Radíme: Mamičky po narodení dieťaťa už nemajú niektoré povinnosti

Ako je to s povinnosťami matky voči Sociálnej poisťovni po narodení dieťaťa?

15.02.2019 12:50
dieťa, bábätko, Foto:
Ilustračné foto.

Sociálna poisťovňa od mamičiek po narodení dieťaťa už nežiada kópiu rodného listu dieťaťa. Takýto doklad je potrebný len v prípade, ak dieťa nie je zapísané v matrike na Slovensku.

V prípade rodných listov vydaných na území iného členského štátu EÚ, štátu EHP a Švajčiarskej konfederácie postačuje predloženie neoverenej kópie rodného listu dieťaťa, bez zabezpečenia prekladu do slovenského jazyka. Rovnako to platí i v prípade tzv. „zmluvných štátov“ (napr. Ukrajina, Srbsko). V prípade ostatných štátov sa vyžaduje overenie pravosti rodného listu a súčasne doloženie jeho úradného prekladu. Doklady doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Za zamestnancov a povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré poberajú dávku materské, štát platí poistné na dôchodkové poistenie automaticky. Ak po skončení poberania dávky materské tieto fyzické osoby požiadajú o rodičovský príspevok, naďalej budú poistencami štátu, a to bez oznamovacej povinnosti. Uvedené sa vzťahuje na obdobie od roku 2018, kedy novelou zákona o sociálnom poistení už nie je potrebné podávať prihlášku na dôchodkové poistenie.

V prípade, ak osobe starajúcej sa o dieťa, vznikne nárok na materské v ochrannej lehote, prípadne v období poberania materského zanikne povinné poistenie (ukončenie pracovného pomeru alebo zanikne povinnosť platiť poistné samostatne zárobkovo činnej osobe), automaticky zaniká aj dôchodkové poistenie, ktoré platí štát. V takom prípade fyzická osoba, ak má záujem byť dôchodkovo poistená podáva prihlášku na dôchodkové poistenie. Fyzická osoba sa prihlasujete v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho trvalého pobytu buď osobne alebo je možné odoslať tlačivá aj poštovou prepravou alebo elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk).

Tlačivá sú dostupné na webovej stránke v časti Formuláre. Ide o Registračný list fyzickej osoby a Vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do 6 rokov jeho veku. Poistenie môže vzniknúť aj spätne, a to najskôr od januára 2018.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Maxim sa nemal narodiť, zachránili ho vo Švajčiarsku

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dieťa #doklady #materské #mamičky #rodný list