Vyššie nezdaniteľné minimum zvýši čisté platy len nepatrne

Zamestnanci by si už od januára mali polepšiť. Vzrastie totiž nezdaniteľná časť základu dane, ale aj daňový bonus na dieťa. Vďaka tomu pri rovnakom príjme zaplatia v porovnaní s týmto rokom nižšie dane.

08.01.2019 06:00
inventúra, práca, kariéra, Foto:
V tomto roku je základná nezdaniteľná suma vo výške 3 830,02 eura.
debata

V tomto roku je základná nezdaniteľná suma vo výške 3 830,02 eura. To znamená, že väčšina zamestnancov si zo svojho príjmu odpočíta každý mesiac nezdaniteľnú časť vo výške 319,17 eura mesačne a daň zaplatia iba zo zvyšnej sumy. Od januára ročná nezdaniteľná suma vzrastie na 3 937,35 eura. Mesačná nezdaniteľná suma sa tak zvýši na 328,12 eura.

Ak bude zamestnanec v budúcom roku dostávať rovnakú hrubú mzdu ako v tomto roku, vďaka zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa jeho čistý zárobok zvýši o 1,70 eura. Rovnako sa zvýši aj nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo na manžela. Tú si však nemožno odrátavať priebežne počas roka, ale až naraz pri podaní daňového priznania alebo ročného zúčtovania.

„Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z takzvanej aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane,“ vraví hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová. To znamená, že ak má niekto len pasívny príjem, ako napríklad príjem z prenájmu, nemôže si uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku, ale ani základnú nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Polepšia si aj rodičia. Zvýši sa totiž daňový bonus na dieťa. Kým v tomto roku si môže jeden z rodičov znížiť svoju daň za každé vyživované dieťa ročne o 258,72 eura, od januára to bude 266,04 eura. Zamestnancom, ktorým bonus uplatňuje priebežne počas roka ich zamestnávateľ, sa čistý mesačný príjem pri jednom dieťati zvýši o 61 centov.

Výraznejšie by si mali rodičia malých detí prilepšiť od apríla budúceho roku. Parlament v decembri schválil návrh zákona, podľa ktorého rodičia detí do 6 rokov budú mať nárok na daňový bonus v dvojnásobnej výške. To znamená, že za každé takéto dieťa sa im vypočítaná daň zníži každý mesiac o 44,34 eura.

Nezdaniteľné časti základu dane, ako aj daňový bonus sa v januári zvýšia vďaka rastu životného minima. To sa od júla tohto roku zvýšilo na 205,07 eura. V rokoch, keď sa životné minimum nezvyšovalo, nerástli ani tieto odpočítateľné čas­ti.

Kým zamestnanci pocítia rast nezdaniteľného minima a daňového bonusu ihneď, živnostníci si musia rok počkať. Tieto odpočítateľné sumy si odrátajú až v roku 2020, keď budú podávať daňové priznanie za rok 2019. Začiatkom budúceho roku pri podávaní daňového priznania za rok 2018 si môžu odpočítať ešte tohtoročné nezdaniteľné sumy.

Ako sa zvýšia nezdaniteľné sumy

Rok 2018

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

 • Ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 19 948 eur, nezdaniteľná časť je 3 830,02 eura.
 • Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 948 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 8 817,016 a jednou štvrtinou základu dane daňovníka. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.
 • Ak daňovníkovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z aktívnych príjmov (z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu), a to v závislosti od vykázaného základu dane.
 • Zamestnancom, ktorí podpíšu Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2018 do konca januára, bude môcť aj v budúcom roku zamestnávateľ uplatňovať každý mesiac jednu dvanástinu z ročnej nezdaniteľnej časti základu dane. V opačnom prípade si uplatnia celú nezdaniteľnú časť naraz v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní.
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
rodina, rodičia, deti, mama, otec Ilustračné foto.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

 • Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2018 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 35 268,064 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:
 • 3 830,02 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 3 830,02 eura a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 830,02 eura
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 830,02 eura
 • Ak je jeho základ dane v zdaňovacom období roku 2018 vyšší ako 35 268,064 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:
 • rozdiel medzi sumou 12 647,032 eura a jednou štvrtinou základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 12 647,032 a jednou štvrtinou základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Rok 2019

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

 • Ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť je 3 393,35 eura.
 • Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 064,094 a jednou štvrtinou základu dane daňovníka. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.
 • Ak daňovníkovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z aktívnych príjmov (z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu), a to v závislosti od vykázaného základu dane.
 • Zamestnancom, ktorí podpíšu Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2019 do konca januára, bude môcť aj v budúcom roku zamestnávateľ uplatňovať každý mesiac jednu dvanástinu z ročnej nezdaniteľnej časti základu dane. V opačnom prípade si uplatnia celú nezdaniteľnú časť naraz v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

 • Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2019 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 36 256,37 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:
 • 3 937,35 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 3 937,35 eura a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 937,35 eura
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 937,35 eura
 • Ak je jeho základ dane v zdaňovacom období roku 2019 vyšší ako 36 256,37 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:
 • rozdiel medzi sumou 13 001,438 eura a jednou štvrtinou základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 13 001,438 a jednou štvrtinou základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Za každé dieťa si budúci rok znížite daň o 266 eur

Rodičia môžu v budúcom roku na každé vyživované dieťa využiť daňový bonus v ročnej výške 266,04 eura. Mesačná suma daňového bonusu tak dosiahne 22,17 eura, čo je o 0,61 eura viac ako v tomto roku.

Kým zamestnancom môže tento bonus vyplácať priebežne zamestnávateľ v každej výplate, živnostníci si ho môžu uplatniť až naraz za celý rok v daňovom priznaní.

Daňový bonus môže získať každý človek, ktorý dosiahol v roku 2018 príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, a to z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania), alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak mal niekto len pasívny príjem, napríklad z prenájmu, tak nemá nárok na daňový bonus. Živnostníci okrem splnenia minimálneho príjmu musia vykázať aj zisk. Kto skončí v strate, nemôže si uplatniť daňový bonus.

Daňový bonus je možné získať okrem vlastného dieťaťa aj na osvojené dieťa, dieťa manžela alebo manželky a dieťa v náhradnej starostlivosti, ktoré sa podľa zákona o prídavku na dieťa považuje za nezaopatrené. Nárok na daňový bonus je potrebné preukázať rodným listom dieťaťa a potvrdením o návšteve školy, ak sa dieťa pripravuje na povolanie štúdiom.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
žena, dlhy, kalkulačka, práca Ilustračné foto.

Vďaka tomu, že sa daňový bonus odpočítava priamo z daní, ho môžu využiť aj rodiča, ktorí majú nízky príjem. A v prípade, že ich skutočná daň je nižšia, ako je výška priznaného bonusu, nielenže nebudú platiť žiadnu daň, ale štát im ešte doplatí rozdiel. Napríklad ak má niekto dve deti, na ktoré chce využiť daňový bonus v celkovej výške 532,08 eura a mal by platiť daň 200 eur, nebude musieť daňovému úradu poslať žiadne peniaze, ale naopak, daňový úrad mu vyplatí 332,08 eura. O vyplatenie daňového bonusu je však potrebné požiadať. Žiadosť je súčasťou daňového priznania.

Využiť daňový bonus môže vždy len jeden z rodičov. To znamená, že ak si uplatní daňový bonus manžel, nemôže si ho zároveň uplatniť aj manželka. Ak sa daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu, nedohodnú inak, napr. v prípade nezhôd medzi manželmi, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Od apríla dostanú rodičia detí do šesť rokov ešte viac

Rodičia, ktorí sa starajú o deti do šiestich rokov, budú mať od apríla nárok na daňový bonus v dvojnásobnej výške. Každý mesiac sa im tak vypočítaná daň zníži za každé dieťa o 44,34 eura.

Koľko môžu penzisti budúci rok zarobiť, aby nemuseli platiť daň?

Od dane je oslobodený príjem do výšky polovice nezdaniteľnej časti základu dane. V tomto roku tak penzisti môžu celkovo zarobiť bez daní maximálne 1 915,01 eura. Budúci rok to bude 1 968,67 eura. O tom, či vám štát vráti dane, ktoré vám zamestnávateľ strhol z platu, rozhoduje celkový hrubý príjem ešte pred odpočítaním odvodov.

Penzisti ktorí sa chcú vyhnúť plateniu daní, môžu v tomto roku zarábať priemerne každý mesiac 159,58 eura a v budúcom roku 164,05 eura. Aj v prípade že penzista spĺňa podmienku na oslobodenie od platenia daní z príjmu, mu zamestnávateľ musí každý mesiac strhnúť daň. Zákon totiž neumožňuje, aby zamestnávateľ dôchodcovi daň nezrazil. Penzista môže až následne, ako jeho príjem neprekročí stanovenú hranicu, požiadať o vrátenie dane.

Kto chce získať naspäť zaplatené dane, musí sám podať daňové priznanie. Ľudia, ktorí majú len príjem zo zamestnania, podávajú daňové priznanie typu A. Na jeho vyplnenie budete potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu a zrazených daní a odvodov. Toto potvrdenie vám každý zamestnávateľ musí vystaviť.

Ak chcete získať naspäť dane, nestačí, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. Zúčtovanie vám síce môže zamestnávateľ urobiť, ale v takom prípade vám daňový úrad nevráti žiadne dane. Preto je lepšie, ak sami podáte daňové priznanie.

V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Výšku dôchodku však musia uviesť len tí penzisti, ktorých dôchodok je nízky, a preto im vznikne nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima. Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zárobok bol nižší ako polovica nezdaniteľného minima, výšku dôchodku nemusí uviesť.

O vrátenie daňového preplatku je potrebné požiadať. Žiadosť o vrátenie preplatku je priamo súčasťou daňového priznania. Penzista si vyberie, či chce peniaze poslať poštou alebo prevodom na účet. Ak niekto nevyplní žiadosť o vrátenie preplatku, bude musieť poslať samostatnú žiadosť, inak mu ho daňový úrad nevráti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #daňový bonus #nezdaniteľné minimum #daňový bonus na dieťa