Ako mám napísať spravodlivý závet?

Manžel mi zomrel minulý rok, závet sme pred jeho smrťou nepísali. Boli sme bezdetní manželia.

14.05.2015 09:27
dar, hypotéka, stavebné, dom, nehnuteľnosť,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Chcela by som napísať závet a spravodlivo rozdeliť celý náš majetok, ktorý pozostáva z bytu po rekonštrukcii a zariadenia, garáže, z auta a finančných úspor. Žiadne podlžnosti ani záväzky sme voči nikomu nemali a nemám ani v súčasnosti. Manžel pochádzal z mnohopočetnej rodiny, dvaja súrodenci ešte žijú, ja mám troch žujúcich súrodencov. Chcela by som vedieť, že kto je po manželovej smrti dedičom zo zákona a kto bude dedičom zo zákona po mojej smrti a v akom rozsahu by dedili. Ako mám majetok spravodlivo rozdeliť? Čitateľka z Bratislavy

Odpoveď:

V prípade bezdetného manželstva a smrti jedného z manželov nemá druhý z manželov právo samostatne dediť majetok zomrelého. Ak poručiteľ nezanechal žiadnych potomkov (ani nemanželské deti), neprichádza do úvahy prvá skupina zákonných dedičov. Zo zákona nastupuje druhá skupina dedičov – manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Títo dedičia dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva. V prípade, ak poručiteľovi rodičia žijú, stávajú sa dedičmi aj oni, bez ohľadu na to, či sú sami manželmi alebo žijú v spoločnej domácnosti. Ak však z týchto dedičov zostal len manžel, nadobúda celé dedičstvo sám. Súrodenci poručiteľa by prichádzali do úvahy ako dedičia len v prípade, ak by nededil pozostalý manžel ani jeho rodičia.

V prípade bezdetného manželstva ak zomrie aj druhý manžel, dedia zo zákona: 1) poručiteľovi súrodenci a 2) tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Tieto osoby dedia rovnakým dielom. Ak by sa stalo, že poručiteľov súrodenec nededí, nastupujú na jeho miesto a dedičmi sa stávajú jeho deti, ktorí si dedičský podiel rozdelia.

Dedenie zo závetu má pred dedením zo zákona prednosť. Závet je možné napísať buď 1) vlastnou rukou, 2) v inej písomnej forme (napríklad na stroji alebo počítači) za účasti svedkov alebo 3) u notára vo forme notárskej zápisnice. Vo všetkých prípadoch je podmienkou, aby závet obsahoval deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Bez týchto náležitostí bude závet neplatný.

V závete poručiteľ uvedenie, koho ustanovuje za dedičov a určí, aké veci či práva pripadnú tomu-ktorému dedičovi. Poručiteľ môže určiť podiely viacerým dedičom. Pokiaľ tak neurobí, podiely budú rovnaké. Závet nesmie obsahovať akékoľvek podmienky, teda nemôže napríklad obsahovať, ako sa má s dedičstvom naložiť či na aký účel sa má použiť. V prípade závetu je ďalším obmedzením aj to, že ak má poručiteľ maloleté deti, musia dostať aspoň toľko, koľko by im pripadalo zo zákona. Pri plnoletých potomkoch je to aspoň polovica.

JUDr. Veronika Lacková, MBA, A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o., www.akmv.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #otázky čitateľov