Živnostníci sú povinní oznámiť prerušenie živnosti

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), aby nezabúdali na svoju povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni prerušenie povinného poistenia v prípade, ak si pozastavia svoju živnosť na živnostenskom úrade, alebo pozastavia výkon svojej činnosti.

11.03.2019 15:52
zamestnanci, zamestnanec, živnostník Foto:
Ilustračné foto.
debata

Túto skutočnosť sú povinní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého pobytu do 30-tich dní, a to prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby. V tridsaťdňovej lehote je SZČO týmto spôsobom povinná oznámiť aj prerušenie poistenia z dôvodu výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.

Rovnako sú živnostníci a ostatné povinne poistené SZČO povinné oznámiť pobočke prerušenie povinného poistenia v prípade, ak im dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako 52 týždňov – na túto oznamovaciu povinnosť majú lehotu 8 dní po uplynutí ročnej PN-ky. K prerušeniu poistenia dochádza aj v čase, kedy potreba ošetrovania člena rodiny trvá dlhšie ako 10 kalendárnych dní a tiež v období nároku na rodičovský príspevok a trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak podľa svojho vyhlásenia už nevykonávajú činnosť SZČO (tiež do 8 dní).

Sociálna poisťovňa naopak sama oznamuje SZČO vznik a zánik povinného sociálneho poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa jeho úhrady. Sociálna poisťovňa tak robí každý rok do 20 dní odo dňa vzniku alebo zániku povinného poistenia, teda po spracovaní daňových priznaní za predchádzajúci kalendárny rok.

V roku 2018 oznámilo prerušenie povinného poistenia z rôznych dôvodov 12 350 SZČO.

Zároveň Sociálna poisťovňa k 28. februáru 2019 evidovala 212 199 povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #živnosť #SZČO #podnikatelia #živnostníci