Zmeny v dávkach? Viac pre penzistov aj pre rodiny

Začiatok roka prináša v dávkach, ktoré štát vypláca penzistom, rodinám s deťmi, ale aj zamestnancom, viacero zmien. Vyššia je minimálna mzda, deti dostanú obedy zadarmo a rodičia môžu súbežne poberať materské.

, , , 30.01.2019 06:00
rodina, mama, otec, deti, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Prví penzisti už dostávajú zvýšené dôchodky o pravidelnú valorizáciu. Až 80 percent dôchodkov sa zvyšuje o tzv. dôchodcovskú infláciu, teda o 2,6 %, a nie o pevnú sumu určenú z 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu. „Penzie sa zvyšujú o sumu, ktorá je pre danú sumu dôchodku výhodnejšia,“ priblížil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Viac dostanú aj ľudia, ktorí majú nárok na minimálny dôchodok. Za 30 odpracovaných rokov dostal vlani dôchodca 271,30 eura, od januára je to 278,90. „Zvýšenie sa týka všetkých dôchodcov, ktorí poberajú penziu zvýšenú na sumu minimálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa k 1. januáru 2019 prehodnotí trvanie nároku naň,“ informoval Višváder.

Vzrástla aj minimálna mzda o 40 eur na 520 eur, čo v čistom predstavuje 430,35 eura. Hodinová mzda je na úrovni 2,989 eura. „Stále nemôžeme byť celkom spokojní so mzdami na Slovensku, preto je potrebné výraznejšie zvyšovať minimálnu mzdu a tak tlačiť aj na rast miezd vo všeobecnosti,“ konštatoval minister práce Ján Richter.

Na výplatách si v tomto roku nájdu viac aj zamestnanci, ktorí pracujú v neštandardnom čase. O prvé zvýšenie príplatkov za prácu v noci a počas víkendu sa postarala vyššia minimálna mzda. Od 1. mája 2019 sa zvýšia opäť. Mzdové zvýhodnenie za nočnú zmenu bude predstavovať 40 % minimálnej hodinovej mzdy za každú odpracovanú hodinu, čo je 1,20 eura. Za prácu v sobotu dostanú zamestnanci príplatok vo výške 50 % minimálnej hodinovej mzdy, čiže 1,49 eura navyše za hodinu. Ak pôjdu do práce v nedeľu, budú mať nárok na 100 % minimálnej hodinovej mzdy, čo predstavuje plus 2,99 eura ku každej hodine.

Zmeny nastali aj pri poberaní materskej dávky. Od 1. januára ju môžu čerpať obaja rodičia naraz, každý však na iné dieťa. Matka, ktorá poberá materské na mladšie dieťa, sa tak môže dohodnúť s otcom, že prevezme do starostlivosti staršieho súrodenca a ostane s ním na rodičovskej dovolenke.

Upravil sa aj výpočet materského pri reťazových pôrodoch. Po novom sa tak poistenke počíta materské z príjmu, ktorý by mala pri začatí poberania ďalšieho materského, a nie z tzv. z minimálneho vymeriavacieho základu ako doteraz. Ide o prípady, keď sa v období rozhodujúcom na výpočet dávky pri ďalšom dieťati vyskytlo aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá súvisí s tehotenstvom. Pri reťazových pôrodoch tak už nesmie byť výška materského nižšia ako pri prvom dieťati.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
rodina, zmluva, podpis zmluvy Ilustračné foto.

Prínosom pre rodiny sú bezplatné obedy pre ich deti. Od 1. januára hradí štát obedy všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Od septembra bude aj žiakom základných škôl. Pri dvoch školopovinných deťoch tak môže rodina ušetriť ročne približne 500 eur. Zároveň sa od prvého januára zvýšili aj rodinné dávky, napr. rodičovský príspevok stúpol na 220,70 eura, prídavok na dieťa je 24,34 eura. „Bol by som rád, ak by sa nám podarilo v tomto roku dohodnúť v koalícii radikálnejšie zvýšenie rodičovského, možno aj o sto eur,“ povedal minister.

Viac dostanú aj ľudia, ktorí budú na péenke. „Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným, jeho maximálne nemocenské bude v sume 1 035,10 eura pri 30-dňovom mesiaci a 1 069,60 eura pri 31-dňovom mesiaci,“ povedal Višváder.

Živnostníci si už tradične budú musieť priplatiť na odvodoch. Zvýši sa totiž minimálny vymeriavací základ. Z neho si platí odvody veľká väčšina živnostníkov. Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne v budúcom roku dosiahnu 66,78 eura a do Sociálnej poisťovne 158,11. V porovnaní s týmto rokom tak minimálne odvody narastú o 9,89 eura mesačne. Živnostníci musia prvýkrát zaplatiť viac do 8. februára.

Zamestnancov, ale aj živnostníkov poteší zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Vďaka tomu sa zamestnancovi, ktorý bude v budúcom roku dostávať rovnakú hrubú mzdu ako tento rok, zvýši jeho čistý príjem o 1,70 eura. Živnostníci si vyššie nezdaniteľné minimum odrátajú až naraz pri podávaní daňového priznania za rok 2019.

Čo sa ešte zmenilo

Zamestnávatelia musia povinne nahlasovať voľné pracovné miesta

Zamestnávateľom od 1. januára tohto roka pribudla nová povinnosť. Povinne musia úradu práce nahlasovať voľné pracovné miesta. Nová povinnosť vyplýva firmám z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá vstúpila do platnosti. Zamestnávatelia musia nahlásiť charakteristiku voľného pracovného miesta a to, v ktorom územnom obvode sa nachádza.

„To sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu,“ upozornilo Ústredie práce s tým, že sa to netýka napríklad zamestnávateľa, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe. Zamestnávateľ môže voľné miesto oznámiť prostredníctvom webovej stránky www.istp.sk alebo úradu práce osobne, telefonicky, faxom alebo elektronicky cez webovú stránku www.upsvr.gov.sk, a to vyplnením príslušného tlačiva. Takisto pri nahlasovaní môžu firmy využiť zamestnancov úradov práce, teda agentov pre pracovné miesta.

Minimálna mzda stúpla na 520 eur

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa zvýšila na 520 eur (do konca roka bola na úrovni 480 eur). Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpol na 2,989 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti vlaňajšku vzrástol o 27,17 eura, na 430,35 eura. „Počet zamestnancov, ktorým sa v plnej miere alebo čiastočne zvýši ich mzda alebo plat za prácu, možno odhadnúť na asi 151-tisíc,“ uviedlo ministerstvo práce. Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie pre zamestnanca zostala vo výške 380 eur, a preto v plnej miere nepokryje sumu najnižších zárobkov.

Vzrástli aj minimálne sociálne odvody pre SZČO

Minimálne sociálne odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) stúpli o 6,95 eura, na 158,11 eura mesačne. Stalo sa tak vzhľadom na to, že priemerná mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR v roku 2017 medziročne vzrástla o 4,6 %, na 954 eur. Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je totiž naviazaný na vývoj priemerných hrubých zárobkov zamestnancov, a preto sa od januára upravil smerom nahor tiež o 4,6 %, a to na 477 eur. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2019, a to najneskôr do 8. februára 2019. Minimálne sociálne odvody platí približne 135-tisíc SZČO. Od 1. januára išiel nahor aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie, a to zo 6 384 eur na 6 678 eur. Maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov totiž od 1. januára 2017 dosahuje 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, do konca roka 2016 išlo o 5-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. Najvyššie možné sociálne odvody pre SZČO tak za obdobie stúpli z 2 116,29 eura na 2 213,75 mesačne.

Vyšší príspevok pre pozostalých po účastníkoch národného boja za oslobodenie

Sociálna poisťovňa zvýši od januára 2019 príspevok vdovám a vdovcom po účastníkoch národného boja za oslobodenie z 20 eur na 35 eur mesačne. Keďže príspevok je súčasťou vyplácaného dôchodku, táto skupina poberateľov dostane dôchodok od výplatného termínu v januári 2019 vo zvýšenej sume. Vyplýva to zo zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách. O zvýšenie nie je potrebné žiadať. Oprávneným osobám Sociálna poisťovňa zašle do konca marca 2019 aj písomné rozhodnutie o zvýšení príspevku.

Materské pri tzv. reťazovom pôrode nie je nižšie ako po prvom pôrode matky

Tým mamičkám, ktorým bol priznaný nárok na materské v roku 2018 a tento nárok prešiel aj do tohto roku, prepočíta Sociálna poisťovňa pri tzv. reťazových pôrodoch dávku materské automaticky. V praxi to znamená, že mamičkám, ktorým je vyplácaná dávka materské vypočítaná z tzv. predpokladaného príjmu, Sociálna poisťovňa porovná výšku materského s materským poskytovaným pri predchádzajúcich deťoch a v prípade, ak sa vyplácalo z vyššieho základu, od januára automaticky bez podania žiadosti materské zvýši.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
dieťa, strava, batoľa, príkrm, kŕmenie, mama, jedlo Ilustračné foto.

Príklad: Mamička pri prvom dieťati napríklad v roku 2017 poberala materské vo výške 600 eur. Druhé dieťa sa jej narodilo v októbri 2018. Jej materské sa vypočíta z predpokladaného príjmu (počas prvej materskej mala stratu na zárobku, bola na rodičovskej, prípadne bola PN a podobne), ktorý je nižší, ako keby bola v práci. Jej dávka materské bude teda pri druhom dieťati nižšia, napríklad 400 eur. Ale podľa novely zákona platnej od januára 2019 jej Sociálna poisťovňa pri prechode materskej do roku 2019, bude vyplácať v rovnakej výške ako pri prvom dieťati, teda vo výške 600 eur. Tento prepočet urobí Sociálna poisťovňa sama, bez žiadosti poistenky. V prípade matiek, ktoré o dávku materské na druhé dieťa požiadajú až tento rok, Sociálna poisťovňa vypočíta ich dávku už podľa nových, výhodnejších pravidiel.

Matka i otec budú môcť poberať materské súbežne

Vďaka novele zákona o sociálnom poistení už môžu otec a matka dieťa poberať súbežné dávku materské v rovnakom období. Podmienkou je, že každý z rodičov poskytuje starostlivosť inému dieťaťu.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sú 4,75 %

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa zvýšila na 4,75 % z vymeriavacieho základu. Sadzba sa každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024, keď dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri, sa výška odvodov do I. piliera bude v danom období adekvátne znižovať tak, aby odvody do I. a II. piliera vždy v súčte dosahovali 18 %.

Živnostníci musia podať daňové priznanie elektronicky

Od júla tohto roku musia živnostníci s daňovými úradmi komunikovať už len elektronicky. Väčšina podnikateľov túto zmenu pocíti až tento rok, keď budú prvýkrát podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018, prípadne daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Povinná elektronická komunikácia sa týka všetkých fyzických osôb – podnikateľov, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov.

Ide predovšetkým o živnostníkov, farmárov či finančných poradcov. Ak je niekto registrovaný na dani z príjmov na daňovom úrade, ale nie je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, táto povinnosť sa na neho nevzťahuje. Živnostníci majú v porovnaní s konateľmi firiem výhodu v tom, že na elektronickú komunikáciu nepotrebujú nevyhnutne občiansky preukaz s čipom. Namiesto toho môžu zájsť na daňový úrad a uzatvoriť dohodu o elektronickom doručovaní. V takom prípade dostanú od daňového úradu prihlasovacie meno a heslo, prostredníctvom ktorých sa budú prihlasovať na stránku Finančnej správy.

Referenčná suma platná na rok 2019 je 444,10 eura

Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom. Podmienky výplaty starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier) formou programového výberu sa upravili od 1. februára 2018.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
rodina, prídavky, mama, babka, dedko, otec, deti Ilustračné foto.

Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, dobu vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu je skutočnosť, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, napr. starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, bude vyšší ako referenčná suma. Hodnotu referenčnej sumy určuje Sociálna poisťovňa k 30. novembru, a táto potom platí po celý nasledujúci rok.

Hranica príjmu pri odvodovej úľave sa zvýšila na 639,18 eura

Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa po dlhodobej nezamestnanosti zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestna­neckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu. Tento rok hranica príjmu vzrástla na 639,18 eura. Hraničná suma sa nemení počas celého obdobia jej uplatňovania. To znamená, že hraničná suma pri pracovných vzťahoch vzniknutých v roku 2018 a pokračujúcich v roku 2019 ostáva 611,04 eura. Hraničná suma 639,18 eura určená pre rok 2019 bude platiť pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2019. Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou platí aj pri skrátenom pracovnom čase.

Vyššie nezdaniteľné minimum i daňový bonus

Vďaka zvýšeniu životného minima sa od januára zvýšila aj nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a manžela (manželku) i daňový bonus. Zamestnanci, ale aj živnostníci vďaka tomu ušetria na daniach. Kým v roku 2018 bola základná suma nezdaniteľného minima vo výške 3 830,02 eura, od januára vzrástla na 3 937,35 eura. Mesačná suma nezdaniteľného minima, ktorú si môžu odrátať zamestnanci, tak je 328,12 eura. Vyššie nezdaniteľné minimum bude mať za následok, že pri rovnakej hrubej mzde dostane zamestnanec v budúcom roku v čistom o niečo viac ako v tomto roku. Väčšina zamestnancov si vďaka tomu polepší o 1,70 eura.

Na sumu 3 937,35 eura sa zvýšila aj nezdaniteľná časť základu dane na manželku resp. manžela. Tú si však nemožno odrátavať priebežne počas roka, ale až naraz pri podaní daňového priznania alebo ročného zúčtovania.

Rodičia si mierne polepšia vďaka zvýšeniu daňového bonusu na dieťa. V tomto roku si môže jeden z rodičov znížiť svoju daň za každé vyživované dieťa ročne o 266,04 eura. Zamestnancom, ktorým bonus uplatňuje priebežne počas roka ich zamestnávateľ, sa čistý mesačný príjem pri jednom dieťati zvýši o 61 centov.

Od apríla sa daňový bonus znovu zvýši, ale len pre rodičov, ktorí majú deti do šesť rokov. Na ne si budú môcť odpočítať dvojnásobnú sumu daňového bonusu. Za každé takéto dieťa si tak budú môcť znížiť daň o 44,34 eura mesačne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #minimálna mzda #penzia #Ján Richter #materské #nezdaniteľné minimum
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy