Pribúda ľudí, za ktorých platí poistné štát

K poslednému februárovému dňu tohto roka Sociálna poisťovňa evidovala 142 277 poistencov štátu z dôvodu starostlivosti o dieťa do veku šesť rokov a 1 505 osôb starajúcich sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od šiestich do 18 rokov.

15.03.2019 14:48
rodina, rodičia, starí rodičia, dôchodcovia,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Štát hradil k tomuto dňu poistné na dôchodkové poistenie aj 23 561 poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie a 1 230 osobám vykonávajúcim osobnú asistenciu ťažko zdravotne postihnutým občanom.

Na porovnanie: na konci februára roku 2018 štát platil poistné celkovo za 178 145 osôb. Z toho osôb starajúcich sa o dieťa do šiestich rokov a o invalidné dieťa do veku 18 rokov bolo 134 678, čo je o 9 104 menej ako vo februári 2019 (143 782).

Rovnako vyšší je v súčasnosti aj počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie – oproti februáru minulého roka ich Sociálna poisťovňa k 28. 2. 2019 evidovala o 3 411 viac (20 150 v roku 2018).

V evidencii Sociálnej poisťovne pribudlo aj osôb, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím – vo februári 2018 ich bolo 707 oproti 1 230 v tomto roku.

Zdroj:

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #štát #materské #rodičovské dávky #poistenci štátu