Otázky a odpovede: O predaji nehnuteľnosti po majetkovom vyrovnaní manželov

25.02.2019 08:00
hypotéka, stavebné sporenie, úver, nehnuteľnosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Manželia nadobudli v marci 2008 do bezpodielového spoluvlastníctva byt. Po rozvode manželstva v roku 2014 byt nadobudla na základe dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželka a v apríli 2018 ho predala. Byt nebol zahrnutý do obchodného majetku. Je príjem z predaja bytu oslobodený od dane?

Nakoľko ide o predaj nehnuteľnosti po zániku a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, do doby vlastníctva sa započítava aj doba, počas ktorej bola nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Keďže od nadobudnutia nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov do jej predaja uplynulo viac ako 5 rokov, príjem z predaja bytu bude oslobodený od dane.

Manželia vlastnili byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Na základe dohody o vyporiadaní majetku manželov po rozvode byt pripadol manželke, pričom manželovi vyplatila v roku 2018 príslušný fiannčný podiel. Predstavuje príjem vyplatený manželovi zdaniteľný príjem?

Samotné vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva medzi manželmi nie je zdaniteľným príjmom ani jedného z manželov, a teda ani nezakladá povinnosť platiť daň z príjmu. Otázka prípadného zdaňovania príjmu nastane až v prípade, ak sa jeden z manželov rozhodne nehnuteľnosť predať po vyporiadaní BSM. Do doby vlastníctva sa bude v tom prípade počítať aj doba, počas ktorej mal nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve, aj doba, keď mal nehnuteľnosť už len vo svojom výlučnom vlastníctve.

Manželia nadobudli byt do BSM v roku 2016 za 40 000 eur. V roku 2017 manželka zomrela. Po vykonaní dedičského konania sa dediči (manžel, dcéra) rozhodli v roku 2018 byt predať. V dedičskom konaní bola stanovená hodnota bytu na 50 000 eur. Môže manžel pri uplatnení výdavkov vychádzať z hodnoty stanovenej v dedičskom konaní?

Daňovník (manžel) v uvedenom prípade nadobudol časť bytu kúpou a časť bytu dedením, preto aj pri vyčísľovaní výdavkov je potrebné postupovať rozdielne. V časti podielu nehnuteľnosti (nadobudnutá kúpou), ktorý vlastní daňovník po zániku manželstva (polovica nehnuteľnosti) v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého, ak medzi predajom a nadobudnutím neuplynie 5 rokov, príjem nie je oslobodeným príjmom a daňovník si ho prizná ako príjem podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona, pričom výdavkom bude pomerná časť kúpnej ceny nehnuteľnosti. V časti podielu zdedenej nehnuteľnosti (1/4 nehnuteľnosti) ide o dedenie v priamom rade, ale ani v tomto prípade nie je splnená podmienka pre oslobodenie príjmu podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Daňovník si od príjmu z predaja tejto časti nehnuteľnosti odpočíta 1/4 ceny určenej v rozhodnutí o dedičstve.

Spracované podľa údajov Finančnej správy SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #majetok #bezpodielové spoluvlastníctvo