Ako narábať s preplatkom na poistnom? Nemôžete si ho sami odpočítať

22.02.2019 16:14
euro, peniaze, sporenie
Ilustračné foto. Autor:

Ak živnostník chce, aby mu Sociálna poisťovňa vrátila preplatok na poistnom, musí o to písomne požiadať.

Lehota na vrátenie poistného je 30 dní a počíta sa odo dňa doručenia žiadosti. Rovnaká lehota platí aj v prípade, že preplatok zistí Sociálna poisťovňa. Okrem základných identifikačných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, variabilný symbol, prípadne rodné číslo) je dobré v žiadosti uviesť aj spôsob vrátenia preplatku, a to poštovým poukazom alebo priamo uviesť číslo účtu.

Zo strany poistenca nemá zmysel platiť viac ako je stanovená odvodová povinnosť, pretože pri výpočte dávok (nemocenských, dôchodkových) sa na navyše zaplatené poistné neprihliada.

Preplatok si nemôže platiteľ odvodov odpočítať od aktuálnej povinnej platby poistného sám, svojvoľne, pretože sa nepresúva do ďalšieho mesiaca na úhradu poistného. Ak takto poistenec postupuje a ak si poistenec zníži nasledujúcu platbu poistného o preplatok, stáva sa dlžníkom Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa prednostne použije preplatok na úhradu dlhu za najstaršie obdobie. Ak SZČO chce presunúť preplatok ako poistné na nasledujúci kalendárny mesiac, musí o to písomne požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Sociálna poisťovňa #odvody #SZČO #živnostníci #preplatky #poistné
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku