Životné minimum bude vyššie. A s ním aj viaceré dávky

Sumy životného minima, ale aj mnohé štátne sociálne dávky, ktoré sa od neho odvíjajú, čaká od 1. júla zmena.

23.06.2017 10:00
dôchodca, dôchodkyňa, senior, dôchodok, les Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

„Základná dávka pre jednu plnoletú osobu sa zvyšuje z doterajších 198,09 eura mesačne na 199,48 eura mesačne," informovala Barbora Petrová z tlačového oddelenia ministerstva práce. „Hranica chudoby“ tak porastie tento rok o o 1,39 eura. Životné minimum na druhú dospelú osobu bude vo výške 139,16 eura a na nezaopatrené dieťa v sume 91,06 eura.

Výšku príspevku určuje každoročne ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na základe údajov Štatistického úradu podľa konkrétnych ukazovateľov, ktorými sú rast životných nákladov nízkopríjmových domácností a čisté peňažné príjmy na osobu. Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností bol za rozhodujúce obdobie 1,007 (t. j. apríl 2017/apríl 2016) a koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za 1. štvrťrok 2017 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2016 bol 1,0498.

Životné minimum predstavuje spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Tieto sumy sa upravujú vždy k 1. júlu. „Jeho valorizácia bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností, resp. na ich príjmy. Pôjde predovšetkým o domácnosti s deťmi, ktoré poberajú štátne sociálne dávky, a to prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa a rodičovský príspevok, ako aj príspevky v náhradnej starostlivosti a náhradné výživné," píše sa v opatrení rezortu práce o úprave súm životného minima. Získajú aj domácnosti s členmi, ktorí sú uchádzači o zamestnanie a zároveň sú poberateľmi príspevkov podľa zákona o službách zamestnanosti, ale aj poberatelia opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj prijímatelia sociálnych služieb, prejaví sa to aj na hospodárení domácností s nárokom na daňový bonus.

V závislosti od životného minima sa zvyšujú napríklad rodičovské dávky. Suma rodičovského príspevku sa upravuje tým istým koeficientom, ktorým sa zvyšujú sumy životného minima s účinnosťou vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, t. j. od 1. januára 2018. K uvedenému dátumu sa tak suma rodičovského príspevku zvýši zo sumy 213,20 na 214,70 eura. Tiež od januára sa zvýši aj prídavok na dieťa a príspevok k prídavku na dieťa. Prídavok sa zvýši z 23,52 na 23,68 a príplatok k prídavku zo sumy 11,03 na 11,10 eura.

Porastie aj výška náhradného výživného, ktoré za neplatiaceho rodiča hradí štát. Ide o 1,2-násobok sumy, ktorá prináleží nezaopatrenému dieťaťu. Po novom tak môže dostať 109,27 eura mesačne.

Viac dostanú aj ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré poberajú príspevky na kompenzáciu. Ide predovšetkým o peňažný príspevok na osobnú asistenciu, peňažný príspevok na prepravu, peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov (diétne stravovanie, hygiena alebo opotrebovanie, prevádzka osobného motorového vozidla, pes so špeciálnym výcvikom), peňažný príspevok na opatrovanie.

Zvýšia sa aj niektoré dávky a príspevky poskytované podľa zákona o službách zamestnanosti. Zvýšenie „hranice chudoby" narobí trochu problém budúcim žiadateľom o predčasný dôchodok. Suma minimálnej penzie sa zvyšuje zo súčasných 237,70 eura, ak ide o sporiteľa v prvom pilieri, na 239,40. Môže sa teda stať, že práve kvôli nesplneniu tejto podmienky im Sociálna poisťovňa predčasnú penziu neprizná.

Vyššie životné minimum pozitívne ovplyvní od januára aj výšku zamestnaneckej prémie a daňového bonusu.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum