Daňové priznanie si posuniete jednoduchým oznámením

Kto mal vlani príjmy zo zahraničia, môže si termín na priznanie daní posunúť až o pol roka.

21.03.2017 09:10
dane, daňové priznanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Občan či podnikateľ, ktorý je povinný podať daňové priznanie, si môže lehotu na jeho podanie predĺžiť na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, najviac o tri celé kalendárne mesiace, resp. ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, najviac o šesť celých mesiacov.

V oznámení daňovník uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná. Ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, uvedie v oznámení aj túto skutočnosť.

Na základe oznámenia sa lehota na podanie daňového priznania nepredlžuje vtedy, ak:

  • daňovník je v konkurze alebo v likvidácii – v danom prípade môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace len správca dane rozhodnutím vydaným na základe žiadosti daňovníka, podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania;
  • daňovník zomrie – v danom prípade podáva daňové priznanie dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom túto lehotu môže správca dane predĺžiť na základe žiadosti dediča podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. V rovnakej lehote, ako je lehota ustanovená pre dediča, podáva daňové priznanie za zomrelého daňovníka aj osoba, na ktorú prešlo právo na príjmy zomrelého daňovníka podľa § 35 Zákonníka práce.

Daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, tzn. za rok 2016 do 31. 3. 2017. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #dane 2016