Exekúcie: Starobný dôchodok vám môžu krátiť

Dlhodobý, kontinuálny nárast počtu dôchodcov s exekučnými zrážkami sa zastavil. K zníženiu počtu dôchodcov s exekučnou zrážkou došlo v dôsledku zmeny životného minima k 1. júlu 2018 (z pôvodnej výšky 199,48 eura na sumu 205,07).

, 16.10.2018 15:10
exekútor, exekúcia, dôchodca, senior Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pokles počtu exekvovaných dôchodcov vyplýva z toho, že podľa zákona im musí zostať viac peňazí na živobytie (výška zostatku dôchodku po exekučnej zrážke musí byť najmenej v sume životného minima).

Skutočnosť, že bola zastavená exekučná zrážka z dôchodku, však neznamená, že dlh dôchodcovi zanikol. Zrážky z dôchodku sa môžu znovu obnoviť, ak sa mu dôchodok zvýši, napr. pri každoročnej valorizácii alebo ak ide o pracujúceho dôchodcu.

Sociálna poisťovňa preto opakovane vyzýva dôchodcov, aby boli obozretní a nepožičiavali si peniaze, na splácanie ktorých nemajú dostatočné príjmy. Opatrní by mali byť najmä pri lákavých reklamách nebankových subjektov, ktoré sľubujú „lacné“ pôžičky za niekoľkoeurový mesačný poplatok.

Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov vykonávajú v prospech nebankových subjektov, telekomunikačných operátorov či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní. Dôverčiví dôchodcovia sa tak často dostávajú do zložitých životných situácií, pričom Sociálna poisťovňa im nemôže zrážky z dôchodku bez nariadenia exekútora zastaviť a ani znížiť.

Sociálna poisťovňa je zo zákona je povinná exekútorom nariadené zrážky vykonať.

Ako sa vypočíta zrážka z dôchodku

  • Suma zrážky z dôchodku sa určí tak, že z dôchodku sa odpočíta tzv. základná suma a zvyšok dôchodku sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch a rozdelí sa na tri časti (tretiny).
  • Prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok.
  • Druhá tretina je určená na uspokojovanie prednostných pohľadávok. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny. Ak ide o pohľadávku neprednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny. Ak ide o pohľadávku prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín.

Príklad: Poberateľovi dôchodku sa vypláca starobný dôchodok v sume 420,60 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy (205,07) sa na tretiny rozdelí suma 215,52 eura. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 71,84 eura mesačne a poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 348,76 eura mesačne. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 143,68 eura mesačne a poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 276,92 eura mesačne.

  • Iný postup nastáva v situácii, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 150 % sumy životného minima. Vtedy sa suma presahujúca 150 % sumy životného minima zrazí bez obmedzenia a pripočíta sa k prvej tretine zo sumy, ktorá zodpovedá 150 % sumy životného minima. Aj v týchto prípadoch sa na vymoženie pohľadávky použije prvá tretina, ak je pohľadávka neprednostná, respektíve prvá a druhá tretina, ak je pohľadávka prednostná.

Príklad: Starobný dôchodok sa vypláca v sume 590,80 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy 205,07 eura je suma dôchodku 385,73 eura. Z tejto sumy sa pripočíta k prvej tretine suma 78,13 eura (385,73 – 307,60). Na tretiny sa rozdelí suma zodpovedajúca 150 % sumy životného minima 307,60 eura. Každá tretina potom predstavuje sumu 102,53 eura (tretia tretina 102,54 eura). Suma presahujúca 150 % sumy životného minima sa pripočíta k prvej tretine, ktorá po tomto pripočítaní bude 180,66 eura (102,53 + 78,13).

Čo je základná suma

  • Je to suma, ktorá sa nesmie poberateľovi dôchodku zraziť a musí sa mu vyplatiť. Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 100 % sumy životného minima, t. j. 205,07 eura mesačne.
  • Zvýšenie základnej sumy na každú ďalšiu vyživovanú osobu je 50 % sumy životného minima, to znamená 102,53 eura mesačne po zaokrúhlení na eurocent nadol.
  • Ak je pohľadávkou, na ktorú sa zrážky z dôchodku vykonávajú výživné pre maloleté dieťa, poberateľovi dôchodku ako povinnému sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 70 % zo 60 % sumy životného minima.

Príklad: Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 350,60 eura mesačne. Povinný vyživuje manželku. Základná suma, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť je 307,60 eura (205,07 + 102,53). Po odpočítaní základnej sumy od sumy dôchodku a zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol na sumu deliteľnú tromi sa na tretiny rozdelí suma 42 eur. Ak sa zrážky vykonávajú na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 14 eur mesačne a ak sa zrážky vykonávajú na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 28 eur mesačne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy