Predkupné právo platí aj pri predaji pôdy

Čo je predkupné právo a ako môže zaniknúť?

16.03.2019 06:00
muž, žena, pár, poradňa Foto:
Predkupné právo vzniká dvoma spôsobmi: zo zákona alebo je možné zriadiť predkupné právo zmluvne.

Čo je predkupné právo: predkupným právom sa rozumie oprávnenie spoluvlastníka nehnuteľnosti (vzniká na základe zákona). Predkupné právo chráni ostatných spoluvlastníkov pri prevode spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na tretiu osobu.

Povinnosť ponúknuť podiely: ak chce niektorý zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti podiel predať, je povinný ponúknuť ho ostatným spoluvlastníkom. Ponuka musí byť písomná. Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, platí zákonná dvojmesačná lehota a oprávnený, ktorému bol spoluvlastnícky podiel ponúknutý, musí kúpnu cenu vyplatiť do tejto lehoty. Kúpna cena musí byť taká istá, aká je ponúknutá za spoluvlastnícky podiel treťou osobou. Ak nemôže túto podmienku splniť ani po stanovení odhadnej ceny, jeho predkupné právo zaniká.

Prevod blízkej osobe: povinný nemusí takúto ponuku urobiť iba vtedy, ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe.

Porušenie predkupného práva

Dvojmesačná lehota: ak predávajúci nevyčká na uplynutie dvojmesačnej lehoty a prevedie spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti na tretiu osobu, poruší tým predkupné právo oprávnenej osoby.

Trojročná premlčacia lehota: oprávnený sa môže domáhať na súde neplatnosti takejto zmluvy v trojročnej premlčacej lehote a v prípade, že preukáže svoj nárok, súd vyhlási prevod spoluvlastníckeho podielu za neplatný. Na tento právny úkon sa bude pozerať tak, ako by nevznikol.

Žaloba na súde: možnosťou je aj domáhať sa žalobou na súde toho, aby nadobúdateľ previedol predmetný podiel na nehnuteľnosti na oprávneného za totožných podmienok, za akých podiel kúpil.

Zánik predkupného práva

Zákon alebo zmluva: predkupné právo vzniká dvoma spôsobmi: zo zákona alebo je možné zriadiť predkupné právo zmluvne.

Vecné právo: predkupné právo zo zákona má povahu vecného práva. V praxi to znamená, že je spojené so spoluvlastníctvom k veci a zaťažuje každého spoluvlastníka prevádzajúceho podiel. V prípade prevodu podielu sa predkupné právo vzťahuje aj na ďalších právnych nástupcov kupujúceho.

Predkupné právo v praxi

Žena zdedila pôdu spolu so svojimi dvoma súrodencami a chcela by previesť svoj podiel na dcéry. Musí tento podiel ponúknuť na predaj v rámci predkupného práva aj svojim súrodencom?

Podľa Občianskeho zákonníka platí, že ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo. Toto právo nemajú, ak ide prevod blízkej osobe podľa definície Občianskeho zákonníka. V prípade, ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel na potomkov, ostatní podieloví spoluvlastníci nemajú predkupné právo. Ak by podiel chcela previesť na cudzie osoby, musela by ho ponúknuť najprv na predaj svojim súrodencom spoluvlastníkom predmetnej pôdy.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #pozemky #dedenie #prekupné právo