Ako sa predávajú podiely v urbári

Členmi pozemkového spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti a majú právo so svojím podielom nakladať - predať ho alebo darovať.

, 31.08.2018 06:00
urbáre, poľnohospodárstvo, pozemky, peniaze, Foto:
Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
2

Pozemkové spoločenstvá umožňujú členom jednoduchšie spravovať ich nehnuteľný majetok. Najväčšou zmenou, ktorú tohtoročná novela zákona o pozemkových spoločenstvách priniesla, je odstránenie princípu nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti. „Spoločnou nehnuteľnosťou sa v rámci zákona o pozemkových spoločenstvách rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá môže pozostávať z viacerých pozemkov a na ktorú sa vzťahovali osobitné predpisy,“ vysvetľuje právnička Lucia Pechová.

Platí, že od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno na základe rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na zhromaždení oddeliť novovytvorený pozemok. Oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti prestáva byť spoločnou nehnuteľnosťou dňom zápisu v katastri nehnuteľností.

Druhým závažným zásahom je podľa ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zavedenie možnosti spoločenstva nadobúdať vlastníctvo podielov spoločnej nehnuteľnosti, čo bolo doterajším zákonom zakázané, ale len do limitu 49 % podielu. Tento postup spoločenstva podmieňuje súhlas spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti.

Na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve, ak nejde o prevod podľa osobitného paragrafu zákona o urbároch. „Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo, možno ho previesť tretej osobe,“ upozorňuje právnička.

Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný. V prípade, ak výbor v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti uzatvorí zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti, nadobúdateľom podielu sa stávajú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti pomerne podľa veľkosti podielov a cenu platí spoločenstvo. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný, ak by podiel spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti presiahol 49 %. Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
2 debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #hospodárstvo #pozemkové spoločenstvá #urbáre