Prenajímate byt? Príjem si môžete rozdeliť

Každý kto prenajíma nehnuteľnosť, si môže zo svojho príjmu odpočítať nezdaniteľnú sumu vo výške 500 eur. Do daňového priznania sa uvádza až príjem znížený o týchto 500 eur.

01.10.2018 06:00
dane, odvody, účtovník, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)
Ak by niekto mal za rok príjem z prenájmu nižší ako 500 eur, nemusí ho vôbec uvádzať v daňovom priznaní. V prípade zamestnanca to znamená, že nemusí podávať daňové priznanie, ale ročné zúčtovanie daní mu môže urobiť jeho zamestnávateľ.

Okrem nezdaniteľnej sumy 500 eur si prenajímatelia môžu zo svojho zárobku odpočítať aj výdavky spojené s prenájmom. “Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností si daňovník môže uplatniť len preukázateľné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu na základe vedeného účtovníctva alebo na základe evidencie,” vraví hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová.

O tom, čo všetko si možno odpočítať a čo nie, rozhoduje skutočnosť, či je danú nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku alebo nie. Platí pritom, že viac výdavkov si môžu odpočítať tí ľudia, ktorí zaradia prenajímanú nehnuteľnosť do obchodného majetku.

Byt či dom zaradia do svojho obchodného majetku tak, že o ňom budú účtovať ako o obchodnom majetku. V prípade, že to urobia, môžu si do nákladov dávať napríklad kúpnu cenu nehnuteľnosť formou odpisou, výdavky na jej technické zhodnotenie, opravy či udržanie, ale aj daň z nehnuteľnosti. Okrem toho si do nákladov dávajú aj výdavky za energie, či ostatné služby.

Kto nehnuteľnosť do obchodného majetku nezaradí, môže si odpočítať len výdavky za energie a iné služby. V oboch prípadoch si možno odpočítať aj výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s prenájmom, ako sú služby realitnej kancelárie, poplatky za zverejnenie inzerátu a podobne.

Pri výdavkoch však platí, že ich treba znížiť v rovnakom pomere, ako si prenajímateľ znížil príjmy vďaka odpočítaniu nezdaniteľnej sumy 500 eur. Ak má napríklad niekto príjem z prenájmu 5 000 eur, po odpočítaní 500 eur uvedie do daňového priznania sumu 4 500 eur. To znamená, že sem uviedol len 90 percent svojich skutočných príjmov. V takom prípade môže uviesť len 90 percent skutočných výdavkov. Ak by boli jeho výdavky na úrovni 3 000 eur, do daňového priznania napíše 2 700 eur.

Výhoda pre oboch manželov

Vo výhode sú manželia, ktorí vlastnia prenajímanú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve. Ak sa obaja zaregistrujú na daňovom úrade ako prenajímatelia, môžu si príjem rozdeliť v pomere, ktorý si dohodnú a zároveň si každý z nich môže odpočítať sumu 500 eur.

Ak by napríklad manželia zarobili z prenájmu maximálne tisíc eur a každý si odpočíta 500 eur, nemusia vôbec tento zárobok zdaniť. Pri vyššom zárobku si príjem môžu rozdeliť tak, že jeden z manželov zarobí 500 eur a druhý zvyšok. Ten ktorý zarobí 500 eur, nemusí podávať daňové priznanie, podá ho len druhý z manželov.

Rozdelenie výdavkov

Manželia, ktorí si rozdelia príjem z prenájmu, si v takom istom pomere musia rozdeliť aj výdavky. Ak napríklad je ich skutočný príjem 5 000 eur a jeden z manželov si na seba napíše zárobok 500 eur a druhý 4 500 eur, znamená to, že si príjem rozdelili v pomere 10 percent k 90 percentám. Druhý z manželov si tak môže uplatniť 90 percent výdavkov.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #prenájom #príjem