Ušetriť na daniach môžete aj vďaka súkromnému autu

Živnostník, ktorý využíva na podnikanie svoje auto, má na výber z dvoch možností, akým spôsobom bude účtovať náklady. Buď auto zaradí do obchodného majetku, alebo nie. Ak auto zaradí do obchodného majetku, môže si vo forme odpisov počas štyroch rokov dať do nákladov celú cenu auta.

08.11.2018 06:00
auto, benzín, hračka, Foto:
Ak podnikateľ auto nezaradí do obchodného majetku, dáva si do nákladov len spotrebované pohonné hmoty.
debata

V prvom roku si však dá do nákladov len pomernú časť odpisu podľa toho, kedy auto kúpil. Ak ho kúpi napríklad v apríli, dá si do nákladov len tri štvrtiny z celoročného odpisu. Ďalej si dáva do nákladov spotrebovaný benzín či naftu, náklady na servis, pneumatiky, diaľničnú známku, ale aj náklady na poistenie či umytie auta.

Ak podnikateľ auto nezaradí do obchodného majetku, dáva si do nákladov len spotrebované pohonné hmoty a paušálnu náhradu vo výške 0,183 eura za každý prejdený kilometer. Servis, pneumatiky či poistenie si už nemôže odpočítať. Tento postup sa oplatí predovšetkým podnikateľom, ktorí vlastnia staršie auto a najazdia veľa kilometrov.

Kedy nepotrebujete knihu jázd?

Ak živnostník využíva na svoje podnikanie motorové vozidlo, ktoré má zahrnuté v obchodnom majetku, alebo prenajaté či vypožičané auto, má možnosť vybrať si z troch spôsobov uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky:

1. Výdavky na spotrebované pohonné látky

sú daňovými výdavkami vo výške stanovenej podľa cien platných v čase ich nákupu (na základe dokladov o nákupe), prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze. Ak sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie, alebo z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu preukazujúcich inú spotrebu pohonných látok.

Ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok, alebo sa tam neuvádza, postupuje sa podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok. V prípade uplatnenia spotrebovaných pohonných látok do daňových výdavkov podľa tohto bodu živnostník je povinný viesť knihu jázd.

2. Spotreba pohonných látok môže byť uplatnená

na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. Aby bolo možné uznať celú spotrebu pohonných látok týmto spôsobom, daňovník musí mať satelitnú jednotku schopnú sledovať ich spotrebu a vykonané jazdy. Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby pohonných látok nie je potrebné viesť knihu jázd, nakoľko túto môže nahradiť evidencia jázd podľa satelitnej jednotky vozidla.

3. Spotreba pohonných látok sa môže uplatniť vo forme paušálnych výdavkov

do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby pohonných látok nie je potrebné viesť knihu jázd.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #náklady #živnostník #auto #pohonné hmoty