Kedy môže ísť otec na materskú dovolenku?

Otec má nárok na materské najčastejšie vtedy, ak po dohode s matkou dieťaťa prevezme dieťa do starostlivosti a splní všetky podmienky pre vznik nároku na materské stanovené zákonom o sociálnom poistení. Otec patrí do skupiny tzv. iných poistencov, ktorí si môžu materské okrem matky uplatniť.

29.09.2018 14:00
otec, dieťa, materská dovolenka, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nárok na materské otcovi vznikne, ak prevezme dieťa do starostlivosti počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v 7-dňovej ochrannej lehote, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní. Otec, ktorý je zamestnancom, nesmie dosahovať vymeriavací základ. Ak je povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, musí mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške.

Na posúdenie nároku iného poistenca na materské je relevantný deň prevzatia dieťaťa do starostlivosti. K tomuto dňu sa skúma splnenie podmienok nároku na materské, od tohto dňa nárok na materské, ak sú všetky podmienky splnené, vzniká. Nárok na materské trvá odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Ak prevezme do starostlivosti dve a viac detí, má nárok na materské 37 týždňov. Ak ide o osamelého otca, má nárok na materské 31 týždňov od prevzatia dieťaťa. Nárok na materské trvá najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Otec, ktorý bol zamestnancom, nemôže mať počas poberania materského príjem z tej istej zmluvy, z ktorej sa posudzoval nárok na materské. Na nárok na materské však nemá vplyv skutočnosť, ak poistenec počas obdobia nároku na materské dosiahne príjem z iného nemocenského poistenia, hoci aj u toho istého zamestnávateľa. Ak teda počas nároku na materské uzatvorí otec so zamestnávateľom napr. dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjem z tejto činnosti neovplyvní jeho nárok na materské.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #otec #materská dovolenka #materská dávka