Pozor! Spätné uznanie péenky nie je možné

14.02.2019 12:58
chrípka, kašeľ, prechladnutie, nádcha, sopeľ,...
Ilustračné foto. Autor:

Sociálna poisťovňa v súvislosti s obdobím nárastu chrípkových ochorení upozorňuje, že dočasná pracovná neschopnosť, ktorá je jednou z podmienok na priznanie a výplatu dávky nemocenské, sa začína až dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu.

Spätné vystavenie péenky teda nie je možné. Príslušný ošetrujúci lekár môže v prípade chrípkového ochorenia uznať človeka za dočasne práceneschopného spätne najviac tri kalendárne dni iba na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby. Tak to predpisuje zákon o sociálnom poistení, ktorý Sociálna poisťovňa musí rešpektovať.

Ak nie sú splnené podmienky na spätné vystavenie peénky, ošetrujúci lekár uzná dočasnú pracovnú neschopnosť odo dňa, kedy sa k nemu poistenec dostavil, ak ešte v tom čase trvá medicínsky dôvod na jej uznanie. To znamená, ak človek ochorie, odporúčame mu ešte v ten deň navštíviť svojho ošetrujúceho lekára, príp. lekársku pohotovostnú službu.

Ani v prípade, že zamestnanec čerpal dovolenku, nie je možné spätné vystavenie peénky. Podľa Zákonníka práce sa dovolenka prerušuje dňom uznania dočasnej pracovnej neschopnosti, čiže ak počas čerpania dovolenky zamestnanec ochorie a je uznaný lekárom ako dočasne pracovne neschopný, v zmysle zákona sa mu táto dovolenka preruší.

Prvých desať dní počas péenky vypláca zamestnancom náhradu príjmu zamestnávateľ. Dávku nemocenské vypláca po splnení všetkých zákonných podmienok Sociálna poisťovňa od 11. dňa jej trvania zamestnancom; povinne nemocensky poisteným samostatne zárobkovo činným osobám a dobrovoľne poisteným osobám už od 1. dňa jej trvania.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Lekárka: Chrípka je vážne ochorenie, nie je to iba prechladnutie

#Sociálna poisťovňa #choroba #nemocenské #péenka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku