Platíte odvody? Toto za ne dostanete

Každý mesiac nám ukrajujú desiatky eur zo zárobku. Odvody, ktoré za zamestnanca platí zamestnávateľ. Živnostníci si ich platia sami a v istých prípadoch ich za svojich poistencov platí štát.

22.03.2017 09:52
dane, odvody, účtovník, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom, dohodárom či živnostníkom viaceré dávky z dôchodkového, nemocenského, úrazového poistenia či poistenia v nezamestnanosti," vraví riaditeľ komunikačného oddelenia Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Ale iba v prípade, ak splníte podmienky.

„Nárok na dávky má poistenec, ktorý správne a včas odvádza poistné na konkrétny druh poistenia dostatočne dlho," vysvetľuje Višváder. „Určitou výnimkou je zamestnanec, za ktorého odvádza poistné zamestnávateľ. Tomu môže vzniknúť nárok na dávky aj vtedy, ak za neho zamestnávateľ riadne a včas poistné neodvádza. Ak ho však na poistenie zaregistroval, Sociálna poisťovňa dávky prizná, ak splní ostatné podmienky stanovené zákonom," konštatoval.

Pokiaľ ide o živnostníkov, tí dostanú dávky vyplatené len v tom prípade, ak riadne platia poistné. Do penzie sa živnostníkovi zaráta len to poistné, ktoré aj v skutočnosti zaplatil. Ak chce napríklad dostávať nemocenské, musí byť uznaný práceneschopným a mať zaplatené nemocenské poistenie v správnej výške a včas. Rovnako je to aj v prípade, ak by živnostníčka chcela ošetrovné alebo materské. Ak poistné neplatí, nárok jej nevznikne.

Od januára sa zmenil minimálny aj maximálny vymeriavací základ. Minimálny vzrástol zo 429 na 441,50 eura a maximálny zo 4 290 na 6 181 eur. Najnižšie poistné je tak pre živnostníka 146,35 eura, pre dobrovoľne poistenú osobu 155,18 eura.

Zvýšila sa aj úrazová a pozostalostná úrazová renta, o dve percentá O rovnaké percento vzrástli aj maximálne úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Tento rok sú vyššie aj maximálne výšky nemocenských dávok. Dôvodom je, že sa zvýšil maximálny vymeriavací základ, z ktorého je možné vypočítať nemocenskú dávku z 1,5-násobku na 2-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. Ak budete tento rok chorí, môže vaša nemocenská dávka dosiahnuť maximálne 990 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. 958 eur (pri 30-dňovom mesiaci), materské maximálne vo výške 1 260 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 1 219,30 eura (pri 30-dňovom mesiaci) a ošetrovné maximálne 319,40 eura za 10 dní.

Pokiaľ ide o dávku v nezamestnanosti, jej výška sa mení vždy k 1. júlu. Do 30. júna je tak jej maximálna suma v mesiaci, ktorý má 31 dní – 900 eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní – 871 eur.

Štát už platí dôchodkové poistenie matke alebo otcovi počas celého obdobia starostlivosti o choré dieťa. Poistenie už nie je obmedzené limitom 12 rokov, ako to bolo do konca roka 2016. Týka sa to občanov, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo ktorí majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať túto v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.

Vďaka schválenej zmene Exekučného poriadku sa novelizoval aj zákon o sociálnom poistení v oblasti vymáhania pohľadávok. Táto zmena umožní Sociálnej poisťovni priamo (mimo súdneho exekútora) siahnuť na prostriedky vedené na účtoch v bankách alebo získať pohľadávku zrážkami zo mzdy a z dávok poskytovaných Sociálnou poisťovňou. Pre dlžníka to bude znamenať zlacnenie vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne, pretože nebude platiť trovy, aké doteraz platil exekútorovi. Zmena bude účinná od 1. júla 2017.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky #odvody
Flowers