Kto poberá sirotský dôchodok, musí nahlásiť prerušenie štúdia

Nárok na sirotský dôchodok má študent len vtedy, ak je nezaopatreným dieťaťom. Každé prerušenie štúdia je preto potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni.

02.08.2018 09:38
študetn, študentka, škola, smútok, sirota Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Študent, ktorý preruší štúdium, prestáva byť nezaopatreným dieťaťom, a teda nemá nárok na výplatu sirotského dôchodku. Ak prerušenie štúdia neoznámi, sirotský dôchodok vyplatený navyše je povinný vrátiť Sociálnej poisťovni,“ informuje Sociálna poisťovňa.

Prerušenie štúdia sa oznamuje potvrdením školy o prerušení štúdia. Toto potvrdenie je potrebné predložiť do ôsmich dní. „Sociálna poisťovňa následne zastaví výplatu sirotského dôchodku. Vyplácanie obnoví opäť až po predložení potvrdenia zo školy o začatí štúdia,“ tvrdí Sociálna poisťovňa vo svojej správe.

Potvrdenie o prerušení štúdia ale aj potvrdenie o ďalšom začatí štúdia je treba doručiť osobne alebo poštou na ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne alebo na adresu ústredia: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ulica 29. augusta č. 8–10, 813 63 Bratislava 1.

Dieťa má nárok na sirotský dôchodok po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi za predpokladu, že tento ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok alebo ku dňu smrti nepoberal niektorý z týchto dôchodkov, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok, alebo ku dňu smrti nepoberal žiaden z týchto dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Suma sirotského dôchodku je 40 percent zo starobného, invalidného alebo predčasného dôchodku zomretého rodiča.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #sirotský dôchodok