Zmeny v dávkach od štátu

V dávkach, ktoré ľuďom vypláca štát, nastanú od januára zmeny. Zvýšia sa sumy materského, nemocenských, ale aj úrazových dávok. Vyšší bude aj opatrovateľský príspevok. Azda najzásadnejšia zmena sa týka penzií. Predlžuje sa totiž vek odchodu do dôchodku. O 76 dní.

27.12.2016 12:08
poplatok, dane, odvody, peniaze, banka Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Výnimkou budú len tí, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek, to znamená ženy v závislosti od počtu vychovaných detí a poistenci v závislosti od získaného obdobia zamestnania v I. alebo II. kategórii,“ uviedla vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia Ľudmila Grauzelová.

Poberatelia dôchodkových dávok začnú v januári dostávať penzie zvýšené o pevnú sumu. „Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2017. Súčasne bude vyplatený aj doplatok zvýšenia dôchodku od 1. januára 2017 do posledného dňa pred výplatným termínom v mesiaci január 2017,“ konštatovala Grauzelová.

Vyššia bude aj hranica maximálnej nemocenskej dávky. Dotkne sa to tých poistencov, ktorí v súčasnosti zarábajú 1 287 eur a viac. Ide o približne 300 700 osôb. Dôvodom zvýšenia je, že maximálny denný vymeriavací základ, resp. maximálny úhrn denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenskej dávky vzrastie zo 42,3124 na 58,0603 eura. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne po 31. decembri 2016, Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 990 eur mesačne (pri 31–dňovom mesiaci) alebo vo výške 958 eur mesačne (pri 30–dňovom mesiaci). Materské bude maximálne vo výške 1 260 eur mesačne (pri 31–dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 219,30 eur (pri 30–dňovom mesiaci).

Materskú dávku čaká od mája aj ďalšia zmena. Zvýši sa zo súčasných 70 na 75 % z hrubej mzdy matky zamestnankyne, respektíve z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Dávka tak dosiahne takmer 100 percent čistého príjmu matky. Porastie aj úrazová renta a pozostalostná úrazová renta o 2 %. O rovnaké percento vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje.

Zmenami prejdú aj príspevky pre hendikepovaných. Od januára bude štát platiť dôchodkové poistenie za mamičku alebo otca počas celého obdobia starostlivosti o choré dieťa. Poistenie už nebude obmedzené limitom 12 rokov, ako to bolo doteraz. Týka sa to občanov, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo ktorí majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať túto v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.

Vyšší bude aj príspevok na opatrovanie, ale aj ochrana príjmu osoby s hendikepom zo súčasných 1,4 na 1,7–násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (teda z 277,326 na 336,753 eur).

Rodičia, ktorí chcú dostávať rodičovský príspevok, musia oň požiadať na úrade práce. Ten vzrastie o desať eur na 213 eur. Avšak až od mája.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #dávky #materské #nemocenské