Skončenie pracovného pomeru s občanom so zdravotným postihnutím

Ako platia hendikepovaní ľudia odvody do zdravotnej poisťovne

02.03.2019 06:00
peňaženka, peniaze, eurá Foto:
Tak ako každý rok, suma odvodov na verejné zdravotné poistenie sa od januára opäť zmenila.
debata
  • V zmysle § 66 Zákonníka práce občanovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, v obvode ktorého má sídlo, inak je výpoveď neplatná.
  • Vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu rozhoduje v prvostupňovom správnom konaní miestne a vecne príslušný úrad práce, sociálnych vecí (úrad) a rodiny v druhostupňovom správnom (odvolacom) konaní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Postup úradu pri rozhodovaní: rozhoduje len na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa a zamestnávateľovho písomného rozhodnutia v zmysle § 63 ods. 1 písm. a) a b) a má povinnosť rozhodnúť do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 kalendárnych dní.

  • Predchádzajúci súhlas úradu musí mať zamestnávateľ pred skončením pracovného pomeru výpoveďou, inak je výpoveď neplatná.
  • Predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď danú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, z dôvodov ustanovených: v § 63 ods. 1 písm. a), ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť, v § 63 ods. 1 písm. e), ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre vážne porušenie pracovnej disciplíny; pre sústavné menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacov v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Ako platia hendikepovaní ľudia odvody do zdravotnej poisťovne

  • Tak ako každý rok, suma odvodov na verejné zdravotné poistenie sa od januára opäť zmenila. Ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, ktorú každým rokom zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR.
  • Odvody (preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie) sú mesačné zálohovo odvádzané finančné prostriedky, ktoré sa po uplynutí kalendárneho roka zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní poistného. Musia ich platiť: zamestnanci, zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), osoby dobrovoľne nezamestnané (samoplatitelia), štát, platitelia dividend.

Pozor!

Tento rok budete platiť preddavok na poistné najmenej 66,78 eura, resp. polovicu v sume 33,39 eura, ak ste osoba so zdravotným postihnutím.

  preddavok 2019 v eurách vymeriavací základ 2019 v eurách sadzba
Samostatne zárobkovo činná osoba a samoplatiteľ      
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – minimum 33,39 477,00 7%
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – maximum neurčený neurčený 7%
Zamestnanec a zamestnávateľ      
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – minimum neurčený neurčený 2 %
      (zamestnávateľ 5 %)
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – maximum neurčený neurčený 2 %
      (zamestnávateľ 5 %)
SZČO, ak je súčasne zamestnanec alebo poistenec štátu      
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – minimum neurčený neurčený 7 %
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – maximum neurčený neurčený 7%
       

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotne postihnutí #invalidi #hendikepovaní