Ako sa menia dane a odvody?

, 06.02.2019 06:00
žena, muž, odvody, účty
Od januára vzrástla nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka z 3 830,02 eura mesačne na 3 937,35 eura. Autor:

Vyššie nezdaniteľné minimum, ako aj daňový bonus pocítia zamestnanci už začiatkom februára, keď dostanú januárovú výplatu. Živnostníci musia zase vo februári zaplatiť vyššie odvody.

Od januára vzrástla nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka z 3 830,02 eura mesačne na 3 937,35 eura. Kým živnostníci si vyššiu nezdaniteľnú sumu odpočítajú z príjmu až v budúcom roku, keď budú podávať daňové priznanie za rok 2019, väčšine zamestnancov uplatňuje nezdaniteľnú časť priebežne počas roka ich zamestnávateľ. Čisté mzdy však pre nárast nezdaniteľného minima porastú len veľmi mierne. Zamestnancovi, ktorý v tomto roku dostáva rovnakú hrubú mzdu ako vlani, sa zvýši jeho čistý príjem o 1,70 eura.

Čisté platy rodičov sa o pár desiatok centov zvýšia vďaka nárastu daňového bonusu na dieťa. Jeho ročná suma vzrástla z minuloročnej výšky 258,72 eura na 266,04 eura na jedno dieťa. Zamestnancom, ktorým daňový bonus uplatňuje každý mesiac ich zamestnávateľ, sa tak za každé vyživované dieťa zvýši čistá mzda o 61 centov.

Od apríla sa daňový bonus dvihne znovu, ale vyššiu sumu si budú môcť odpočítať len rodičia detí do šiestich rokov. Na každé takéto dieťa si budú môcť znížiť vypočítanú daň o daňový bonus v dvojnásobnej výške. Ich daň sa tak zníži o 44,34 eura. To znamená, že ich čistá mzda sa zvýši o 22,17 eura.

Výhodou daňového bonusu je, že sa oň znižuje priamo daň. A v prípade, ak je daň nižšia ako daňový bonus, štát doplatí rozdiel. Napríklad ak má niekto nárok na daňový bonus za dve deti vo výške 44,34 eura a jeho daň by pred odpočítaním bonusu dosiahla 20 eur, nielenže nebude platiť žiadnu daň, ale štát mu ešte doplatí 24,34 eura. To je výhodné predovšetkým pre ľudí s nízkymi príjmami, ktorí by si inak nemohli daňový bonus odpočítať v plnej výške.

Napriek tomu, že sa sadzby odvodov nemenili, väčšina živnostníkov už začiatkom februára bude musieť začať platiť viac. V tomto roku totiž vzrástol minimálny vymeriavací základ, z ktorého platia odvody približne tri štvrtiny všetkých samostatne zárobkovo činných osôb. Kým vlani sa najnižšie možné odvody počítali z vymeriavacieho základu vo výške 456 eur, tento rok to je 477 eur.

Najnižšie možné odvody do Sociálnej poisťovne tak vzrastú z minuloročných 151,16 na 158,11 eura. A minimálne odvody do zdravotnej poisťovne vzrastú zo 63,84 eura na 66,78 eura. Zdravotné poisťovne živnostníkov už o novej výške odvodov informovali spolu s ročným zúčtovaním zdravotného poistenia, ktoré zasielali na jeseň. Sociálna poisťovňa zase oznámi novú sumu odvodov počas januára.

Ako sa zmenili nezdaniteľné sumy

Rok 2018

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

 • Ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 19 948 eur, nezdaniteľná časť je 3 830,02 eura.
 • Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 948 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 8 817,016 a jednou štvrtinou základu dane daňovníka. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.
 • Ak daňovníkovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z aktívnych príjmov (z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu), a to v závislosti od vykázaného základu dane.
 • Zamestnancom, ktorí podpíšu Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2018 do konca januára, bude môcť aj v budúcom roku zamestnávateľ uplatňovať každý mesiac jednu dvanástinu z ročnej nezdaniteľnej časti základu dane. V opačnom prípade si uplatnia celú nezdaniteľnú časť naraz v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2018 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 35 268,064 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:

 • 3 830,02 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 3 830,02 eura a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 830,02 eura
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 830,02 eura
Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Ak je jeho základ dane v zdaňovacom období roku 2018 vyšší ako 35 268,064 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:

 • rozdiel medzi sumou 12 647,032 eura a jednou štvrtinou základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 12 647,032 a jednou štvrtinou základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Rok 2019

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

 • Ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť je 3 393,35 eura.
 • Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 064,094 a jednou štvrtinou základu dane daňovníka. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.
 • Ak daňovníkovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z aktívnych príjmov (z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu), a to v závislosti od vykázaného základu dane.
 • Zamestnancom, ktorí podpíšu Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2019 do konca januára, bude môcť aj v budúcom roku zamestnávateľ uplatňovať každý mesiac jednu dvanástinu z ročnej nezdaniteľnej časti základu dane. V opačnom prípade si uplatnia celú nezdaniteľnú časť naraz v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2019 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 36 256,37 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:

 • 3 937,35 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 3 937,35 eura a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 937,35 eura
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 937,35 eura

Ak je jeho základ dane v zdaňovacom období roku 2019 vyšší ako 36 256,37 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je:

 • rozdiel medzi sumou 13 001,438 eura a jednou štvrtinou základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 13 001,438 a jednou štvrtinou základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Za každé dieťa si znížite daň o 266 eur

Rodiča môžu v tomto roku na každé vyživované dieťa využiť daňový bonus v ročnej výške 266,04 eura. Mesačná suma daňového bonusu tak dosiahne 22,17 eura, čo je o 0,61 eura viac ako v minulom roku.

Kým zamestnancom môže tento bonus vyplácať priebežne zamestnávateľ v každej výplate, živnostníci si ho môžu uplatniť až naraz za celý rok v daňovom priznaní.

Daňový bonus môže získať každý človek, ktorý dosiahne v roku 2019 príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, a to z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania), alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak mal niekto len pasívny príjem, napríklad z prenájmu, tak nemá nárok na daňový bonus. Živnostníci okrem splnenia minimálneho príjmu musia vykázať aj zisk. Kto skončí v strate, nemôže si uplatniť daňový bonus.

Daňový bonus je možné získať okrem vlastného dieťaťa aj na osvojené dieťa, dieťa manžela alebo manželky a dieťa v náhradnej starostlivosti, ktoré sa podľa zákona o prídavku na dieťa považuje za nezaopatrené. Nárok na daňový bonus je potrebné preukázať rodným listom dieťaťa a potvrdením o návšteve školy, ak sa dieťa pripravuje na povolanie štúdiom.

Vďaka tomu, že sa daňový bonus odpočítava priamo z daní, ho môžu využiť aj rodiča, ktorí majú nízky príjem. A v prípade, že ich skutočná daň je nižšia, ako je výška priznaného bonusu, nielenže nebudú platiť žiadnu daň, ale štát im ešte doplatí rozdiel. Napríklad ak má niekto dve deti, na ktoré chce využiť daňový bonus v celkovej výške 532,08 eura a mal by platiť daň 200 eur, nebude musieť daňovému úradu poslať žiadne peniaze, ale, naopak, daňový úrad mu vyplatí 332,08 eura. O vyplatenie daňového bonusu je však potrebné požiadať. Žiadosť je súčasťou daňového priznania.

Využiť daňový bonus môže vždy len jeden z rodičov. To znamená, že ak si uplatní daňový bonus manžel, nemôže si ho zároveň uplatniť aj manželka. Ak sa daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu, nedohodnú inak, napr. v prípade nezhôd medzi manželmi, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Od apríla dostanú rodičia detí do šesť rokov ešte viac

Rodičia, ktorí sa starajú o deti do šiestich rokov, budú mať od apríla nárok na daňový bonus v dvojnásobnej výške. Každý mesiac sa im tak vypočítaná daň zníži za každé dieťa o 44,34 eura.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#odvody #daňový bonus
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku