: polovica sa stáva predmetom dedičstva, polovica zostáva pozostalému manželovi.

V prvej skupine sa o dedičstvo delia rovnakým dielom manžel poručiteľa a deti. Manžel môže zdediť v tejto skupine najviac jednu polovicu. V druhej skupine dedí manžel poručiteľa najmenej polovicu dedičstva. Ak teda okrem manžela neexistuje iný dedič v tejto skupine, manžel dedí celé dedičstvo. Ak existujú iní dedičia, manžel dedí polovicu dedičstva a zvyšok sa delí rovnakým dielom medzi zvyšných dedičov.

Pri výpočte čistej hodnoty dedičstva sa odpočítavajú aj náklady na pohreb.

Hodnotu dedičstva môže zmeniť aj započítanie darov, ktoré dedič dostal od poručiteľa počas života, a ich hodnota je vyššia ako je obvyklá hodnota darov.

V praxi sa dáva prednosť dohode dedičov o rozdelení dedičstva. Keď dedičia takúto dohodu neuzavrú (a neexistuje závet), pristúpi sa k určeniu podielov podľa zákona.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy