Konsolidácia úverov prináša viac peňazí do rodinného rozpočtu

Refinancovanie úveru sa považuje za príležitosť zbaviť sa nevýhodných pôžičiek a zlepšiť si tak finančnú situáciu.

02.02.2019 06:00
peniaze, úver, euro Foto:
Jednou z výhod konsolidačných úverov je aj to, že sa zmení výška sumy, ktorú klient zo svojho rozpočtu mesačne vynaloží na splácanie úverov.
debata

Refinancovanie úveru predstavuje vyplatenie jedného alebo viacerých úverov novým, pričom cieľom je znížiť splátky, získať lepšie úrokové sadzby, a teda ušetriť na splátkach aj celkovom preplatení pôžičiek. Refinancovať je možné splátkové úvery z bánk aj od nebankových poskytovateľov, kreditné karty, povolené prečerpania, úvery od stavebných sporiteľní.

„Vďaka refinancovaniu úverov môže klient splácať len jeden úver namiesto viacerých s možnosťou výhodnejších podmienok a v prípade potreby si nový úver aj navýšiť,“ vysvetľuje Anna Jamborová z ČSOB banky. „Pri spojení viacerých úverov do jedného klient spravidla získa lepšie podmienky, nižšiu sadzbu aj splátku, ako keby platil viacero starších úverov samostatne. Navyše ak má úvery v jednej banke, lepšie si riadi svoj rozpočet a má jednoduchší prehľad,“ dodáva Marta Cesnaková zo Slovenskej sporiteľne. Ušetriť teda možno vďaka výhodnejším podmienkam a menšia splátka tohto úveru v porovnaní s vyplatenými úvermi pomôže stabilizovať rodinný rozpočet. Pokiaľ však úver na refinancovanie neponúka výhodnejšie parametre, ako majú vaše súčasné úvery, tak prenášanie pôžičiek z banky do banky je len zbytočnou stratou času.

Jednou z výhod konsolidačných úverov je aj to, že sa zmení výška sumy, ktorú klient zo svojho rozpočtu mesačne vynaloží na splácanie úverov. V prípade konsolidačnej pôžičky sa zvyčajne mesačné výdavky na úvery znížia a niektoré banky dokonca umožňujú klientovi vybrať si výšku splátky. Platí však, že výška splátky závisí od výsledného úroku a doby splatnosti nového úveru. Ak pôžička nebola zabezpečená majetkom alebo nehnuteľnosťou, refinancovanie býva veľmi jednoduché.

Klientovi podľa Cesnakovej väčšinou stačí občiansky preukaz či pôvodná zmluva o pôžičke, väčšinu informácií si vie banka získať aj cez dopyty do registrov. Ak klient refinancuje hypotéku, okrem nových zmlúv a vyplatenia starého dlhu je potrebné aj preniesť záložné právo v katastri. Nová banka, ktorá úver refinancuje, môže požadovať aj nový znalecký posudok k nehnuteľnosti, najmä ak pôvodný je starší ako niekoľko rokov. V prípade hypotéky banka vyplatí z nového úveru priamo záväzky v inej banke, prípadne sa vyplatenie kontroluje následne – podľa toho ako je zmluvne dohodnuté. Pri refinancovaní spotrebných úverov kontrolu vyplatených záväzkov vykonáva banka. Môže však požiadať klienta, aby preukázal, že záväzok reálne vyplatil.

Štandardnou požiadavkou banky je vydokladovanie vyplatenia úverov na základe zmluvy o poskytnutej pôžičke. „Klient má povinnosť úvery splatiť v zmluve a banka si dodržanie povinnosť kontroluje dopytom do úverových registrov. Klienta kontaktujeme, až keď zistíme, že po načerpaní nášho úveru pôvodné úvery nesplatil,“ podotýka Zuzana Ďuďáková z UniCredit bank.<pe>

Otázky a odpovede o refinancovaní úverov

 • 1. Ponúka banka produkt, ktorým možno refinancovať predošlé úvery?
 • 2. Aké sú podmienky jeho získania? Menia sa pre rôznych klientov? Záleží na tom, či je žiadateľ klientom banky alebo nie?
 • 3. Do akej výšky požičia banka klientovi, aby mohol vyplatiť predošlé úvery?
 • 4. Posudzuje banka, aké úvery chce klient vyplatiť – či bankové alebo aj napríklad od nebankových spoločností?
 • 5. Musí klient banke po poskytnutí vydokladovať, či predošlé úvery vyplatil a do akej doby?
 • 6. Ako sa určuje výška splátky, úrok a doba splatnosti pri tomto úvere?

ČSOB

1. Poskytuje úver určený na konsolidáciu už existujúcich finančných záväzkov. Vďaka refinancovaniu úverov môže klient splácať len jeden úver namiesto viacerých s možnosťou výhodnejších podmienok, a v prípade potreby si nový úver aj navýšiť. Poskytuje štyri typy úverov určených na refinancovanie – úver na refinancovanie spotrebného, stavebného, hypotekárneho úveru alebo medziúveru.

2. Tak ako v prípade iných úverov, aj pri úvere určenom na refinancovanie sa konečná výška úrokovej sadzby odvíja od viacerých faktorov, ako je čerpaná suma, dĺžka splatnosti a bonita žiadateľa.

3. V prípade úveru určeného na refinancovanie spotrebného úveru je to do výšky 25 000 eur, v prípade hypotekárneho úveru do 300 000 eur, v prípade ďalších typov nie je horná hranica určená.

4. Áno, preverenie typu existujúcich finančných záväzkov, ktoré majú byť konsolidované, sú jednou z podmienok na získanie úveru na refinancovanie.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
bankomat, peniaze, úspory, banka Ilustračné foto.

5. Do troch mesiacov klient musí vydokladovať vyplatenie tých úverov, ktoré nie sú evidované v úverovom registri SBCB (pozn. takých je však len malá časť, takže vo väčšine prípadov nemusia potom už nič dokladovať). V prípade refinancovania hypotekárneho úveru banka žiada potvrdenie o splatení v prípade, ak predošlý úver, ktorý má byť novým úverom vyplatený, nevypláca priamo banka. Klient má povinnosť vyplatiť pôvodné úvery a lehota na zdokladovanie je stanovená podľa typu produktu. Tá je zároveň s klientom zmluvne dohodnutá.

6. V prípade spotrebného úveru na refinancovanie sa dĺžka splatnosti aj v tomto prípade poskytuje najdlhšie na 8 rokov, výška mesačnej splátky sa odvíja okrem ďalších faktorov aj od zvolenej doby splatnosti. Úrokovú sadzbu poskytujeme od 5,5 % aj pri refinancovaní úverov. Dĺžka obdobia splatnosti pri refinancovaní hypotekárneho úveru sa odvíja aj od veku klienta, väčšina volí najdlhšie možné obdobie. Výška splátky sa aj v tomto prípade odvíja od bonity klienta, dĺžky splatnosti a podobne. Úrokové sadzby poskytujeme už od 1,25 % p.a. pri 3-ročnej fixácii.

mBank

1. Je možné prenesenie jedného záväzku alebo zlúčenie viacerých záväzkov z iných bánk do jedného. Spojenie do jedného úveru môže aj výrazne znížiť výšku splátky. Konsolidáciu pôžičiek je dobré využiť, ak má klient napr. nevýhodný úver, vzal si tovar na splátky alebo nesprávne využíva úver z kreditnej karty, nielen na dva či tri mesiace.

2. Pri konsolidácii a refinancovaní v podstate platí, že stačí mať „čisté" úverové registre a dostatočný príjem. Postup je naozaj jednoduchý. Stačí si vyplniť žiadosť na internete, obchodnom mieste alebo telefonicky. Po schválení príde klientovi e-mail s finálnymi parametrami mPôžičky. Následne klienti mBank uzavrú zmluvu v internetovom bankovníctve alebo noví klienti ju podpíšu v niektorej pobočke mBank. Peniaze sú k dispozícii ihneď a klient je povinný vyplatiť a uzavrieť svoje staré pôžičky do dvoch mesiacov.

3. Požičia klientovi na vyplatenie predošlých úverov financie do maximálnej možnej výšky 24 000 eur.

4. V rámci posudzovania žiadosti klienta je jedno, či ide o úver poskytnutý bankou alebo nebankovou spoločnosťou. Prehľadný zoznam, od akých spoločností si klient môže úver preniesť, nájde hneď na prvej stránke našej žiadosti, pri výbere typu záväzku. Vďaka tomu môžeme spoločne predísť nepríjemným zisteniam v priebehu procesu a klienti hneď od začiatku vedia, či je ich úver do mBank možné preniesť.

5. Klient je povinný úver splatiť do dvoch mesiacov, ale to, či tak urobil, nemusí nijako dokladovať. Banka si túto skutočnosť zistí sama a ak je všetko v poriadku, klienta ďalej neobťažuje.

6. Úrok je vždy transparentný a klient si ho jednoducho zistí dopredu na našich webových stránkach v prehľadnej tabuľke. Dobu splatnosti si klient tiež volí sám. Splátka sa potom vypočítava práve na základe klientovej voľby.

Poštová banka

1.Klient, ktorý má záujem o vyplatenie existujúcich úverov, má na výber 2 možnosti: klient môže požiadať o spotrebiteľský úver na refinancovanie s názvom Lepšia splátka. Vďaka Lepšej splátke si môže klient spojiť úvery do jedného a tým môže nielen ušetriť, ale si aj zjednodušiť splácanie – nebude musieť myslieť na včasnú úhradu viacerých splátok, platiť bude jedinú splátku mesačne. alebo klienti, ktorí má záujem o splatenie existujúcich úverov môžu tiež požiadať o refinančnú hypotéku, ktorá má v porovnaní so spotrebným úverom viaceré výhody – má nižšiu úr. sadzbu ako štandardné nezabezpečené úvery a je možné ju vziať až na 30 rokov, čo výrazne zníži mesačnú splátku a tak klientovi na konci mesiaca ostane v peňaženke viac peňazí. Pri takomto type úveru je však potrebné rátať s tým, že je potrebné ručiť nehnuteľnosťou.

2.Pre získanie spotrebiteľského úveru alebo hypotéky na refinancovanie platia podobné podmienky ako pre získanie iných typov úverov – žiadateľ musí byť dospelá osoba, spôsobilá na právne úkony, musí mať pravidelný akceptovateľný príjem, trvalý pobyt na území SR a v prípade hypotéky musí mať nehnuteľnosť, ktorá bude založená v prospech úveru. Posudzovať sa bude aj klientova bonita a schopnosť splácať úver, hodnota a kvalita zabezpečenia… Na tom, či je žiadateľ klientom banky alebo nie nezáleží – po splnení podmienok poskytujeme úvery ako našim existujúcim klientom, aj tým novým.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
hypotéka, banka, poistenie, smútok, klient Ilustračné foto.

3.Výška úveru závisí od konkrétnej situácie – od výšky zostatkov úverov, ktoré chce klient vyplatiť, od toho, či má záujem aj o bezúčelovú časť (navýšenie úveru), ktorú bude môcť použiť na čokoľvek a od konkrétnej bonity klienta a jeho finančnej situácie. V prípade hypotéky vstupuje do hry aj hodnota a kvalita zabezpečenia. Vo všeobecnosti platí, že spotrebiteľské úvery poskytujeme maximálne do výšky 30 000 eur, výška hypotéky je v podstate bez obmedzenia (obmedzená je len max. hodnotou zabezpečenia).

4.Rozdiel vo vyplatení bankových alebo nebankových úverov nie je. Spotrebiteľským úverom alebo hypotékou si môže klient vyplatiť úvery poskytnuté bankami alebo nebankovými spoločnosťami. Dôležité je, aby išlo o úvery, ktoré klient riadne spláca.

5.Áno, povinnosťou klienta čerpajúceho refinančný úver je vyplatiť pôvodné úvery, k ich vyplateniu sa zaväzuje podpisom úverovej zmluvy a preto by mal byť klient pripravený preukázať ich vyplatenie.Detailné podmienky zdokladovania povinnosti závisia od typu úveru a konkrétnej situácie – klient svoju povinnosť môže splniť buď potvrdením o splatení úveru (v prípade hypotéky), ale aj čestným vyhlásením (v prípade spotrebiteľského úveru). Navyše, to že boli pôvodné úvery vyplatené, si banka môže skontrolovať nezávisle od klienta v Úverovom registri.

6.Parametre úveru sa stanovujú štandardne – na základe sumy vyplácaných úverov a prípadnej bezúčelovej časti sa určí celková výška úveru, následne sa klient rozhodne pre obdobie, počas ktorého chce úver splatiť.Ak klient uprednostňuje čo najnižšiu splátku, vyberie si čo najdlhšiu splatnosť; ak má záujem o mesačnú splátku v konkrétnej výške, splatnosť sa stanoví tak, aby spĺňala klientove predstavy. Vždy je samozrejme zohľadnená konkrétna situácia, ako sú vek klienta a jeho finančné možnosti.Následne je na základe stanovenej výšky úveru, splatnosti, úrokovej sadzby, dátumu čerpania a splatnosti vypočítaná mesačná splátka.

Prima banka

1. Na refinancovanie predchádzajúcich úverov môžu klienti využiť Pôžičku. Klient si môže refinancovať celkovo až päť úverov z iných bánk alebo nebankových spoločností. V prípade refinancovania pôžičiek poskytuje jednotnú úrokovú sadzbu 5,9 % p.a. pre každého.

2. O refinanco­vanie svojich nevýhodných úverov môže požiadať každý klient vo veku od 18 rokov, s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý preukáže schopnosť riadne a včas Pôžičku splácať. Podmienky poskytnutia refinancovania nevýhodných úverov sú pre všetkých klientov rovnaké.

3. Úvery je možné refinancovať v celkovej výške až 15 000 eur.

4. Klient si môže refinancovať celkovo až päť úverov z iných bánk alebo nebankových spoločností.

5. Áno, klient musí vydokladovať splatenie pôvodných úverov do sedem dní.

6. V prípade refinancovania pôžičiek poskytujeme jednotnú úrokovú sadzbu 5,9 % p.a. pre každého. Klient sa sám môže rozhodnúť, koľko chce mesačne splácať a podľa toho si vyberie výšku úveru a dobu splácania, ktorá mu najviac vyhovuje. Maximálna splatnosť úveru je 8 rokov, zároveň však splatnosť nesmie prekročiť priemer splatností vyplácaných úverov.

Slovenská sporiteľňa

1. Závisí pritom od konkrétnej potreby a situácie klienta, či pôjde o refinančnú hypotéku alebo spotrebný úver. Pri spojení viacerých úverov do jedného klient spravidla získa lepšie podmienky, nižšiu sadzbu aj splátku ako by platil viacero starších úverov samostatne. Navyše, ak má úvery v jednej banke, lepšie si riadi svoj rozpočet a má jednoduchší prehľad. Pri refinancovaní hypotéky klient získa úver bez spracovateľského poplatku, s výhodnou sadzbou už od 1,19 % ročne, jednoduchším procesom. Navyše, poplatok za predčasné splatenie, ak si prenesie úver z inej banky sám, mu až do výšky 1 % uhradí. Štandardom je vybavenie znalca (alebo akceptuje klientov znalecký posudok, ak nie je starší ako 3 roky), ako aj vybavenie a uhradenie vkladu do katastra, čím klient výrazne ušetrí čas aj peniaze – 66 eur. V prípade refinancovania spotrebným úverom klient získa za každých refinancovaných 500 eur úveru v inej banke alebo vo finančnej inštitúcií odmenu 20 eur, pričom má možnosť získať atraktívnu úrokovú sadzbu od 4,9 % ročne.

2. Každého klienta posudzuje individuálne, zisťuje jeho schopnosť splácať, ako aj ďalšie informácie. V prípade hypotéky je proces o niečo dlhší, keďže ide o komplexnejší produkt, pokiaľ však klient požiada o spotrebný úver, vedia to urobiť aj na počkanie.

3. Klientovi vedia požičať celú sumu, aby vyplatil predchádzajúce úvery. V prípade, že má záujem požičať si aj niečo navyše, môže mu poskytnúť aj vyšší úver, ak mu to vyjde na základe jeho schopnosti splácať. Pri hypotéke je zasa dôležité, aby mal na zabezpečenie nového vyššieho úveru nehnuteľnosť v dostatočnej hodnote.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
setrenie, peniaze, kalkulacka Ilustračné foto.

4. V zásade každá pôžička alebo úver sa dajú refinancovať, pokiaľ to nie je v rozpore s legislatívnymi alebo so zmluvnými podmienkami. Napríklad, spotrebné úvery sa spravidla dajú vyplatiť bez poplatku, kým hypotéky je výhodnejšie vyplácať na konci dohodnutej doby fixácie, lebo vtedy klient neplatí poplatok. Na druhej strane, banka preplatí klientovi poplatok za predčasné splatenie v inej banke až do výšky 1 %, takže prenesenie hypotéky môže byť bez poplatkov.

5. Ak pôžička nebola zabezpečená majetkom alebo nehnuteľnosťou, refinancovanie býva veľmi jednoduché. Klientovi väčšinou stačí občiansky preukaz či pôvodná zmluva o pôžičke, väčšinu informácií si vie banka získať aj cez dopyty do registrov. Ak klient refinancuje hypotéku, okrem nových zmlúv a vyplatenia starého dlhu je potrebné aj preniesť záložné právo v katastri. Nová banka, ktorá úver refinancuje, môže požadovať aj nový znalecký posudok k nehnuteľnosti, najmä ak pôvodný je starší ako niekoľko rokov. V prípade hypotéky banka vyplatí z nového úveru priamo záväzky v inej banke, prípadne sa vyplatenie kontroluje následne – podľa toho, ako je zmluvne dohodnuté. Pri refinancovaní spotrebných úverov kontrolu vyplatených záväzkov vykonáva banka, ale v zmysle zmluvných podmienok môže požiadať klienta, aby preukázal, že záväzok reálne vyplatil.

6. Klientov posudzuje jednoduchšie, ak nový refinančný úver je vyplatením pôvodného záväzku 1 : 1. Ak by klient chcel vyšší úver, čiže pri refinancovaní okrem vyplatenia skôr poskytnutých úverov chce aj peniaze navyše, je to také isté ako klasické financovanie. Preveruje či má dostatočný príjem a pri hypotéke banku zaujíma aj hodnota a kvalita založenej nehnuteľnosti. Úrokové sadzby sú pri refinancovaní rovnaké alebo veľmi podobné ako pri novom úvere, rovnaká býva aj splatnosť a ostatné podmienky. Proces je však o niečo rýchlejší a jednoduchší, keďže klient už nejaké úvery spláca. Napríklad pri hypotéke, ak má klient znalecký posudok maximálne 3 roky starý, tak ho nemusí vybavovať nanovo, čím sa proces výrazne zrýchli.

Tatra banka

1. Na refinancovanie spotrebiteľských úverov je vhodný Refinančný úver. V rámci neho je možné refinancovať okrem úverov aj kreditné karty, povolene prečerpanie, lízing aj úvery z nebankoviek. O úver je možné požiadať aj z pohodlia domova prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka. Digitálny úverT s možnosťou refinancovania je dostupný aj pre nových klientov, ktorí sa identifikujú pomocou Tvárovej biometrie.

2. Úver podlieha štandardnému schvaľovaniu, t. j. banka posudzuje schopnosť splácať úver, rovnako ako pri iných úveroch. Podmienky poskytnutia úveru sú teda závislé od celkového posúdenia žiadosti.

3. Úver je možné čerpať až do výšky 30 000 eur. Okrem refinancovania iných úverov môže klient získať aj „peniaze navyše“.

4. Do úverového registra je už dnes zapojená veľká časť nebankových spoločností, informácie o úvere sú teda k dispozícii a nie je problém s ich refinancovaním.

5. Jednou zo zmluvných podmienok je zdokladovanie splatenia úveru do 2 mesiacov od poskytnutia Refinančného úveru, resp. pri kreditnej karte do 4 mesiacov. V prípade, ak klient nepredloží potvrdenie o splatení záväzku včas, kontrolu robí priamo v úverovom registri. Ak aj tam zistí, že záväzok je evidovaný ako existujúci, klienta vyzýva k náprave.

6. Dobu splatnosti si môže klient zvoliť podľa svojej preferencie. Refinančný úver poskytuje so splatnosťou od 12 do 96 mesiacov. Úroková sadzba je určená na základe celkového posúdenia schopnosti splácať úver. Úroková sadzba sa začína od 5,9% p.a. a je garantovaná do 8,9 % p.a., tak na časť úverov refinancovaných od iného poskytovateľa, ako aj na „peniaze navyše“.

UniCredit bank

1. Poskytnuté úvery možno refinancovať spotrebiteľským úverom alebo aj úverom na bývanie.

2. Nezáleží na tom, či žiadateľ o úver na refinancovanie je klientom banky alebo nie. Podmienky získania závisia od dĺžky splácania doterajších úverov a od požadovaného prípadného navýšenia existujúceho úveru. Ak klient doteraz 18 mesiacov bez problémov úvery splácal (overuje podľa informácií v úverových registroch) a nenavyšuje si ich o viac ako 5 % a max. 2 000 eur, nemusí preukazovať svoj príjem. Ak žiadateľ požaduje vyššie navýšenie úveru, musí preukázať príjem a banka bude overovať jeho schopnosť splácať takto navýšený úver.

3. Pre spotrebiteľský úver je maximálna hranica 40-tisíc eur a pre úver na bývanie je to 90 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
peniaze, up, love, Ilustračné foto.

4. Poskytuje úvery na refinancovanie úverov od bankových aj nebankových spoločností.

5. Klient má povinnosť úvery splatiť v zmluve a banka si dodržanie povinnosti kontroluje dopytom do úverových registrov. Klienta kontaktuje až keď zistí, že po načerpaní nášho úveru pôvodné úvery nesplatil.

6. Rovnako ako pri inom novom úvere refinancovanie úveru je možné v akomkoľvek okamihu.

Postup pri refinancovaní spotrebiteľských úverov

 • Návšteva pobočky banky.
 • Potrebujete vedieť, aké máte úvery – o ktorých refinancovaní by bolo možné uvažovať a vaše údaje si banka overí v úverových registroch.
 • Bankár vám spočíta niekoľko možností, ako by mohol vyzerať nový – pre vás výhodnejší úver (či už to znamená ušetrené prostriedky, zníženie splátok alebo peniaze navyše).
 • Ak sa vám bude niektorý zo scenárov páčiť, pripojíte sa na svoj smartbanking alebo internetbanking vo vašej banke a pošlete pdf výpisu na e-mail bankára. V ideálnom prípade z tohto dokumentu banka zistí všetko, čo je potrebné, vytlačí zmluvy a výpovede pôvodných úverov, podpíšete ich, idete domov a čakáte na potvrdenie, že všetko prebehlo.
 • Niekedy je to o niečo zložitejšie a musíte sa s bankárom stretnúť ešte raz – napríklad preto, aby ste doniesli zmluvu k pôvodnému úveru, ktorý sa na výpise nedal dostatočne presne vidieť (úvery od nebankových poskytovateľov), alebo doloženie príjmu (napríklad ak budete chcieť peniaze navyše).
Zdroj: UniCredit bank

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #úver #banka #refinancovanie