Počet dávok materské pre otcov prudko narastá

Sociálna poisťovňa aj v roku 2018 zaznamenala prudký nárast počtu dávok materské vyplácaných otcom dieťaťa.

14.01.2019 13:25
otec, dieťa Foto:
Počet otcov na materskej dovolenke narastá.
debata
Odmieta preto medializované informácie o hromadnom zamietaní materského otcom. Počet zamietnutých žiadostí o materské otcov v minulom roku sa pohybuje na úrovni 2%. Išlo o prípady, keď žiadatelia nesplnili podmienky na priznanie a výplatu dávky. Podľa predbežných údajov za rok 2018 priznala poisťovňa materské 12 836 otcom.

Sociálna poisťovňa posudzuje každú žiadosť o materské individuálne tak, aby bol dodržaný zákon o sociálnom poistení a jeho základný účel – starostlivosť o dieťa otcom. Zároveň platí, že zákon definuje účel nemocenského poistenia ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti. Dávka materské by preto mala otcovi kompenzovať stratu na zárobku spôsobenú tým, že si skrátil pracovný úväzok alebo zmenil charakter práce, aby sa mohol starať o dieťa.

Najčastejšou príčinou v prípadoch nepriznania dávky je to, že otec aj po prebraní dieťaťa do starostlivosti naďalej pracuje v nezmenených podmienkach (neupravený pracovný režim, rovnaký, prípadne ešte vyšší počet odpracovaných hodín). Sociálna poisťovňa sa v praxi stretla s viacerými snahami zo strany žiadateľov o dávku zákon obchádzať, preto musí každý prípad posudzovať individuálne a údaje uvedené v žiadosti si overiť aj u zamestnávateľa. O dávku požiadal napríklad aj otec, ktorý išiel do ústavu na výkon trestu alebo informovali sa vojaci, ktorí odchádzali na misiu do zahraničia a teda je jasné, že o dieťa sa žiadnym spôsobom nemohli starať.

Kým v roku 2013 otcovia poberali 305 týchto dávok, v roku 2017 ich bolo 6 553 a predbežné údaje za rok 2018 hovoria už o počte 12 836.

V roku 2013 Sociálna poisťovňa vyplatila otcom na materské vyše 602 tisíc eur, v roku 2017 to bolo 22,4 miliónov eur a za uplynulý rok predbežne takmer 52 miliónov eur.

Vďaka prijatým opatreniam rastie aj priemerná výška dávky materské, pričom muži dostávajú dávku vyššiu než ženy. U mužov dosiahla v roku 2018 predbežne 840 eur a u žien 614 eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #otec #matka #materské #zárobok