V príspevkoch na kompenzáciu nastane zmena

Na Slovensku žije takmer pol milióna ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Viac ako 170-tisíc dostáva jeden z trinástich peňažných príspevkoch na zmiernenie alebo prekonanie dôsledku znevýhodnenia. Jeden z nich čaká od januára zmena.

24.06.2016 08:22
senior, vozík, staroba, imobilita, osteoporóza,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Každý, kto chce o niektorý druh príspevku žiadať, musí byť vlastníkom preukazu osoby s ŤZP. „Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého, je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov," povedala Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade parkovacieho preukazu musí spĺňať podmienku, že je odkázaný na individuálnu prepravu autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

„Žiadosť o vydanie preukazu osoby s ŤZP, ako aj žiadosť o parkovací preukaz podáva žiadateľ písomne spolu s vyplneným tlačivom Lekársky nález. Ak občan po posúdení zdravotného postihnutia a po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia spĺňa nárok na ich vydanie, vyhotovuje ich úrad práce," povedala. Samotné rozhodnutie ešte nemusí znamenať, že hendikepovaný občan niektorý z príspevkov aj dostane. „Podmienky na stanovenie ŤZP, ako aj všetkých príspevkov na jeho kompenzáciu stanovuje zákon. Každý žiadateľ je posudzovaný individuálne," povedala.

Najviac príspevkov poberajú ľudia na hygienu – viac ako 90-tisíc, na prevádzku auta takmer 70-tisíc, príspevok na opatrovanie viac ako 55-tisíc. A práve v tom poslednom spomenutom by mali nastať zmeny. „Cieľom navrhovaných zmien je potreba zvýšiť príjem poberateľov príspevku na opatrovanie v produktívnom veku, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutého člena rodiny. Zlepšenie by sa malo dotknúť vyše 33-tisíc opatrovateľov," vraví Barbora Petrová z tlačového odboru rezortu práce. Prvou navrhovanou zmenou je zvýšenie výšky príspevku na opatrovanie, v závislosti od počtu opatrovaných a rozsahu opatrovania, zo súčasných 220,52 na 247,65 eura. „Druhou zmenou je zároveň zvýšenie ochrany príjmu opatrovanej osoby s ŤZP, ktorú opatruje opatrovateľ v produktívnom veku, zo súčasných 1,4 násobku sumy životného minima (277,326 eura) na 1,7 násobok (336,753 eura)," dodala. Príspevok sa poskytuje priamo opatrovateľovi. Ak sa o zdravotne postihnutého človeka stará opatrovateľ v produktívnom veku, pri výške príspevku sa zohľadňuje aj príjem opatrovanej osoby. Ak je takou osobou nezaopatrené dieťa, ochrana príjmu je vo výške 3-násobku sumy životného minima. U rodičov, ktorí sa starajú o nezaopatrené dieťa, je dnes ochrana príjmu v sume 594,27 eura.

Predĺžiť by sa malo aj obdobie platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za opatrovateľov, ktorí sú poistencami štátu. Cieľom návrhu je započítať obdobie starostlivosti o ŤZP osobu v závislosti od reálneho obdobia, v ktorom zdravotne postihnutá osoba túto starostlivosť potrebuje.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #príspevky na komenzáciu #ťažko zdravotne postihnutí
Flowers