Darovanie maloletým deťom

, 27.02.2019 06:00
banky, hypotéky, nehnuteľnosť,
Na nakladanie s majetkom maloletého nad rámec bežných vecí potrebuje zákonný zástupca vždy súhlas súdu, napríklad ak by chcel dom, ktorý patrí dieťaťu, predať. Autor:

Zákon: Platná legislatíva povoľuje darovať nehnuteľnosť aj neplnoletým osobám, ktoré ešte nie sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, tá im vzniká až dosiahnutím plnoletosti.

Rodičia: Neplnoleté dieťa v právnych záležitostiach zastupujú a jeho majetok spravujú rodičia alebo iní súdom určení zákonní zástupcovia a správa majetku musí prebiehať v súlade so záujmami dieťaťa a v súlade so zákonom o rodine. Na nakladanie s majetkom maloletého nad rámec bežných vecí potrebuje zákonný zástupca vždy súhlas súdu, napríklad ak by chcel dom, ktorý patrí dieťaťu, predať.

Schválenie súdom: Darovanie nehnuteľnosti maloletému dieťaťu podľa Občianskeho súdneho poriadku podlieha schváleniu súdom, návrh na schválenie darovacej zmluvy podávajú zákonní zástupcovia na okresnom súde v mieste bydliska maloletého, za podanie návrhu sa neplatí súdny poplatok. Úlohou súdu je rozhodnúť o tom, či je daný úkon v súlade so záujmom dieťaťa, znamená to, že ak je napríklad nehnuteľnosť zaťažená záložným právom, môže súd takúto darovaciu zmluvu zamietnuť.

Zmluva: Zmluva musí byť vyhotovená na jednom liste, ak sa znenie zmluvy na jeden list nezmestí, je potrebné dať ju zviazať u notára stuhou s odtlačkom notárovej pečiatky. Platí totiž, že listy zmluvy týkajúce sa nehnuteľnosti musia byť neoddeliteľne spojené, a to spôsobom, aký je určený pre notára.

Vklad do katastra: Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa nenadobúda podpisom zmluvy, ale dňom vkladu zmluvy do katastra. Návrh na vklad musí byť písomný a musí obsahovať: mená oboch darcov a adresu ich trvalého pobytu, názov a adresu katastra, na ktorý je návrh adresovaný, označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony – darovacia zmluva, číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, zapísané v katastri.

Poplatok: Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností predstavuje sumu 66 eur, v prípade, ak požiadajú o zrýchlený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, je správny poplatok 266 eur. Spolu návrhom na vklad je potrebné priložiť i dve vyhotovenia darovacej zmluvy, pričom podpisy darcov je nutné úradne osvedčiť na každom z týchto dvoch vyhotovení. Poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky je 33 eur. Pokiaľ účastník konania žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní, výška poplatku je 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky.

Platnosť zmluvy: Kataster preskúma platnosť zmluvy, a to najmä oprávnenie prevodcov nakladať s nehnuteľnosťou, či je úkon urobený v predpísanej forme, či sú prejavy vôle hodnoverné, či sú dostatočne určité a zrozumiteľné a či zmluvná voľnosť, prípadne právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené. Ak sú podmienky na vklad splnené, kataster vklad povolí; inak návrh zamietne. Kataster rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#darovanie #legislatíva #maloletí #darovacia zmluva
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku