Výmena zdravotnej poisťovne? Do konca septembra

Neuhrádza vám vaša zdravotná poisťovňa niektoré lieky, odmietla schváliť kúpeľný preukaz či liečbu? Do konca septembra môžete požiadať o jej výmenu. Ak sa chcete stať poistencami novej poisťovne, prihlášku musíte podať do 30. septembra.

26.08.2015 10:54
lieky, injekcia, lekár, pacient, sestra,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (6)

Počet tých, ktorí z nejakého dôvodu nie sú spokojní so službami zdravotnej poisťovne, sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšil. „Ku koncu júla 2014 evidoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30 056 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od januára tohto roka, k 27. júlu tohto roka to už bolo 48 032 prihlášok," informuje hovorkyňa úradu Soňa Valášiková.

Čo teda musí človek, ktorý sa chce prepoistiť, urobiť? „Stačí prísť do pobočky a vyplniť prihlášku. Podať prihlášku je možné aj cez internet, prípadne telefonicky alebo si ju stiahnuť na webe, vyplniť, vytlačiť, podpísať a poslať," približuje postup hovorca Dôvery Matej Štepiansky.

Petra Balážová zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne upozorňuje, že zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť raz do roka. „Ak poistenec do 30. septembra pošle prihlášku do vybranej zdravotnej poisťovne, jej poistencom sa stane od 1. januára 2016. Môže sa však prepoistiť aj kedykoľvek počas roka. Ak pošle prihlášku po 30. 9. 2015, poistencom druhej poisťovne sa stane až od 1. 1. 2017. Prihlášku možno podať iba v jednej zdravotnej poisťovni," priblížila.

„Poistencom odporúčame, aby si po vyplnení prihlášky skontrolovali všetky údaje a v prípade akejkoľvek zmeny nahlásili aj svojej súčasnej zdravotnej poisťovni a aj poisťovni, do ktorej prihlášku podali, všetky zmeny. Rovnako poistencom, ktorí sa rozhodli zmeniť zdravotnú poisťovňu, odporúčame, aby vyplnili všetky povinné údaje. Ak tak neurobia, poistný vzťah v novej zdravotnej poisťovni nevznikne, keďže takáto prihláška nebude spĺňať náležitosti platnej prihlášky," pripomína Judita Smatanová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne. „Prihlášku potvrdzuje zdravotná poisťovňa do 15. decembra a po jej potvrdení posiela preukazy poistencom tak, aby ich mohli používať už od 1. 1. 2016," dodala.

Ľudia zvyčajne menia poisťovňu podľa toho, či ich lekár má s danou poisťovňou uzavretú zmluvu, ale aj podľa toho, či poisťovňa hradí napríklad plánovaný operačný zákrok. Zmenu si však treba dobre zvážiť a netreba ju unáhliť. Vplyv na výber môžu mať aj skúsenosti rodiny či známych. Rozhodnutie môžu ovplyvniť aj reklamné kampane či ponuka nadštandardných produktov či služieb. Pri výbere si však treba overiť napríklad aj to, koľko má poisťovňa zmluvných poskytovateľov v regióne, ako dlho sa v nej čaká na zákrok, ako hospodári s vybraným poistným a podobne.

„Človek, ktorý zmení zdravotnú poisťovňu, musí potom do ôsmich dní od zmeny vrátiť preukaz poistenca, ako aj európsky preukaz zdravotného poistenia, ak mu bol vydaný, svojej predchádzajúcej zdravotnej poisťovni. Pri nesplnení tejto povinnosti mu hrozí pokuta až do výšky 165 eur,“ upozorňuje Valášiková. „Ak je poistenec zamestnanec, oznámiť zmenu musí svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní od zmeny, ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný oznámiť uvedené skutočnosti každému z nich. Ak tak neurobí, môže dostať pokutu až do výšky 331 eur." Zmenu zdravotnej poisťovne by mal oznámiť aj poskytovateľovi, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a hoci zákon neurčuje lehotu na toto oznámenie, mal by tak urobiť čo najskôr, aby poskytovateľ zasielal údaje do správnej zdravotnej poisťovne. Úrad však za toto porušenie nemá oprávnenie ukladať pokuty. „Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmení zdravotnú poisťovňu, je povinná písomne vykázať novej výšku preddavku na poistné do 8. januára 2015," upozornila Valášiková.

Čo však v prípade, ak je poistenec neplatič? „Ak je poistenec neplatič, môže zmeniť zdravotnú poisťovňu. Nezbavuje sa však dôsledkov, ktoré vyplývajú z jeho dlhu v pôvodnej, ktorá dlh naďalej eviduje a vymáha," vraví Balážová. „Ak platiteľ zmení zdravotnú poisťovňu, je potrebné, aby dlžné poistné uhradil do tej zdravotnej poisťovne, kde mu dlh vznikol, teda do pôvodnej," doplnila Smatanová.

Výnimkou nie sú ani prípady, že poistenca niekto prepoistí bez jeho vedomia. „Ak poistenci nepodali prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a zistia, že boli prepoistení, musia podať podnet v tej poisťovni, ktorá im preukaz poistenca vydala. Ak poistenec požiadal o stornovanie prihlášky, pretože žiadnu nepodával a zdravotná poisťovňa jeho žiadosti nevyhovie, môže sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý postup preverí. V takomto prípade je potrebná úzka spolupráca poistenca s úradom. V záujme rýchlejšieho prešetrenia však odporúčame poistencom najprv kontaktovať zdravotnú poisťovňu, od ktorej dostali preukaz poistenca," vysvetľuje Valášiková.

Dá sa žiadosť aj vziať späť? „Ak poistenec podal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a svoje rozhodnutie zmenil, je oprávnený vziať ju späť do 30. septembra bez uvedenia dôvodu. Späťvzatie musí byť podané písomne v zdravotnej poisťovni, v ktorej bola podaná prihláška. Tá musí jeho žiadosti vyhovieť," dodala Valášiková.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #zmena zdravotnej poisťovne