Ak splníte podmienky, máte nárok na viaceré dávky

Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom, dohodárom či živnostníkom viaceré dávky z dôchodkového, nemocenského, úrazového poistenia či poistenia v nezamestnanosti. Lenže iba v prípade, ak splníte podmienky.

24.09.2015 08:03
rodina, peniaze, dávky, prídavky Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Nárok na dávky má ten poistenec, ktorý správne a včas odvádza poistné na konkrétny druh sociálneho poistenia dostatočne dlhé obdobie," hovorí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Určitou výnimkou je len zamestnanec, za ktorého odvádza poistné zamestnávateľ. Tomu môže vzniknúť nárok na dávky aj vtedy, ak zaňho zamestnávateľ riadne a včas poistné neodvádza. Ak ho však na poistenie zaregistroval, Sociálna poisťovňa dávky prizná, ak, samozrejme, splní ostatné podmienky stanovené zákonom," konštatoval.

Najčastejšie vyplácanou dávkou je starobný dôchodok. Ku koncu augusta ho dostávalo viac ako milión penzistov. Kým donedávna ľuďom, ktorí platili nízke odvody, hrozil v budúcnosti nízky dôchodok, od júla je to už inak. Každý, kto odpracuje minimálne 30 kvalifikovaných rokov, bude mať nárok na dôchodok minimálne vo výške 269,50 eura mesačne, čo predstavuje 1,36-násobok sumy životného minima, za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa zvýši: o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. odpracovaný rok a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok.

Odvody platíme na dôchodkové, nemocenské a úrazové poistenie či poistenie v nezamestnanosti. Podrobnosti o nároku na konkrétnu dávku stanovuje zákon o sociálnom poistení. „Treba pritom rozlišovať, o akú dávku ide – či ide o dávku z dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, nemocenského, garančného, či úrazového poistenia – podľa toho, na aký druh poistenia poistenec odvádza poistné. Ďalej je dôležitá skutočnosť, aké je právne postavenie poistenca, teda či ide o zamestnanca, resp. dohodára, SZČO alebo dobrovoľne poistenú osobu. Zákon podrobne stanovuje, aké podmienky ten-ktorý poistenec podľa svojho typu musí spĺňať," priblížil Višváder.

Druhou najčastejšie vyplácanou nemocenskou dávkou je materské. Nárok na ňu si matka zvyčajne uplatňuje šesť až osem týždňov pred očakávaným termínom pôrodu, pričom jej ju Sociálna poisťovňa vypláca spravidla 34 týždňov. Kým momentálne je jej výška 65 % hrubej mzdy matky, od januára sa zvýši na 70 percent

Zamestnanec má nárok aj na ošetrovné na člena rodiny, ktorým je choré dieťa, manžel, manželka, rodič alebo rodič manžela či manželky. Vypláca sa v jednom prípade najviac desať dní a jeho maximálna suma je 223 eur.

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je okrem evidencie na úrade práce aj dosiahnutie doby poistenia v nezamestnanosti. Ak ten, kto o ňu žiada, splnil podmienky, môže počas šiestich, resp. štyroch mesiacov dostávať dávku v nezamestnanosti. Aj výška tejto dávky má strop. Od 1. júla je maximálna dávka v mesiaci, ktorý má 30 dní, v sume 846,30 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní, v sume 874,50 eura.

Pokiaľ ide o živnostníkov, tí majú nárok na dávky iba v prípade, ak riadne platia poistné. Do penzie sa živnostníkovi zaráta len to poistné, ktoré aj v skutočnosti zaplatil. Ak sú splnené podmienky nároku na penziu aj bez započítania doby poistenia, za ktorú poistné zaplatené nebolo, vznikne mu na ňu nárok. Keď doplatí dlžnú sumu, poisťovňa mu prepočíta penziu. Ak chce napríklad dostávať nemocenské, musí byť uznaný za práceneschopného a mať zaplatené nemocenské poistenie v správnej výške a včas. Rovnako je to aj v prípade, ak by živnostníčka chcela ošetrovné alebo materské. Ak poistné neplatí, nárok jej nevznikne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky #starobný dôchodok #dávky v nezamestnanosti