Živnostníkov čakajú vyššie odvody

V roku 2019 sa znovu zvyšuje minimálny vymeriavací základ, z ktorého platí odvody väčšina živnostníkov. Preto budú musieť platiť vyššie poistné do zdravotnej i Sociálnej poisťovne.

09.01.2019 06:00
automechanik, muž, práca, auto Foto:
Od januára sa minimálny vymeriavací základ zvýši na 477 eur.
debata (12)

V roku 2018 je minimálny vymeriavací základ na úrovni 456 eur. Najnižšie možné odvody do zdravotnej poisťovne tak dosahujú 63,84 eura a do Sociálnej poisťovne 151,16 eura.

Od januára sa minimálny vymeriavací základ zvýši na 477 eur. Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne tak budú dosahovať 66,78 eura a do Sociálnej poisťovne 158,11 eura. Celkovo tak minimálne odvody v budúcom roku vzrastú v porovnaní so súčasnosťou o 9,89 eura mesačne.

Živnostníci, ktorým sa zmení výška odvodov, musia poistné v novej sume zaplatiť najneskôr 8. februára. Začiatkom januára budú platiť ešte odvody v pôvodnej výške, keďže pôjde o poistné za december 2018.

Na rozdiel od minulosti si živnostníci nemusia sami počítať, aké odvody majú platiť. Živnostníkom, ktorým sa od januára mení výška odvodov, nový vymeriavací základ, ako aj výšku poistného oznámi Sociálna poisťovňa listom v priebehu januára. Novú výšku preddavkov na zdravotné poistenie oznámili podnikateľom zdravotné poisťovne spolu s výsledkom ročného zúčtovania za rok 2017.

Kto si platí odvody trvalým príkazom v banke, nemal by si ho zabudnúť včas zmeniť. Ak by niekto platil nižšie odvody ako má, poisťovne budú od neho nedoplatok vymáhať spolu s penále. Navyše v prípade dlhu na zdravotnom poistení bude mať živnostník zdravotnou poisťovňou hradenú iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Kto zase dlhuje Sociálnej poisťovni, nedostane viaceré dávky.

Sociálna poisťovňa informuje živnostníkov, ktorým vznikne nedoplatok na poistnom, sms správami a e-mailom. Ak má podnikateľ v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, dozvie sa včas o tom, že zabudol zaplatiť poistné alebo že zaplatil menej. Vďaka tomu sa môže vyhnúť vymáhaniu poistného.

Živnostníci, ktorí chcú byť takýmto spôsobom informovaní, môžu Sociálnej poisťovni nahlásiť svoje kontaktné údaje v pobočke alebo prostredníctvom e-mailovej adresy mojekontakty@socpoist.sk.

Na rozdiel od minulosti si živnostníci nemusia... Foto: SHUTTERSTOCK
maliar, práca, natierač Na rozdiel od minulosti si živnostníci nemusia sami počítať, aké odvody majú platiť.

Vďaka plateniu vyšších odvodov budú mať živnostníci v budúcom roku nárok aj na vyššie nemocenské dávky ako tento rok. Ak bude živnostník, ktorý platí minimálne odvody, práceneschopný 30 dní, dostane v budúcom roku o 7,30 eura viac ako v tomto roku.

Živnostníčka, ktorá si platila najnižšie možné odvody, ktorá v budúcom roku nastúpi na materskú, bude zase mesačne dostávať o 10,70 eura viac, ako by išla na materskú v tomto roku.

O koľko sa zvýšia živnostníkom nemocenské dávky

Príklad 1

Živnostník, ktorý platí minimálne odvody, ochorie a bude práceneschopný 30 dní.

 • V roku 2018 sa mu nemocenská dávka bude počítať z vymeriavacieho základu, z ktorého platil odvody v roku 2017, teda zo sumy 441,50 eura. Počas prvých troch dní práceneschopnosti dostane 25 percent vymeriavacieho základu, čo je 3,63 eura za deň. Od tretieho dňa bude dostávať 55 percent vymeriavacieho základu, teda 7,99 eura denne. Za 30 dní práceneschopnosti tak dostane nemocenskú dávku vo výške 226,70 eura.
 • V roku 2019 sa nemocenská dávka bude rátať z vymeriavacieho základu, z ktorého platil odvody v roku 2018, teda zo sumy 456 eur. V prvých troch dňoch práceneschopnosti bude dostávať 25 percent z tohto vymeriavacieho základu, čo je 3,74 eura denne. Od štvrtého dňa to bude 55 percent vymeriavacieho základu, za každý deň tak dostane 8,25 eura. Za 30 dní práceneschopnosti bude mať nárok na dávku 234 eur. V porovnaní s týmto rokom tak dostane o 7,30 eura viac.

Príklad 2

Živnostník, ktorý platí minimálne odvody, sa bude starať o choré dieťa 10 dní.

 • V roku 2018 sa výška ošetrovného bude počítať z vymeriavacieho základu, z ktorého si platil odvody v roku 2017, čo bolo 441,50 eura. Od prvého do desiateho dňa bude dostávať 55 percent z vymeriavacieho základu, čo je 7,99 eura denne. Za desať dní ošetrovania dieťaťa dostane celkovo 80 eur.
 • V roku 2019 sa suma ošetrovného bude počítať z vymeriavacieho základu, z ktorého si tento živnostník platil odvody v roku 2018, teda zo sumy 456 eur. Od prvého dňa bude dostávať 55 percent vymeriavacieho základu, čo je 8,25 eura denne. Za desať dní preto bude mať nárok na ošetrovné v celkovej výške 82,60 eura. V porovnaní s rokom 2018 si polepší o 2,60 eura.

Príklad 3

Živnostníčka s minimálnym vymeriavacím základ pôjde na materskú dovolenku

 • V roku 2018 sa materské počíta z vymeriavacieho základu, z ktorého si táto živnostníčka platila odvody v roku 2017. Keďže si platila odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, výška dávky sa bude počítať zo sumy 441,50 eura. Za každý deň bude mať nárok na materské vo výške 75 percent denného vymeriavacieho základu. To znamená, že denná suma materského dosiahne 10,89 eura. V mesiaci, ktorý má 30 dní, bude mať nárok na materské vo výške 326,80 eura.
 • V roku 2019 sa suma materského bude počítať z vymeriavacieho základu, z ktorého si živnostníčka platila odvody v roku 2018, teda zo sumy 456 eur. Za každý deň bude mať nárok na materské vo výške 75 percent denného vymeriavacieho základu. Denná suma materského preto bude vo výške 11,25 eura. V mesiaci, ktorý má 30 dní, dostane materské v celkovej výške 337,60 eura. V porovnaní s rokom 2018 si preto polepší o 10,70 eura.

Za nižšie odvody môžete dostať pokutu

 • Živnostníci, ktorým sa od júla zmení výška odvodov do Sociálnej poisťovne, by nemali počas roka zabudnúť zmeniť trvalý príkaz v banke. Ak budú totiž platiť nižšie odvody, ako majú, hrozia im penále. Ak by, naopak, platili viac, Sociálna poisťovňa im tento preplatok môže vrátiť.
 • Ak dlh v Sociálnej poisťovni presiahne 3,32 eura, živnostník sa dostane do verejného zoznamu dlžníkov na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Ak dlhuje viac ako 5 eur, Sociálna poisťovňa od neho dlžné poistné vymáha. Podľa zákona vymáha dlh, ale aj penále za každý deň omeškania. Čím neskôr dlžné poistné zaplatí, tým vyššie bude penále, pretože z oneskorenej úhrady poistného narastá penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti do dňa úhrady poistného. V prípade, že živnostník má v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne kontaktné údaje – číslo mobilného telefónu alebo e-mail, veľmi rýchlo sa dozvie, že má nedoplatok a vyhne sa narastaniu dlhu a penále.
Ak dlh v Sociálnej poisťovni presiahne 3,32... Foto: SHUTTERSTOCK
muž, práca, kariéra Ak dlh v Sociálnej poisťovni presiahne 3,32 eura,živnostník sa dostane do verejného zoznamu dlžníkov na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
 • Ak niekto dlhuje zdravotnej poisťovni peniaze, tá od neho môže pýtať úrok z omeškania za každý deň, kým dlžnú sumu nezaplatí. Tento úrok predstavuje štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, ktorý platí ku dňu splatnosti preddavku na poistné alebo nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 percent, použije sa ročná úroková sadzba 15 percent. V prípade, že zdravotná poisťovňa musí peniaze vymáhať, dlh sa zvýši o exekučné trovy.
 • Kto zistí, že dlhuje zdravotnej alebo Sociálnej poisťovni peniaze, mal by čo najskôr dlh vyrovnať, aby sa tak vyhol ďalšiemu navýšeniu dlžnej sumy. Poisťovne totiž rátajú penále až dovtedy, kým dlh nie je vyrovnaný. Úplne sa môže vyhnúť postihu ten, kto dlžnú sumu zaplatí ešte do termínu splatnosti. Ak napríklad niekto pošle za máj nižšiu sumu, ako má a najneskôr do 8. júna ju doplatí, nedostane žiadnu pokutu.
 • Ak rozdiel medzi predpísanými a zaplatenými preddavkami presiahne sumu 10 eur, zdravotná poisťovňa zašle platiteľom upomienku s výzvou na úhradu. Kto nezaplatí preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku alebo má dlh viac ako 10 eur, bude zároveň podľa zákona zverejnený v zozname dlžníkov na webe zdravotnej poisťovne.
 • Živnostníkom, ktorí dlhujú peniaze Sociálnej poisťovni, zároveň hrozí, že im poisťovňa odmietne vyplatiť niektoré dávky. Ak niekto dlhuje viac ako 5 eur, nedostane napríklad nemocenskú dávku, ošetrovné či materské. V prípade dlhu v zdravotnej poisťovni zase klientom hrozí, že si budú musieť sami platiť za plánovanú zdravotnú starostlivosť, napríklad za kúpele či plánovanú operáciu.
 • Kto sa chce vyhnúť tomu, aby mal dlh v Sociálnej poisťovni, mal by aktualizovať svoje kontaktné údaje. Sociálna poisťovňa každý mesiac zasiela smsku tým živnostníkom, ktorí zabudli zaplatiť poistné alebo zaplatili menej. Živnostník si môže aktualizovať svoje kontakty pri návšteve pobočky Sociálnej poisťovne alebo kedykoľvek prostredníctvom adresy mojekontakty@socpoist.sk.
 • Sociálna poisťovňa, ako aj zdravotné poisťovne majú na svojich internetových stránkach zoznam dlžníkov. Každý živnostník si tak môže preveriť, či sa v tomto zozname nenachádza a nedlhuje na poistnom.

© Autorské práva vyhradené

12 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #zdravotná poisťovňa #živnostníci