Chcete niekoho vydediť? Musíte dodržať zákon

Usporiadať majetok a určiť, kto bude po vás dediť, je najlepšie formou správne spísaného závetu. Súčasťou závetu môže byť aj listina o vydedení, ktorá umožňuje pri dodržaní zákona niektoré osoby vylúčiť z dedenia vášho majetku.

26.11.2015 09:13
dôchodok, dôchodca, penzia, potvrdenie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

V prípade ak si poručiteľ neželá, aby po ňom potomok dedil, môže využiť takzvaný inštitút vydedenia, ktorý umožňuje Občiansky zákonník. Prostredníctvom neho možno dosiahnuť, aby určitá osoba bola úplne alebo čiastočne zbavená svojho dedičského práva. „Právnym následkom vydedenia môže byť obmedzenie dedičského nároku neopomenuteľného dediča. Podiel vydedeného dediča nadobúdajú rovnakým dielom jeho potomkovia, ak v listine o vydedení tiež nie sú vydedení," vysvetľuje právnička Lucia Pechová. Vydediť však nemožno potomkov bezdôvodne. Dôvody vydedenia presne určuje Občiansky zákonník.

„Súčasná platná legislatíva pozná štyri dôvody, pre ktoré môže byť osoba vydedením zbavená dedičského práva," hovorí Pechová. Dôvody vydedenia by sa mali ale podľa právničky posudzovať individuálne. Zákonné dôvody vydedenia môžu byť subjektívne a v každom prípade ich možno posúdiť odlišne. Podľa platnej právnej úpravy môže byť potomok vydedený, ak v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch alebo o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, bol odsúdený za úmyselný trestný čin na dobu najmenej jedného roka alebo trvalo vedie neusporiadaný ži­vot.

Právnička upozorňuje aj na problematiku vydedenia a maloletých potomkov. „Maloletí potomkovia poručiteľa, bez ohľadu na to, či ide o manželských, alebo mimomanželských potomkov, musia dostať z dedičstva po poručiteľovi aspoň toľko, koľko predstavuje ich dedičský podiel zo zákona. Plnoletí potomkovia musia dostať z dedičstva aspoň toľko, koľko by predstavovala polovica ich podielu, keby malo dôjsť k dedeniu zákona. Pokiaľ by závet bol v rozpore s uvedeným, bol by v tej časti neplatný, ak opomenutý dedič túto neplatnosť uplatní. Uvedené by sa však neriešilo, ak by došlo k vydedeniu uvedených potomkov," upozorňuje advokátka Veronika Lacková.

Vydediť osobu možno na základe listiny o vydedení, ktorá musí obsahovať rovnaké náležitosti ako závet. Prípustné je spísať ju vlastnou rukou, zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo môže mať aj podobu notárskej zápisnice. Chýbať nesmie vlastnoručný podpis, v prípade ak osoba nemôže písať, nesmú chýbať podpisy svedkov. Listina musí takisto obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná. Dôvod vydedenia musí byť v listine výslovne uvedený, samotná jeho existencia na vydedenie nestačí. Nestačí ako dôvod vydedenia uviesť iba zákonnú formuláciu, dôvod treba presne opísať.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #vydedenie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy