Matka-živnostníčka nemusí počas poberania materskej dávky platiť poistné

21.03.2019 14:31
dieťa, novorodenec, batoľa
Autor:

Budúce matky-živnostníčky, ktoré sú povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené, nemusia počas poberania dávky materské platiť poistné na nemocenské a na dôchodkové poistenie. V tomto období sa na ne vzťahuje inštitút tzv. vylúčenia platenia poistného.

Po tom, ako matky-živnostníčky prestanú dostávať dávku materské, ich ďalší postup voči Sociálnej poisťovni závisí od konkrétnej životnej situácie. Väčšina z nich plynule prechádza na poberanie rodičovskej dávky z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a v takom prípade platenie poistného do Sociálnej poisťovne závisí od toho, či počas poberania rodičovského príspevku vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo nie.

Ak povinne poistená matka-SZČO vykonáva zárobkovú činnosť, má riadnu povinnosť platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne. Ak zárobkovú činnosť nevykonáva, poistné neplatí – v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok a podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, sa na ňu vzťahuje inštitút tzv. prerušenia platenia poistného.

Musí si však voči Sociálnej poisťovni splniť oznamovaciu povinnosť – v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska treba predložiť tlačivo Registračný list fyzickej osoby – prerušenie (vyznačiť na ňom dátum vzniku prerušenia, dôvod prerušenia č. 7 – nárok na rodičovský príspevok). K tomuto tlačivu je potrebné priložiť čestné vyhlásenie, že sama zárobkovú činnosť nevykonáva a riadne sa stará o dieťa. Pri ukončení poberania rodičovského príspevku je následne takáto SZČO povinná oznámiť Sociálnej poisťovni aj ukončenie prerušenia poistenia podobným spôsobom na Registračnom liste FO.

Vo februári 2019 Sociálna poisťovňa vyplatila celkovo 34 449 dávok materské a z tohto počtu ju poberalo celkovo 1 498 živnostníkov a ostatných zárobkovo činných osôb.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
#Sociálna poisťovňa #dávky #matky #materské #nemocenské poistenie #živnostníčka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku