Rok 2018 vnímame pozitívne: Vďaka lepšej finančnej situácii

Takmer tridsať percent obyvateľov Slovenska (29 %) považuje z pohľadu svojho osobného života rok 2018 za lepší, ako očakávali na jeho začiatku.

27.12.2018 13:18
ľudia, deti, rodičia, susedia Foto:
Ilustračné foto.
debata
Naopak, o niečo menšia skupina (približne 20%) považuje rok 2018 za horší, ako si mysleli na jeho začiatku.

Pre približne polovicu obyvateľstva (51 %) bol rok približne rovnaký v porovnaní s očakávaniami v januári 2018. Respondenti, pre ktorých bol rok 2018 lepší ako ich očakávania, uviedli ako hlavný dôvod zlepšenie ich finančnej situácie. Tento dôvod uviedlo 44 % z nich.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý vykonala agentúra Go4insight na populácii SR vo veku 15 až 79 rokov na vzorke 1 000 respondentov na prelome novembra a decembra 2018.

Vyše dve pätiny opýtaných (43 %) boli spokojné s rokom z pohľadu svojej rodiny či partnerských vzťahov. S oblasťou svojho osobného života bolo spokojných 39 % respondentov. Pre viac ako tretinu (35 %) bolo dôležitým zdrojom spokojnosti zlepšenie v pracovnej oblasti.

Symptomatické podľa agentúry pre súčasnú situáciu na Slovensku je, že zlepšenie všeobecnej nálady na Slovensku alebo politickej situácie v krajine bolo dôvodom optimizmu len pre menej ako 10 % spokojných.

Pre tých, ktorí vnímali rok 2018 ako horší, bolo hlavným dôvodom zhoršenie zdravotného stavu (48 %). Finančná situácia je druhým najdôležitejším dôvodom negatívneho hodnotenia uplynulého roka, takto to vníma 42 % tých, pre ktorých bol rok 2018 menej priaznivý. Práve faktor nespokojnosti s finančnou situáciou znamenal tento rok významný pokles. Takmer jedna tretina (31 %) spomenula ako dôvod negatívneho hodnotenia roka 2018 zhoršenie politickej situácie na Slovensku a štvrtina (28 %) všeobecnú negatívnu náladu v slovenskej spoločnosti.

Podobné percento zažilo komplikácie v osobnej oblasti (23 %) alebo pri situácii vo svojej rodine (22 %).

Rok 2018 podľa agentúry predčil očakávania takmer všetkých skupín obyvateľstva. Pozitívne ho hodnotili ľudia zo všetkých slovenských regiónov aj všetkých sociálnych skupín.

Zásadným faktorom, ktorý vplýva na spokojnosť s končiacim sa rokom, je však vek. Najspokojnejší s rokom 2018 boli mladí ľudia, najmenej spokojní tí najstarší.

Rok 2018 bol celkovo hodnotený priaznivejšie ako rok 2017. V porovnaní s predchádzajúcou vlnou prieskumu sa tento rok mierne zvýšil podiel tých, čo končiaci sa rok hodnotili pozitívnejšie (o jeden percentuálny bod) a zároveň sa znížil podiel tých, čo hodnotili rok negatívnejšie (o 3 percentu­álne body).

debata chyba
Viac na túto tému: #peniaze #rodina #slováci #financie #obyvatelia #zdravotný stav