Vzrástla suma minimálnej predčasnej penzie. Vyššie bude aj penzijné minimum

Od 1. júla sa zvýšila suma životného minima, ktoré má vplyv aj na výšku niektorých dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa.

06.07.2017 09:41
dôchodok, dôchodca, penzia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kým do konca júna bola suma životného minima pre jednu dospelú osobu na úrovni 198,09 eura, od júla je jeho suma 199,48 eura. Vyššia je tak minimálna suma predčasnej penzie, ktorú musí žiadateľ o túto dávku dosiahnuť, od januára sa zvýšia aj sumy minimálneho dôchodku

Ak uvažujete nad odchodom do predčasného starobného dôchodku, musíte mať na pamäti skutočnosť, že na to, aby vám bol priznaný, musíte splniť viaceré podmienky. „Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je, že jeho suma je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasnej penzie z I. a z II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, teda od júla vyššia ako 239,40 eura. Do konca júna to bola suma 237,80 eura," hovorí Ľudmila Grauzelová, vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Navyše sa musíte vyrovnať s faktom, že vám za každý mesiac zo sumy dôchodku ubudne pol percenta. Suma predčasného dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Ďalšími podmienkami na jeho priznanie je minimálne pätnásť odpracovaných rokov a do riadneho starobného dôchodku vám nesmú chýbať viac ako dva roky.

Ľudia, ktorí pracovali alebo pracujú za málo peňazí, majú po splnení podmienok nárok na minimálny dôchodok. Do sumy penzijného minima sa automaticky navyšujú starobné, predčasné starobné aj invalidné dôchodky. Podľa riaditeľa komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho penzie alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, dôchodky zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II. piliera," konštatoval.

Aj na tento druh dôchodku má vplyv výška životného minima. „Hranice dôchodku zvýšeného na sumu minimálneho dôchodku v kalendárnom roku určuje suma životného minima platná v druhom polroku predchádzajúceho roka. Aj po 30. júni, až do 31. decembra 2017 sa na účely určenia sumy dôchodku zvýšeného na sumu minimálneho použije suma životného minima – 198,09 eura. Od 1. januára 2018 sa na účely určenia sumy dôchodku zvýšeného na minimálny použije suma životného minima platná od 1. júla 2017 – 199,48 eura," konštatovala Ľudmila Grauzelová.

Suma minimálnej penzie je tak za 30 kvalifikovaných rokov 269,50 eura, za 40 rokov 311,10, za 45 rokov 340,80 a za 50 rokov 370,50 eura. Od januára 2018 by sa mal minimálny dôchodok za 30 rokov zvýšiť na 271,30 eura, za 40 rokov na 313,20, za 45 rokov na 343,20 a za 50 odpracovaných rokov na 373,10 eura. „Zvýšenie sa bude týkať všetkých dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa k 1. januáru 2018 prehodnotí trvanie nároku na minimálny dôchodok z úradnej moci v súvislosti so zmenou životného minima od 1. 7. 2017. O prehodnotenie sumy minimálneho dôchodku penzisti nebudú musieť žiadať," informovala Jana Hrabková z odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum #predčasný dôchodok