Každé dieťa si zaslúži rovnakú šancu na vzdelanie

Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením je jednou z oblastí, kde máme nedostatky. Na Slovensku je na špeciálnych školách 6,28 % detí. Na porovnanie – v Taliansku je to menej ako jedno percento. Európsky priemer je na úrovni 2,3 percenta.

27.11.2018 06:00
dieťa, invalid, vozíčkar, vzdelanie, škola,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Neznamená to, že máme výrazne viac detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Naše bežné školy sa však nevedia prispôsobiť individuálnym potrebám detí so zdravotným znevýhodnením. Ak by dostali šancu zaradiť sa do bežného systému vzdelávania, získali by lepšie podmienky na štart do života.

Na slovenských školách chýbajú asistenti, špeciálni pedagógovia či psychológovia. V máji 2018 žiadali školy od ministerstva školstva 5 845 pedagogických asistentov pre 16 583 žiakov. V novom školskom roku je ich však na školách len 2 374, čo je menej ako polovica schválených žiadostí. V priemere len každá piata škola má školského špeciálneho pedagóga a na jedného školského psychológa pripadá až 3 000 detí.

Vďaka finančným prostriedkom, ktoré poskytli hostia 18. ročníka dobročinného Plesu v opere, vznikol v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, Koalíciou pre deti Slovensko a odborníkmi projekt na podporu inkluzívneho vzdelávania. Želaným výsledkom jeho programu je, aby vždy, keď je to možné, deti so zdravotným znevýhodnením mohli navštevovať bežné školy a nebolo im upierané právo na vzdelanie. Cieľom je podporiť školu tak, aby v maximálne možnej miere dokázala prispôsobiť vzdelávacie podmienky rôznorodým potrebám detí a v triedach vytvoriť pozitívnu atmosféru, kde sa takéto deti budú cítiť prijaté a spokojné. Zároveň chce projekt podporiť rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a posilniť celospoločenskú diskusiu o inklúzii.

„Spomedzi európskych krajín je Slovensko na prvom mieste v podiele detí vzdelávaných v špeciálnych triedach a školách, teda oddelene od svojich rovesníkov,“ uviedol Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

Na začiatku potrebných zmien je rešpektovanie individuálnych potrieb a jedinečnosti detí a zmena systému vzdelávania, ktorá umožní, aby viac detí dostalo príležitosti, ktoré si zaslúžia. Preto je jednou z aktivít, ktorá prispeje k riešeniu spomínanej problematiky, aj projekt Škola inkluzionistov. V rámci neho bolo spomedzi prihlásených škôl vybraných dvadsať, v ktorých od začiatku školského roka prebieha s pomocou šiestich regionálnych odborných konzultantiek program, ktorý pomôže vytvoriť priestor na rozvoj vzdelávania, ktorý rešpektuje individuálne potreby všetkých detí.

Škola inkluzionistov či stránka www.ktochyba.sk patria medzi mnohé aktivity, ktoré môže Nadácia pre deti Slovenska realizovať. Rodinám detí so zdravotným znevýhodnením pomôžu, ale naďalej platí, že súčasný vzdelávací systém neumožňuje na školách vytvárať flexibilné vzdelávacie prostredie, ktoré by bez problémov dokázalo absorbovať väčší počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci individuálnej integrácie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #deti so zdravotným znevýhodnením #Nadácia pre deti Slovenska